0

ปัญหาพื้นฐานของ การจัดทำเว็บไซต์ ธุรกิจการตลาดและองค์กร

การจัดทำเว็บไซต์ ถ้ายังรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ค ลองดูว่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของปัญหาของคุณหรือเปล่าและอะไรจะเป็นแนวคิดและทางแก้ไขได้บ้าง…

1.)

ยังไม่ชัดเจนว่าทำเว็บไซต์แล้วได้อะไร

ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ ลงทุนทำไปโดยไม่ทราบแน่ชัดว่า เว็บไซต์จะทำหน้าที่อะไร ด้อย่างไรและผลลัพธ์สุดท้ายที่จะได้คืออะไร รวมๆ นั่นก็คือ กำหนดเป้าหมายได้ไม่ชัดเจน..นั่นเอง

พื้นฐานของ การจัดทำเว็บไซต์ สามารถจะตอบสนองโจทย์ทางธุรกิจได้เบื้องต้น 3 ทาง

Branding
เพื่อสื่อสารเรื่องของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ถึงตัวตนของเรา สินค้าและบริการ จุดเด่นจุดด้อย เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ความน่าเชื่อถือและอื่นๆ ที่เราต้องการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในใจของกลุ่มเป้าหมาย

Marketing
เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม สอดคล้องกับทิศทางของพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่

Services
ด้านการให้บริการตั้งแต่พื้นฐานทางด้านข้อมูล ความรู้ สาระประโยชน์ ไปจนถึงอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นอีกมากมาย ผ่านระบบที่จัดเตรียมไว้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้งานและเข้าถึงแบรนด์เราผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อเราเข้าใจบริบทของคุณลักษณะที่ดีของเว็บไซต์ เรายังจำเป็นจะต้องชัดเจนในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายด้วย เพราะไม่เพียงแต่ให้เราสร้าง Focus ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการหรือ Needs ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดเตรียมการออกแบบและการใช้งานของเว็บไซต์ที่เหมาะสมได้อย่างแท้จริง ไม่หว่านหรือทำแบบกว้างเกินไป จะสร้างผลลัพธ์ได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2.)

ไม่รู้ว่าคู่แข่งขันในตลาดออนไลน์ ได้วางแผนในการทำการตลาดออนไลน์ และ การจัดทำเว็บไซต์ อย่างไรบ้าง

ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ ส่วนนี้ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบคู่แข่งขัน หรือ Online Brand Competitor Analysis นั่นเอง สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับออนไลน์ คือ ความรวดเร็วในการเปรียบเทียบ เมื่อเห็นแบรนด์ของเรา กลุ่มเป้าหมายก็สามารถที่จะเห็นแบรนด์ ไม่ว่าจะในมิติของสินค้าหรือบริการของคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน และเป็นการยากที่เราจะปิดกั้นการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อคู่แข่ง สิ่งสำคัญที่เราทำได้ คือประเมินจุดเด่นจุดด้อยของแบรนด์คู่แข่ง เพื่อวางแผนในการรับมือ ให้เกิดการสอดคล้องต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย เช่น มีความชัดเจนในมิติของการสื่อสารของแบรนด์ของเรา สร้างความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่าด้วยกลยุทธ์ต่างๆ สร้างการรับรู้ทั้งจากโดยทางตรงและทางอ้อม ให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ของเรามากกว่าคู่แข่ง และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเราขาดข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์คู่แข่ง ซึ่งมีกระบวนการที่ได้ มาจากหลากหลายวิธี และนี่คือ ความสำคัญในมิติของ Online Brand Competitor Analysis ที่เราจะต้องทำอย่างจริงจังอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้ทันกับคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

3.)

ยังกำหนดความชัดเจนในสิ่งสำคัญสำหรับ การจัดทำเว็บไซต์ ที่จะจัดทำไม่ได้

ส่วนนี้อาจจะยังไม่ใช่เรื่องแปลกมากนัก หากประสบการณ์หรือองค์ความรู้ในการจัดทำเว็บไซต์ของท่านยังน้อย และขาดที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความชำนาญอย่างแท้จริงในการแนะนำ แนวทางในการวางแผนเพื่อจัดทำเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และสร้างประโยชน์รวมถึงตอบโจทย์ในด้านของแบรนด์และการตลาดอย่างแท้จริง หากเรากำหนดกลยุทธหลักๆ ของเว็บไซต์ในปัจจุบันที่จะไปตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย อาจจะแบ่งเป็นแนวทางโดยเบื้องต้นได้ประมาณนี้

♥  มีการสื่อสารที่ชัดเจนในด้านของ Branding ส่วนนี้อาจจะต้องมีการวางแผนสำคัญของ Creative & Communication Strategy ที่ชัดเจนว่าเราจะบอกเล่าจุดเด่นจุดด้อยของเรา ด้วยวิธีอะไร จะสร้างเนื้อหาและเล่าเรื่องอย่างไรให้เกิดความน่าเชื่อถือ นำเสนอสินค้าหรือบริการอย่างไร ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ และสามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจได้

♥  สร้างประสบการณ์ความประทับที่ดีให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งาน ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเรายังไม่เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายของเรา ซึ่งจะต้องอาศัยหลักของ User Experience Process เข้ามาเกี่ยวข้อง ในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์วิจัยทางด้านพฤติกรรมและกำหนดความต้องการที่แท้จริง และนำไปออกแบบการใช้งานที่สำคัญ ลำดับขั้นตอนการใช้งาน รวมถึงนำเสนอเนื้อหาที่ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายโดยรวมๆ นั่นก็คือ หลัก User Experience Design นั่นเอง การจัดเตรียมและนำเสนอ เนื้อหาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานหรือกลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะส่งมอบหรือสร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นในระดับที่มีมูลค่าต่อแบรนด์ของเรา ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจสั่งซื้อได้ง่าย นั่นก็คือหลักในเรื่องของการสร้าง Content Valuable นั่นเอง

♥  มีกลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ และ กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ ในท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่กลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ สินค้าและบริการจนเกิดความสนใจ สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องวางแผนคือ การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด ในการติดต่อผ่านช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ ลงทะเบียนเพื่อเก็บรายชื่อ หรือตัดสินใจสั่งซื้อ เป็นต้น เพราะเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่เราได้วางแผนมาตั้งแต่ต้นให้เกิดผลลัพธ์แบบจับต้องได้ โดยอาศัยหลักในทางการตลาดออนไลน์ คือ Engagement และการสร้าง Conversion

4.)

จัดทำแผนการลงทุนได้ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้อง

ต้องบอกก่อนว่า การลงทุนเพื่อความสำเร็จอย่างไร ก็ต้องมีงบประมาณในการลงทุนเสมอแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องลงทุนสูงในครั้งแรกทีเดียว ถ้าเราเข้าใจเส้นทางของการเติบโตทางด้านของแผนงานการตลาดออนไลน์ในแบบภาพรวม เราจะประเมินงบประมาณการลงทุนได้เหมาะสม มีช่วงเริ่มต้นในการทดสอบแนวคิด ที่อาจจะใช้งบประมาณไม่มากเมื่อชัดเจนในด้านทิศทางแล้ว และเกิดผลตอบรับในแง่ที่ดี ค่อยๆ ทยอยลงทุนเพิ่มขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องเปรียบเทียบกับการลงทุนของคู่แข่งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้จริงได้ด้วยเช่นกัน โดยพื้นฐานแล้วเราอาจจะใช้แนวคิดในการประเมินทางด้านการลงทุนแบ่งออกเป็นช่วงๆ ดังนี้

♥  ช่วงทดสอบแผนเพื่อเก็บข้อมูลให้เกิดความชัดเจนนำมาวิเคราะห์ – เน้นลงทุนไม่สูงแต่ให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็วในระยะสั้นถ้าเป็นเว็บไซต์ก็อาจจะเน้นจัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบง่ายๆ แต่มีโฟกัสเฉพาะจุดที่สำคัญ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การวางแผนงานทางด้านการวัดผลต่างๆ จะต้องมีชัดเจนและครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้การทดลองนี้ได้ผลข้อมูล เพื่อนำมาวางแผนที่ชัดเจนในระยะต่อไป

♥  วางแผนครอบคลุมแบ่งเป็นระยะดำเนินการตั้งแต่ 1-3 ปี – โดยแบ่งการลงทุนเป็นเฟส ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนนั้นสามารถแบ่งช่วงของการลงทุนได้ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะวัดผลและปรับปรุงได้ตลอดระยะการดำเนินการให้เกิดความสอดคล้องและใช้เงินลงทุนอย่างคุ้มค่าที่สุด

♥  วางแผนการลงทุนโดยเทียบเคียงกับคู่แข่ง – อันนี้ในกรณีที่ ตลาดต้องการการแข่งขันที่สูง เราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับทุกกลยุทธ์ของสื่อการตลาดออนไลน์ของคู่แข่ง โดยเราอาจจะกำหนดงบประมาณในสิ่งที่คุ้มค่าและเห็นผลลัพธ์ได้เร็วและชัดเจนมาเป็นอันดับต้นๆ ก็สามารถทำได้

5.)

ไม่สามารถจัดหาทีมงานที่เหมาะสมกับโจทย์การทำเว็บไซต์ที่วางไว้ได้

ก็เป็นความจริงส่วนหนึ่ง ที่ปัจจุบันการจะหาทีมงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนงานและโจทย์ธุรกิจที่แท้จริงนั้นออกจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควร โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ อย่างแท้จริง

การแก้ไขปัญหาส่วนนี้ ส่วนหนึ่งเราอาจจะต้องกลับมามองทีมงาน In-house ของตัวเองว่าสามารถ Support ในส่วนหนึ่งส่วนใดได้ดีมากน้อยขนาดไหน เพื่อลดการพึ่งพาการใช้ทีมงานภายนอก เช่น ด้านการออกแบบเนื้อหา การวางแผนและจัดเตรียมข้อมูลของแบรนด์สินค้าหรือบริการ การวิเคราะห์และเทียบเคียงคู่แข่ง รวมถึงการกำหนดแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์ที่ชัดเจนในระดับแผนงานผลิต เหล่านี้จะช่วยให้เราเหลือส่วนงานที่จำเป็นจะต้องจัดจ้างเพิ่มเติมได้ไม่มากนัก เปิดทางเลือกในการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด รวมถึงยืดหยุ่นในการเลือกทีมงานที่เหมาะสมอีกด้วย

6.)

ไม่มีวิธีประเมินหรือวัดผลของเว็บไซต์และความสำเร็จ

การวัดผลสำเร็จ ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างที่สุด ที่จะต้องมีการวางแผนไว้ตั้งแต่ต้น ในปัจจุบันเครื่องมือวัดผลเชิงสถิติตัวเลข หรือ Metric สำหรับเว็บไซต์ที่เป็นค่ามาตรฐานมีอยู่มากมาย อย่างที่เป็นที่นิยมเป็นพื้นฐานเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่าย ก็จะเป็น Google Analyticsซึ่งจะช่วยให้เราวัดผลสำเร็จต่างๆ ได้อย่างชัดเจนง่ายดาย เช่น Traffic จำนวนคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อัตราการตีกลับเมื่อเข้ามาที่หน้าแรก ระยะเวลาที่ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์จำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนเข้าซ้ำ อัตราส่วนการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้เราได้ทราบถึงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นแผนงานในการปรับปรุงในลำดับต่อๆ ไปให้ดียิ่งๆ ขึ้น

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

บริการแพคเกจ รับทำเว็บไซต์ธุรกิจ และการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและรับทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

Digital x Beyond

* สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

© 2017 – greyscale digital all rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

094 251 8843

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

fb

nobody perfect but everybody couldn’t stop in digital world, and every minute it’s opportunity to

Success.

Digital Strategy & Consultant

Provide your business transformation strategic plan to digital era.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

Digital X Beyond

Prepare new solutions for the future challenge.

Contact Us

สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ จัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทและการตลาดออนไลน์ หรือต้องการติดต่อสอบถามในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อผ่านทุกช่องทางได้ตลอดเวลา 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

ประชุมปรึกษาวางแผนดิจิตอล ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

ประชุมปรึกษา
วางแผนดิจิตอล ฟรี!
ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

Logo-svg14

digital managementsolutions

ที่อยู่

54/12 หมู่ 1 ถนนฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร

094 251 8843

อีเมลล์

[email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.