0

วิธีการเลือก บริษัทรับทำเว็บไซต์ แบบไม่ต้องมาผิดหวังทีหลัง

หากคุณกำลังที่จะต้องมองหา บริษัทรับทำเว็บไซต์ สำหรับตนเองหรือธุรกิจที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ เรามีแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเป็นกรอบที่จะช่วยให้คุณได้ทีมที่มีความเหมาะสมกับงานของคุณ และจะลดปัญหาน่าปวดหัว นำไปสู่การทำงานที่ราบรื่นมากยิ่งขึ้น มาแนะนำไว้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้

1.

อายุบริษัทหรือปีของการดำเนินการ ของผู้รับออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ ควรมีประสบการณ์หลายปี ยิ่งมากยิ่งดี

ปัจจัยแรกเลย คือ ควรมองหาทีมผู้รับออกแบบ รับทำเว็บไซต์ ที่มีประสบการณ์มาพอสมควร เช่น 3 ปี 5 ปี หรือถ้าเกินกว่า 7 ปีขึ้นไป โอกาสทิ้งงานจะน้อยมาก เพราะทีมผู้ให้บริการจะพยายามรักษามาตรฐานของชื่อเสียง ไม่พยายามหลบเลี่ยงเพื่อเสี่ยงต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในภายหลักหากเกิดข้อขัดแย้งที่ไม่อาจจะตกลงกันได้ ถึงแม้ว่าจะมีข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในบางจุดของการทำงาน ก็พยายามที่จะไกล่เกลี่ยหาทางออก เพื่อให้การทำงานนั้นผ่านไปสู่การส่งมอบที่สร้างการยอมรับได้ระหว่างกัน รวมถึงการคาดหวังความพึงพอใจสูงสุดของลุกค้า เพื่อประชาสัมพันธ์บอกต่ออีกด้วย ถ้าเป็นไปได้ควรพิจารณาจากที่เป็นรูปแบบบริษัทมาก่อน ถึงแม้ว่าราคาค่าใช้จ่ายอาจจะสูงกว่าการจ้าง Freelance ซึ่งในปัจจุบัน บริการของแต่ละบริษัท ก็พยายามที่จะปรับแพคเกจ เพื่อให้สามารถรองรับเว็บไซต์แบบเริ่มต้นที่ค่าใช้จ่ายไม่แพงได้เช่นกัน หรืออาจจะแบ่งเฟสของการพัฒนา เพื่อปรับให้งบประมาณสมดุลย์กับช่วงราคาที่ได้รับการเสนอมาก็เป็นอีกทางออกหนึ่งได้

2.

มีผลงานเว็บไซต์ที่ชัดเจนในธุรกิจนั้นๆ หรือเทียบเคียงกัน รวมถึงความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและระบบที่ต้องการจะจัดทำ

ข้อนี้นับว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าบริษัทหรือทีมนั้นจะมีประสบการณ์ในการออกแบบจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์มามากเพียงใด หากความเข้าใจในธุรกิจ หรือรูปแบบระบบเว็บไซต์ที่ต้องการนั้น ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีน้อย ก็ย่อมส่งผลในมิติของความเข้าใจ รวมถึงการไม่สามารถให้คำแนะนำปรึกษาเพิ่มเติมที่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบเว็บไซต์ และการพัฒนา การร่วมงานกับทีมที่ไม่มีความเข้าใจในธุรกิจของเราหรือมีประสบการณ์ในระบบที่เราเคยทำ ทำให้เราจะต้องทำการวางแผนกลยุทธและการดำเนินการเองเป็นหลัก และอาจจะต้องคอยดูแลใกล้ชิด เพื่อทำความเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งจะนำมาซึ่งภาระในการดำเนินการของฝ่ายผู้จ้างเป็นอย่างมาก

3.

มีทีมงาน วิธีการทำงานและขั้นตอนที่จะ จัดทำเว็บไซต์ เหมาะสมระหว่างกัน

การเลือกทีมทำงาน อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเลือกทีมที่ทำงานที่มีจำนวนมาก หรือเป็นทีมที่มีขนาดใหญ่เสมอไป สิ่งที่สำคัญ คือ เราจะต้องรู้ก่อนว่า งานเว็บไซต์ที่จะทำเน้นหนักไปทางด้านไหน การออกแบบสวยงาม ระบบโปรแกรมมีระดับความยากง่ายมากน้อยขนาดไหน เน้นการใช้งานที่ง่ายและรองรับผู้ใช้งานในปริมาณมาก หรือต้องการเน้นเว็บไซต์แบบง่ายๆ และสามารถทำได้อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้ทันต่อการใช้งาน

ประเด็นเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดแนวทางในการพิจารณาทีมทำงาน ขั้นตอนและวิธีการทำงานระหว่างกัน ว่าควรเป็นไปอย่างไร เน้นที่บริบทอะไร ทีมที่มารับงานควรจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านใดเข้ามาร่วมในโครงการอย่างใกล้ชิด และชัดเจนในข้อตกลงระหว่างกันว่า ต้องการการให้คำปรึกษาเพิ่มเติม หรือแนะนำในมิติอะไรบ้าง เพื่อให้มีการเตรียมทีมสนับสนุนที่เหมาะสม

การเลือกทีมทำงาน ที่ไม่เหมาะสม อาจจะด้วย ไม่ชำนาญในส่วนที่โฟกัส หรือมีจำนวนทีมไม่เพียงพอที่จะเร่งการทำงาน หรือปรับเปลี่ยนไปจากแผนที่คุยกัน ล้วนจะนำมาซึ่งปัญหาระหว่างกันในตอนทำงานทั้งสิ้น ซึ่งหลายๆ ครั้ง อาจเกิดขึ้นด้วยความไม่แมทซ์กันของสิ่งที่ต้องการและความสามารถ หรือขั้นตอนการทำงานของทีมนั้นๆ เท่านั้นเอง และไม่ได้เป็นความผิดหรือความบกพร่องของทีมทำงานแต่อย่างไร เราจึงควรที่จะพุดคุยในรายละเอียดส่วนนี้ให้ชัดเจนก่อนเริ่มการทำงาน

4.

งบประมาณในการดำเนินการ จัดทำเว็บไซต์ อยู่ในมาตรฐานปกติของทีมนั้นๆ

อีกประเด็นนึง ที่เราไม่ควรพิจารณาข้ามไป คือ มาตรฐานของระดับสเกลงาน หรือระดับราคาของทีมนั้นๆ เป็นปกติ ตรงกับงบประมาณที่เสนอมาให้กับโครงการของเราหรือไม่ เพราะไม่ว่างบประมาณที่เสนอมาจะต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานการรับงานของทีมนั้นๆ ก็ย่อมส่งผลต่อการปรับรูปแบบการทำงานของทีมนั้นๆ ไปจากความชำนาญในขั้นตอนการทำงานปกติ และจะเสี่ยงต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงานในรูปแบบใหม่ ไม่มากก็น้อย หลายๆ ทีมมีขั้นตอนการทำงานที่ค่อนข้าง Fix การปรับลดราคาลงต่ำมากๆ อาจจะจำเป็นที่จะต้องลดขั้นตอนการทำงาน หรือจำนวนชั่วโมงลง ส่งผลในแง่ของคุณภาพ ในทางกลับกัน หากราคานั้นสูงเกินกว่ามาตรฐานทีมไปมาก ก็ไม่แน่ว่าทีมนั้นจะสามารถยกระดับของมาตรฐาน ขึ้นมาได้ในระดับคุณภาพที่ดีเหมาะสมกับระดับราคาหรือไม่ ในท้ายที่สุดแต่ละทีมย่อมมีมุมมอง ทัศนคติต่อคุณภาพมาตรฐานของงานที่ชัดเจนอยู่ประมาณนึง การปรับเปลี่ยนระดับการรับงานอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะปรับทีมให้เปลี่ยนแปลงตามไปได้อย่างเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งมุมมองที่ไม่สอดคล้องของความคาดหวังระหว่างกันต่อไป

5.

มีเคมีและทัศนคติโดยรวมตรงกัน พูดคุยถูกคอกันดี

ในประเด็นนี้ดูเหมือนอาจจะไม่ค่อยมีหลักเกณฑ์มากนัก ในระดับของความเป็นมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม ขึ้นชื่อว่าคน ยังงัยก็คงมีเรื่องของอารมรณ์และความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง การทำงานร่วมกับคนที่มีอุปนิสัยใจคอตรงกันกับเรา ย่อมส่งผลการทำความเข้าใจระหว่างกันเป็นไปโดยง่าย การประสานงานก็จะราบรื่น ความคิดเห็นที่อาจจะแตกต่างกันบ้าง ทุกฝ่ายก็ย่อมหาทางออกร่วมกัน เพราะแต่ละฝ่ายพยายามที่จะไม่ก่อปัญหาที่กระทบกระทั่งความพึงพอใจระหว่างกัน

หลักเกณฑ์เหล่านี้ คงไม่อาจจะรับประกันได้ทั้งหมด 100% ของการพิจารณาเลือกทีมออกแบบ รับทำเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับโครงการของเราได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การพยายามที่จะดูในรายละเอียดในประเด็นต่างๆ อย่างถี่ถ้วนก่อนตกลงใจ จะช่วยลดปัญหาระหว่างกันได้มาก และบ่อยครั้งก็ไม่อาจจะระบุได้ว่าเป็นความผิดพลาดหรือบกพร่องของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และส่งผลเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างกันของทั้งสองฝ่าย และไม่สามารถจบงานตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

บริการแพคเกจ รับทำเว็บไซต์ธุรกิจ และการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและรับทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

Digital x Beyond

* สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

© 2017 – greyscale digital all rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

094 251 8843

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

fb

nobody perfect but everybody couldn’t stop in digital world, and every minute it’s opportunity to

Success.

Digital Strategy & Consultant

Provide your business transformation strategic plan to digital era.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

Digital X Beyond

Prepare new solutions for the future challenge.

Contact Us

สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ จัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทและการตลาดออนไลน์ หรือต้องการติดต่อสอบถามในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อผ่านทุกช่องทางได้ตลอดเวลา 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

ประชุมปรึกษาวางแผนดิจิตอล ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

ประชุมปรึกษา
วางแผนดิจิตอล ฟรี!
ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

Logo-svg14

digital managementsolutions

ที่อยู่

54/12 หมู่ 1 ถนนฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร

094 251 8843

อีเมลล์

[email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.