0

7 แนวคิดที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำ ธุรกิจออนไลน์

Go Digital or Go Home ?

สำหรับนาทีนี้คงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินเลยอีกแล้ว คิดว่าทุกท่านน่าจะได้เรียนรู้ผ่านข่าวสาร
ข้อมูลหรือบทความต่างๆมากมาย ถึงการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่สิ่งอันเล็กๆ น้อยไปจนถึงขนาดของการ Disruption ที่ก้าวทะลุเส้นของของพรมแดนในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างมากมาย
การ Transform ธุรกิจเข้าสู่โลกออนไลน์ไม่ว่ามากหรือน้อย หรือแบบเต็ม 100%
นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ทำไม่ได้แล้วในตอนนี้

ถึงเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลง..เราก็จะคงต้องถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ดี..
น่าจะเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาแล้ว

เมื่อธุรกิจของเราต้องก้าวเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอล การดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจก็อาจจะต้องปรับตัวไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับ การให้ความสำคัญและความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้มากน้อยเพียงใด วันนี้เรามาดูกันว่า Mindset ที่ดีสำหรับยุคธุรกิจ Digital นี้ ที่จะช่วยให้เราเริ่มต้นลงมือ Transform ตัวเองให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงมีอะไรกันบ้าง

Digital Mindset - ปฐมบทแนวคิดดิจิตอล

1.

อย่ากลัวความเปลี่ยนแปลง

อยากให้เราคิดบวก มองการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เป็นพัฒนาการที่มีแต่สิ่งที่ดี ถึงแม้ในระยะเริ่มต้นอาจจะทำให้เราต้องลำบากในการก้าวผ่านความคุ้นชินต่างๆ ที่เคยได้รับ แต่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การสร้างเสริมประสบการณ์ก็ย่อมส่งผลในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองด้วยเช่นกัน

2.

ความไม่รู้ไม่ใช่ปัญหา แต่ความไม่พยายามที่จะขวนขวายที่จะรู้อันนั้นจะเป็นปัญหา

สิ่งที่สำคัญที่สุดของยุคนี้ คือ องค์ความรู้ที่หลากหลายอย่างมากมายและไม่มีขีดจำกัด จนแทบจะเรียกได้ว่า ไม่มีขอบเขตของการเรียนรู้และข้อจำกัดทางด้านการเข้าถึง
ความไม่รู้ จึงเป็นเพียงข้ออ้าง สำหรับผู้ที่ไม่ได้ต้องการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนา ดังคำกล่าวที่ว่า..
โลกนี้ไม่มีคนที่ไม่รู้ มีแต่เพียงคนที่ไม่ขวนขวายที่จะไม่รู้เท่านั้นเอง..

3.

ไม่มีสูตรสำเร็จ

ท่ามกลางกระแสของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงใหม่ตลอดเวลา พฤติกรรมของผู้บริโภค ความต้องการ สภาพการณ์และความต้องการประสบการณ์ใหม่ๆ กับทางเลือกที่หลากหลาย ทำให้เราไม่อาจยึดติดกับความสำเร็จแบบเดิม สิ่งหนึ่งซึ่งเคยทำตอนนี้และส่งผลลัพธ์ได้ดี ย่อมไม่อาจจะการันตีความสำเร็จในอนาคตแม้แต่เพียงระยะใกล้ๆ ได้ด้วยซ้ำ จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพร้อมในการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนทดสอบทดลองอยู่ตลอดเวลา

4.

ตัดสินใจลงมือทำ ลองผิด ลองถูก

เมื่อไม่มีสูตรสำเร็จ และข้อจำกัดทางด้านองค์ความรู้ที่พยากรณ์ได้มากพอ สิ่งที่สำคัญคือ การลงมือทดสอบ และตรวจวัดผล นำมาประเมินเพื่อหาบทสรุปในการปรับแก้ไขให้ได้แบบฉบับของตนเองที่สมบูรณ์แบบที่มากพอ สำหรับการใช้งานในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และจะยังคงต้องเรียนรู้ในการลงมือทดสอบอยู่เรื่อยๆ ตลอดเวลา

5.

ดีหรือไม่อยู่ที่ผลลัพธ์ ไม่ใช่เรื่องกระบวนการ

การวัดผลความสำเร็จในเชิงความเป็นจริงที่จับต้องได้ เป็นเรื่องที่เราทุกคนควรพยายามจัดให้มีอยู่ในแผนการดำเนินการต่างๆ แล้วใช้เป็นดัชนีย์ชี้วัดผลลัพธ์ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพ มากกว่าที่จะเชื่อในแค่เพียงเรื่องของกระบวนการเพียงอย่างเดียว

6.

ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน แก้ไขปรับปรุง เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ในโลกของดิจิตอล เป็นเรื่องที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายของเรา ดังนั้น เพื่อให้เรายังคงที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง เราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ในการปรับตัวได้เร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์และยึดเอาผลลัพธ์ความสำเร็จเป็นที่ตั้ง ไม่มีใครคาดเดาอนาคตได้อย่างแท้จริง เราจึงควรที่จะยอมรับในเรื่องของความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ความเร็วเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่ากระบวนการที่สมบูรณ์แบบ

7.

ทำอย่างต่อเนื่อง

ในท้ายที่สุดแล้ว ทุกแผนงานของการปรับเปลี่ยน จะไม่มีแผนไหนที่ทำครั้งเดียวแล้วจบ เราจำเป็นที่จะต้องติดตามวัดผล และวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งๆ ขึ้นตลอดเวลา ตราบเท่าที่เรายังอยู่ในตลาดแห่งนี้

ทุกครั้งของความเปลี่ยนแปลง อาจจะนำมาซึ่งความลำบากกายและใจ แต่หากเราตั้งใจจริงที่จะเปลียนแปลงเพื่อก้าวให้ไกลทันอนาคต ก็เชื่อได้ว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินไปกว่า….ความตั้งใจจริงไปได้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสำเร็จในธุรกิจของโลกยุคใหม่กันทุกคนครับ

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

บริการแพคเกจ รับทำเว็บไซต์ธุรกิจ และการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและรับทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

Digital x Beyond

* สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

© 2017 – greyscale digital all rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

094 251 8843

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

fb

nobody perfect but everybody couldn’t stop in digital world, and every minute it’s opportunity to

Success.

Digital Strategy & Consultant

Provide your business transformation strategic plan to digital era.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

Digital X Beyond

Prepare new solutions for the future challenge.

Contact Us

สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ จัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทและการตลาดออนไลน์ หรือต้องการติดต่อสอบถามในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อผ่านทุกช่องทางได้ตลอดเวลา 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

ประชุมปรึกษาวางแผนดิจิตอล ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

ประชุมปรึกษา
วางแผนดิจิตอล ฟรี!
ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

Logo-svg14

digital managementsolutions

ที่อยู่

54/12 หมู่ 1 ถนนฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร

094 251 8843

อีเมลล์

[email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.