0

7 แนวคิดในการเริ่มต้น วางแผนการตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจยุคนี้

สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ประกอบกับวิกฤติโรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจท่องเที่ยวและขยายจนถึงภาพรวมในวงกว้าง และวิถีชีวิตประจำวันในการที่ต้องเดินทางไปอยู่ในที่สาธารณะ อย่างห้างสรรพสินค้า ตลาดนัดที่ชุมชนของกลุ่มคนเยอะๆ รวมถึงสถานที่ทำงานรอบตัวเราด้วย การค้าขายแบบออฟไลน์และหน้าร้านค้า ที่หวังให้ทำเลที่มีผู้คนพลุกผ่าน ที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นและเติบโต โอกาสรอดเป็นเรื่องที่แทบมองไม่เห็น อย่างน้อยๆ ก็ในระยะเวลาอันใกล้นี้

ปรับตัววันนี้กันก่อนดีกว่า ก่อนที่จะไม่มีโอกาสให้ปรับตัว

เริ่มต้น วางแผนการตลาดออนไลน์ ด้วยวิธีคิดและเครื่องมือออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ได้มากกว่า มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาซึ่งพลังของประสิทธิภาพในการเข้าถึงในวงกว้างของโลกออนไลน์ นั่นคือโอกาสอยู่รอดทางธุรกิจที่ทุกคนต่างก็คงรู้อยู่แก่ใจเป็นอย่างดี

คำถามที่อาจจะอยู่ในความลังเลหรือสงสัยของทุกคนก็คือ มันต้องเริ่มต้นและทำอย่างไร มันจะดีจริงรึเปล่า เราจะทำอย่างไรถ้าเริ่มต้นหลังคู่แข่ง

อยากทำการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพจริง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เรามาดูหลักคิดและวิธีการการทำตลาดออนไลน์ในแบบฉบับ Digital Marketing Agency หรือ ตัวแทนที่ปรึกษาวางแผนกลยุทธ์และบริหารการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆกันว่า มีขั้นตอนในการทำงานกันอย่างไร

1.)

วิเคราะห์ธุรกิจและคู่แข่ง

Business & Competitor Analysis

สิ่งแรกในการเริ่มต้น ก่อนที่จะไปคิดเรื่องยิงแอดหรือการซื้อโฆษณา คือ การย้อนกลับมาวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง ว่าอะไรคือ จุดเด่น จุดด้อย โดยเฉพาะเมื่อทำการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกัน นั่นคือ การหาจุดขายที่แตกต่างหนึ่งเดียวหรือคีย์หลักให้เจอ หรือภาษาทางการตลาด ก็คือ USP [Unique Selling Point] โดยกระบวนการ Key Finding

2.)

วิเคราะห์และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

Segmentation & Target Audience

สินค้าหรือบริการของเรา ไม่มีทางที่จะเหมาะกับทุกคน พยายามวิเคราะห์และกำหนดการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกมาให้ชัดเจน อาจจะมีซัก 2-3 กลุ่มก่อน เรียนรู้วิเคราะห์ว่าแต่ละกลุ่มเหมาะกับสินค้าหรือบริการของเราอย่างไร มีความจำเป็นมากหรือน้อยในการต้องการสินค้าหรือบริการของเราเพื่อไปแก้ไขปัญหาของเค้า โดยพื้นฐานแล้วสิ่งที่เราควรคำนึงถึงจะประกอบด้วย

สินค้าหรือบริการของเราจะไปตอบโจทย์แก้ไขปัญหาอะไร เพราะอะไร [Pain Point]
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลือกซื้อคืออะไร [Purchasing Criteria]
และเหตุผลอะไรที่จะทำให้เค้าจำเป็นต้องเชื่อในคำกล่าวอ้างของเรา [Reason to Believe]

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับต้นๆ ยิ่งเราทำการวิเคราะห์ลงลึกถึงพฤติกรรมและความรู้สึกที่ซ่อนลึกอยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มได้ โอกาสที่เราจะทำการตลาดออนไลน์ประสบความสำเร็จ ก็จะยิ่งมีโอกาสสูงมากขึ้นตามไปด้วย

3.)

วางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

Digital Marketing Strategic

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์แบบง่ายที่สุด คือ สื่อสารจุดขาย จุดเด่นและความแตกต่าง ไปให้ ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา เพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เราจำเป็นจะต้องกำหนดสิ่งที่ต้องการสื่อสารและรูปแบบแยกออกจากกัน ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การสื่อสารนั้นโดนใจ ตรงใจมากที่สุด จะช่วยให้เราสร้างผลลัพธ์ได้ง่ายและเร็ว

4.)

ช่องทางการสื่อสารและรูปแบบเพื่อสร้างการรับรู้

Digital Tactics & Online Communications
การตลาดออนไลน์ ประกอบด้วยเครื่องมือสื่อสารมากมายหลายรูปแบบของแพลทฟอร์มที่สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแผนงาน แต่ที่ได้รับความนิยมเป็นพื้นฐานเบื้องต้น ก็จะมี Facebook LineOA และ Website Platform ซึ่ง การเลือกใช้งานก็สามารถวิเคราะห์ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้

Facebook Marketing

คือ การทำการตลาดผ่าน Facebook ซึ่งเครื่องมือมีความหลากหลายมากมาย สามารถรองรับการทำตลาดในระดับธุรกิจได้ โดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่กลุ่มเป้าหมาย ตัดสินใจซื้อด้วยความต้องการเฉพาะบุคคล หรือ B2C นั่นเอง ซึ่งเครื่องมือที่ยอดนิยมของ Facebook คงเป็นเรื่องของการทำ Fan Page ทำ Content ในเพจและการยิงโฆษณา ซึ่งสามารถกำหนดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แบบจำเพาะเจาะจง ทำได้ง่าย ได้รวดเร็ว เท่าที่เราต้องการ ช่วยให้สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนข้อจำกัดหรือข้อด้อย คือ ต้องจริงจังในการเริ่มต้นอย่างมากและใช้เวลาอยู่กับแพลทฟอร์มอย่างสม่ำเสมอในการทำเนื้อหา Content ในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพ ข้อความ หรือวีดีโอคลิป และจะต้องคอย Monitor สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนบ่อย ในขณะที่ค่าโฆษณาจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากทุกคนก็เข้ามาลงโฆษณาในแพลทฟอร์มนี้ เราจึงอาจจะเน้นวางแผนในการใช้งานเฉพาะ Facebook ในช่วงเริ่มต้นที่เราบุกเบิกการตลาดออนไลน์ใหม่ เพื่อให้เห็นแนวทางการตอบรับที่รวดเร็ว และก้าวไปสู่เครื่องมืออื่นๆ ในระยะต่อไปในการสร้างระบบการตลาดออนไลน์ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

LineOA

จุดเด่นที่สุดของ LineOA แพลทฟอร์ม คงเป็นเพราะทุกคนที่มีมือถือก็ใช้เครื่องมือนี้กันจนเป็นปกติในชีวิตแต่ละวัน มันจึงเป็นเครื่องมือที่แทบจะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถเชื่อมต่อหรือสร้างอุปสรรคในการใช้งานให้กับกลุ่มเป้าหมาย

หลักในการเลือกทำการตลาดออนไลน์ ด้วย LineOA คือ เรื่องการการเก็บลูกค้าไว้ในระบบ เมื่อเกิดความสนใจแต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อ เราสามารถส่งข้อความสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ภายหลัง หรือใช้สำหรับสินค้าหรือบริการ ที่ต้องการให้เกิดการซื้อซ้ำได้บ่อยๆ ในปัจจุบัน LineOA ก็มีเครื่องมือที่รองรับการทำการตลาดออนไลน์ในเชิงธุรกิจอยู่มากมาย ให้เราเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของกลยุทธ์หรือแผนที่ได้กำหนดไว้

Web Site Platform & Eco Systems

นอกเหนือจากการยิงแอดโฆษณา เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยเครื่องมืออย่าง Facebook Ad แล้ว การตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ เพื่อรองรับความต้องการในการค้นหาสินค้าหรือบริการ อย่างเครื่องมือค้นหา Google ที่ทุกคนใช้กันแทบเป็นกิจวัตรประจำวัน ก็เรียกได้ว่า ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทรงพลัง และสร้างยอดขายได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

หลักในการทำเว็บไซต์ให้ได้ผลตอบรับที่ดีในแง่ของการตลาดออนไลน์ โดยพื้นฐาน ก็คือ การมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอสำหรับการตัดสินใจซื้อ ความน่าเชื่อถือของธุรกิจที่จะต้องถูกถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ได้อย่างลงตัว การเข้าถึงและการใช้งานที่ง่ายในทุกโอกาสผ่านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่หลากหลายที่เชื่อมต่ออยู่บนอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภค ปัจจัยเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดความสำเร็จของแผนงานการตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญให้มากเมื่อตอนจัดทำเว็บไซต์ใหม่นั้นๆ ขึ้นมา

5.)

การกระตุ้นและปิดการขาย

Strategic Conversion & Close Sell

สิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการการทำการตลาดออนไลน์ คือ การขาย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจสั่งซื้อ หรือทดลองใช้สินค้า ซึ่งในส่วนนี้เพื่อให้เกิดผลตอบรับที่รวดเร็ว และส่งผลดีไปในการขยับแผนงานไปสู่การต่อยอด เราอาจจะต้องมีโปรโมชั่นส่วนลด ของแถม กิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ หรือบอกเล่าสิ่งที่ให้เกิดความคุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ที่จะช่วยให้กระบวนการทำการตลาดออนไลน์นั้น เดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว ได้ลูกค้า ได้ยอดขาย และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในลำดับต่อๆ ไป

6.)

การวัดผลและสรุป

Measurement & Analytics

ในท้ายที่สุดแล้วของแผนการตลาดออนไลน์ คือ การวัดผลประสิทธิภาพของกลยทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และดำเนินการปรับปรุงแผนงานต่อไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะอาศัยหลักในเรื่องของ Funnel Marketing มาวัดผลให้เห็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้น ที่จะขออธิบายแบบคร่าวๆ ได้ดังนี้

การสร้างการรับรู้ [Brand Awareness] หมายถึง สื่อโฆษณาออนไลน์ที่เราทำออกไปไม่ว่าจะเป็น Content ต่างๆ ผ่านช่องทาง Facebook หรือบทความเว็บไซต์ การเข้าถึงมีปริมาณเท่าไหร ซึ่งก็คือ เกิดการมองเห็นหรือการแสดงผลของสื่อโฆษณานั่นเอง

การมีส่วนร่วม [Engagement] หมายถึง มีผู้ที่สนใจ คลิ๊กอ่านเนื้อหาของสื่อโฆษณาออนไลน์ ทั้ง Facebook หรือ Website ในปริมาณเท่าไหร มาจากกลุ่มไหนอย่างไร มากน้อยเพียงใด

การตัดสินใจติดต่อ [Convert] หมายถึง จำนวนผู้ที่สนใจในสินค้าหรือบริการของเรามากเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการตัดสินใจในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งมิติของรายละเอียด คุณภาพสินค้าหรือบริการ ราคา ในกระบวนการนี้ ก็คือ กลุ่มผู้มุ่งหวัง ในทางการตลาดเราจะเรียกกันว่า Leads นั่นเอง

ปิดการขาย [Close Sell] และแน่นอนว่าในท้ายที่สุด ก็คือ จำนวนของผู้สั่งซื้อ ที่เป็นเป้าหมายหลักของแผนการตลาดออนไลน์ของเรา ข้อมูลที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งเชิงปริมาณของจำนวนการสั่งซื้อและมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อ เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับให้ได้ แนวทางของมูลค่าการขายที่สูงที่สุดโดยมีปริมาณจำนวนการสั่งซื้อน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนของค่าทำการตลาดโดยรวมไปสู่จุดที่คุ้มค่าและดีที่สุดนั่นเอง

หลักสำคัญของการวัดผล เราอาจจะต้องทำการแยกข้อมูล ออกตามกลุ่มเป้าหมาย สื่อโฆษณาที่สื่อสารออกไป เครื่องมือออนไลน์ที่เราเลือกใช้งาน เช่น Facebook หรือ Website ออกจากกัน และลำดับของตัวเลขที่เกิดขึ้น ก็จะช่วยให้เราเห็นภาพของประสิทธิภาพของการโฆษณาหรือการตลาดออนไลน์ของเราได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนำไปปรับปรุงในลำดับต่อไป

7.)

การปรับปรุงและต่อยอดธุรกิจเพื่อเติบโต

Improvement & Growth

สุดท้ายที่สุดของการตลาด คือ การต่อยอดจากสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น การสร้างความประทับใจในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ จนเกิดการบอกต่อและซื้อซ้ำๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างการตลาดที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ที่จะช่วยให้เกิดการประหยัดทั้งเม็ดเงินที่ลงทุนในค่าการตลาดและเวลาในการบริหารจัดการแผน ส่วนหนึ่งนั้น อาจจะต้องอยู่ในส่วนของการปรับปรุงและบริหารจัดการการบริการของเราให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้ให้มากที่สุด

ทั้งหมดนี้เป็นเพียง แนวคิดและขั้นตอนในการดำเนินการแผนการตลาดออนไลน์ แบบคร่าวๆ ในหลักใหญ่ๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจะยังคงมีรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละจุดอีกมากมาย หลายครั้ง หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันแลดูยุ่งยาก มากกมาย วุ่นวาย นั่นอาจจะเพราะเพียงว่าคุณยังไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่ได้ฝึกลงมือทำ และเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น แต่หากว่าคุณมีประสบการณ์ที่มากเพียงพอแล้ว เชื่อได้ว่าประสิทธิภาพของการตลาดออนไลน์เพื่อธุรกิจยุคใหม่ของคุณ จะต้องสร้างผลลัพธ์ที่ดี และนำพาแสงสว่างกลับมายังการดำเนินธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน

สิ่งที่สำคัญที่สุด คงเป็นเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เท่าที่ศักยภาพของตัวเองและธุรกิจจะทำได้ หาช่องว่างของตลาดและแนวทางเฉพาะที่เราถนัดและทำได้เหนือกว่าคนอื่น และเมื่ออะไรที่เราคิดว่าการทำอะไรซักอย่างในการเปลี่ยนแปลงนี้มันยากสำหรับเรา มันก็ย่อมจะยากสำหรับคู่แข่งด้วยเช่นกัน ถ้าเราพิชิตมันได้ ก็ย่อมมีโอกาสในการขึ้นแท่นยืนที่หนึ่งในตลาดนั้นๆ ได้

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

บริการแพคเกจ รับทำเว็บไซต์ธุรกิจ และการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและรับทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

Digital x Beyond

* สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

© 2017 – greyscale digital all rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

094 251 8843

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

fb

nobody perfect but everybody couldn’t stop in digital world, and every minute it’s opportunity to

Success.

Digital Strategy & Consultant

Provide your business transformation strategic plan to digital era.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

Digital X Beyond

Prepare new solutions for the future challenge.

Contact Us

สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ จัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทและการตลาดออนไลน์ หรือต้องการติดต่อสอบถามในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อผ่านทุกช่องทางได้ตลอดเวลา 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

ประชุมปรึกษาวางแผนดิจิตอล ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

ประชุมปรึกษา
วางแผนดิจิตอล ฟรี!
ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

Logo-svg14

digital managementsolutions

ที่อยู่

54/12 หมู่ 1 ถนนฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร

094 251 8843

อีเมลล์

[email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.