0

7 แนวคิดในการเริ่มต้น วางแผนการตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจยุคนี้

สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ประกอบกับวิกฤติโรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบกับธุรกิจท่องเที่ยวและขยายจนถึงภาพรวมในวงกว้าง และวิถีชีวิตประจำวันในการที่ต้องเดินทางไปอยู่ในที่สาธารณะ อย่างห้างสรรพสินค้า ตลาดนัดที่ชุมชนของกลุ่มคนเยอะๆ รวมถึงสถานที่ทำงานรอบตัวเราด้วย การค้าขายแบบออฟไลน์และหน้าร้านค้า ที่หวังให้ทำเลที่มีผู้คนพลุกผ่าน ที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นและเติบโต โอกาสรอดเป็นเรื่องที่แทบมองไม่เห็น อย่างน้อยๆ ก็ในระยะเวลาอันใกล้นี้

ปรับตัววันนี้กันก่อนดีกว่า ก่อนที่จะไม่มีโอกาสให้ปรับตัว

เริ่มต้น วางแผนการตลาดออนไลน์ ด้วยวิธีคิดและเครื่องมือออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ได้มากกว่า มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาซึ่งพลังของประสิทธิภาพในการเข้าถึงในวงกว้างของโลกออนไลน์ นั่นคือโอกาสอยู่รอดทางธุรกิจที่ทุกคนต่างก็คงรู้อยู่แก่ใจเป็นอย่างดี

คำถามที่อาจจะอยู่ในความลังเลหรือสงสัยของทุกคนก็คือ มันต้องเริ่มต้นและทำอย่างไร มันจะดีจริงรึเปล่า เราจะทำอย่างไรถ้าเริ่มต้นหลังคู่แข่ง

อยากทำการตลาดออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพจริง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เรามาดูหลักคิดและวิธีการการทำตลาดออนไลน์ในแบบฉบับ Digital Marketing Agency หรือ ตัวแทนที่ปรึกษาวางแผนกลยุทธ์และบริหารการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆกันว่า มีขั้นตอนในการทำงานกันอย่างไร

1.)

วิเคราะห์ธุรกิจและคู่แข่ง

Business & Competitor Analysis

สิ่งแรกในการเริ่มต้น ก่อนที่จะไปคิดเรื่องยิงแอดหรือการซื้อโฆษณา คือ การย้อนกลับมาวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง ว่าอะไรคือ จุดเด่น จุดด้อย โดยเฉพาะเมื่อทำการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกัน นั่นคือ การหาจุดขายที่แตกต่างหนึ่งเดียวหรือคีย์หลักให้เจอ หรือภาษาทางการตลาด ก็คือ USP [Unique Selling Point] โดยกระบวนการ Key Finding

2.)

วิเคราะห์และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

Segmentation & Target Audience

สินค้าหรือบริการของเรา ไม่มีทางที่จะเหมาะกับทุกคน พยายามวิเคราะห์และกำหนดการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกมาให้ชัดเจน อาจจะมีซัก 2-3 กลุ่มก่อน เรียนรู้วิเคราะห์ว่าแต่ละกลุ่มเหมาะกับสินค้าหรือบริการของเราอย่างไร มีความจำเป็นมากหรือน้อยในการต้องการสินค้าหรือบริการของเราเพื่อไปแก้ไขปัญหาของเค้า โดยพื้นฐานแล้วสิ่งที่เราควรคำนึงถึงจะประกอบด้วย

สินค้าหรือบริการของเราจะไปตอบโจทย์แก้ไขปัญหาอะไร เพราะอะไร [Pain Point]
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจเลือกซื้อคืออะไร [Purchasing Criteria]
และเหตุผลอะไรที่จะทำให้เค้าจำเป็นต้องเชื่อในคำกล่าวอ้างของเรา [Reason to Believe]

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จะเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับต้นๆ ยิ่งเราทำการวิเคราะห์ลงลึกถึงพฤติกรรมและความรู้สึกที่ซ่อนลึกอยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มได้ โอกาสที่เราจะทำการตลาดออนไลน์ประสบความสำเร็จ ก็จะยิ่งมีโอกาสสูงมากขึ้นตามไปด้วย

3.)

วางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด

Digital Marketing Strategic

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์แบบง่ายที่สุด คือ สื่อสารจุดขาย จุดเด่นและความแตกต่าง ไปให้ ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา เพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เราจำเป็นจะต้องกำหนดสิ่งที่ต้องการสื่อสารและรูปแบบแยกออกจากกัน ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การสื่อสารนั้นโดนใจ ตรงใจมากที่สุด จะช่วยให้เราสร้างผลลัพธ์ได้ง่ายและเร็ว

4.)

ช่องทางการสื่อสารและรูปแบบเพื่อสร้างการรับรู้

Digital Tactics & Online Communications
การตลาดออนไลน์ ประกอบด้วยเครื่องมือสื่อสารมากมายหลายรูปแบบของแพลทฟอร์มที่สามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของแผนงาน แต่ที่ได้รับความนิยมเป็นพื้นฐานเบื้องต้น ก็จะมี Facebook LineOA และ Website Platform ซึ่ง การเลือกใช้งานก็สามารถวิเคราะห์ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้

Facebook Marketing

คือ การทำการตลาดผ่าน Facebook ซึ่งเครื่องมือมีความหลากหลายมากมาย สามารถรองรับการทำตลาดในระดับธุรกิจได้ โดยเฉพาะสินค้าหรือบริการที่กลุ่มเป้าหมาย ตัดสินใจซื้อด้วยความต้องการเฉพาะบุคคล หรือ B2C นั่นเอง ซึ่งเครื่องมือที่ยอดนิยมของ Facebook คงเป็นเรื่องของการทำ Fan Page ทำ Content ในเพจและการยิงโฆษณา ซึ่งสามารถกำหนดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แบบจำเพาะเจาะจง ทำได้ง่าย ได้รวดเร็ว เท่าที่เราต้องการ ช่วยให้สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนข้อจำกัดหรือข้อด้อย คือ ต้องจริงจังในการเริ่มต้นอย่างมากและใช้เวลาอยู่กับแพลทฟอร์มอย่างสม่ำเสมอในการทำเนื้อหา Content ในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพ ข้อความ หรือวีดีโอคลิป และจะต้องคอย Monitor สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ ที่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนบ่อย ในขณะที่ค่าโฆษณาจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากทุกคนก็เข้ามาลงโฆษณาในแพลทฟอร์มนี้ เราจึงอาจจะเน้นวางแผนในการใช้งานเฉพาะ Facebook ในช่วงเริ่มต้นที่เราบุกเบิกการตลาดออนไลน์ใหม่ เพื่อให้เห็นแนวทางการตอบรับที่รวดเร็ว และก้าวไปสู่เครื่องมืออื่นๆ ในระยะต่อไปในการสร้างระบบการตลาดออนไลน์ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

LineOA

จุดเด่นที่สุดของ LineOA แพลทฟอร์ม คงเป็นเพราะทุกคนที่มีมือถือก็ใช้เครื่องมือนี้กันจนเป็นปกติในชีวิตแต่ละวัน มันจึงเป็นเครื่องมือที่แทบจะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถเชื่อมต่อหรือสร้างอุปสรรคในการใช้งานให้กับกลุ่มเป้าหมาย

หลักในการเลือกทำการตลาดออนไลน์ ด้วย LineOA คือ เรื่องการการเก็บลูกค้าไว้ในระบบ เมื่อเกิดความสนใจแต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อ เราสามารถส่งข้อความสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ภายหลัง หรือใช้สำหรับสินค้าหรือบริการ ที่ต้องการให้เกิดการซื้อซ้ำได้บ่อยๆ ในปัจจุบัน LineOA ก็มีเครื่องมือที่รองรับการทำการตลาดออนไลน์ในเชิงธุรกิจอยู่มากมาย ให้เราเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของกลยุทธ์หรือแผนที่ได้กำหนดไว้

Web Site Platform & Eco Systems

นอกเหนือจากการยิงแอดโฆษณา เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยเครื่องมืออย่าง Facebook Ad แล้ว การตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ เพื่อรองรับความต้องการในการค้นหาสินค้าหรือบริการ อย่างเครื่องมือค้นหา Google ที่ทุกคนใช้กันแทบเป็นกิจวัตรประจำวัน ก็เรียกได้ว่า ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทรงพลัง และสร้างยอดขายได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

หลักในการทำเว็บไซต์ให้ได้ผลตอบรับที่ดีในแง่ของการตลาดออนไลน์ โดยพื้นฐาน ก็คือ การมีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอสำหรับการตัดสินใจซื้อ ความน่าเชื่อถือของธุรกิจที่จะต้องถูกถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ได้อย่างลงตัว การเข้าถึงและการใช้งานที่ง่ายในทุกโอกาสผ่านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารที่หลากหลายที่เชื่อมต่ออยู่บนอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภค ปัจจัยเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดความสำเร็จของแผนงานการตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดี ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญให้มากเมื่อตอนจัดทำเว็บไซต์ใหม่นั้นๆ ขึ้นมา

5.)

การกระตุ้นและปิดการขาย

Strategic Conversion & Close Sell

สิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการการทำการตลาดออนไลน์ คือ การขาย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจสั่งซื้อ หรือทดลองใช้สินค้า ซึ่งในส่วนนี้เพื่อให้เกิดผลตอบรับที่รวดเร็ว และส่งผลดีไปในการขยับแผนงานไปสู่การต่อยอด เราอาจจะต้องมีโปรโมชั่นส่วนลด ของแถม กิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ หรือบอกเล่าสิ่งที่ให้เกิดความคุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ที่จะช่วยให้กระบวนการทำการตลาดออนไลน์นั้น เดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว ได้ลูกค้า ได้ยอดขาย และนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในลำดับต่อๆ ไป

6.)

การวัดผลและสรุป

Measurement & Analytics

ในท้ายที่สุดแล้วของแผนการตลาดออนไลน์ คือ การวัดผลประสิทธิภาพของกลยทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และดำเนินการปรับปรุงแผนงานต่อไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะอาศัยหลักในเรื่องของ Funnel Marketing มาวัดผลให้เห็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้น ที่จะขออธิบายแบบคร่าวๆ ได้ดังนี้

การสร้างการรับรู้ [Brand Awareness] หมายถึง สื่อโฆษณาออนไลน์ที่เราทำออกไปไม่ว่าจะเป็น Content ต่างๆ ผ่านช่องทาง Facebook หรือบทความเว็บไซต์ การเข้าถึงมีปริมาณเท่าไหร ซึ่งก็คือ เกิดการมองเห็นหรือการแสดงผลของสื่อโฆษณานั่นเอง

การมีส่วนร่วม [Engagement] หมายถึง มีผู้ที่สนใจ คลิ๊กอ่านเนื้อหาของสื่อโฆษณาออนไลน์ ทั้ง Facebook หรือ Website ในปริมาณเท่าไหร มาจากกลุ่มไหนอย่างไร มากน้อยเพียงใด

การตัดสินใจติดต่อ [Convert] หมายถึง จำนวนผู้ที่สนใจในสินค้าหรือบริการของเรามากเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการตัดสินใจในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งมิติของรายละเอียด คุณภาพสินค้าหรือบริการ ราคา ในกระบวนการนี้ ก็คือ กลุ่มผู้มุ่งหวัง ในทางการตลาดเราจะเรียกกันว่า Leads นั่นเอง

ปิดการขาย [Close Sell] และแน่นอนว่าในท้ายที่สุด ก็คือ จำนวนของผู้สั่งซื้อ ที่เป็นเป้าหมายหลักของแผนการตลาดออนไลน์ของเรา ข้อมูลที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งเชิงปริมาณของจำนวนการสั่งซื้อและมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อ เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับให้ได้ แนวทางของมูลค่าการขายที่สูงที่สุดโดยมีปริมาณจำนวนการสั่งซื้อน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนของค่าทำการตลาดโดยรวมไปสู่จุดที่คุ้มค่าและดีที่สุดนั่นเอง

หลักสำคัญของการวัดผล เราอาจจะต้องทำการแยกข้อมูล ออกตามกลุ่มเป้าหมาย สื่อโฆษณาที่สื่อสารออกไป เครื่องมือออนไลน์ที่เราเลือกใช้งาน เช่น Facebook หรือ Website ออกจากกัน และลำดับของตัวเลขที่เกิดขึ้น ก็จะช่วยให้เราเห็นภาพของประสิทธิภาพของการโฆษณาหรือการตลาดออนไลน์ของเราได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนำไปปรับปรุงในลำดับต่อไป

7.)

การปรับปรุงและต่อยอดธุรกิจเพื่อเติบโต

Improvement & Growth

สุดท้ายที่สุดของการตลาด คือ การต่อยอดจากสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น การสร้างความประทับใจในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ จนเกิดการบอกต่อและซื้อซ้ำๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างการตลาดที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ที่จะช่วยให้เกิดการประหยัดทั้งเม็ดเงินที่ลงทุนในค่าการตลาดและเวลาในการบริหารจัดการแผน ส่วนหนึ่งนั้น อาจจะต้องอยู่ในส่วนของการปรับปรุงและบริหารจัดการการบริการของเราให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้ให้มากที่สุด

ทั้งหมดนี้เป็นเพียง แนวคิดและขั้นตอนในการดำเนินการแผนการตลาดออนไลน์ แบบคร่าวๆ ในหลักใหญ่ๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจะยังคงมีรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละจุดอีกมากมาย หลายครั้ง หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันแลดูยุ่งยาก มากกมาย วุ่นวาย นั่นอาจจะเพราะเพียงว่าคุณยังไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่ได้ฝึกลงมือทำ และเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้น แต่หากว่าคุณมีประสบการณ์ที่มากเพียงพอแล้ว เชื่อได้ว่าประสิทธิภาพของการตลาดออนไลน์เพื่อธุรกิจยุคใหม่ของคุณ จะต้องสร้างผลลัพธ์ที่ดี และนำพาแสงสว่างกลับมายังการดำเนินธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน

สิ่งที่สำคัญที่สุด คงเป็นเรื่องของการเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เท่าที่ศักยภาพของตัวเองและธุรกิจจะทำได้ หาช่องว่างของตลาดและแนวทางเฉพาะที่เราถนัดและทำได้เหนือกว่าคนอื่น และเมื่ออะไรที่เราคิดว่าการทำอะไรซักอย่างในการเปลี่ยนแปลงนี้มันยากสำหรับเรา มันก็ย่อมจะยากสำหรับคู่แข่งด้วยเช่นกัน ถ้าเราพิชิตมันได้ ก็ย่อมมีโอกาสในการขึ้นแท่นยืนที่หนึ่งในตลาดนั้นๆ ได้

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

บริการแพคเกจ รับทำเว็บไซต์ธุรกิจ และการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและรับทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

© 2017 – greyscale digital all rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

094 251 8843

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

* สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุดตลอด 24 ชม. ยินดีบริการรับงานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วประเทศ

BKK Office

CNX Office

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

nobody perfect but everybody couldn’t stop in digital world, and every minute it’s opportunity to

Success.

Digital Strategy & Consultant

Provide your business transformation strategic plan to digital era.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

Digital X Beyond

Prepare new solutions for the future challenge.

BKK Office​

CNX Office

Contact Us

สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ จัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทและการตลาดออนไลน์ หรือต้องการติดต่อสอบถามในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อผ่านทุกช่องทางได้ตลอดเวลา 24 ชม.

ยินดีบริการรับงานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วประเทศ

สำเร็จแล้ว!

เราได้รับข้อความของคุณแล้ว
เราจะรีบตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์

สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

จากจุดเริ่มต้นของความสนใจการเข้ามาของกระแส Internet ก่อนยุคปี 2000 หรือ Y2K ต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ จาก Graphic Designer มาสู่ Web Designer ไปสู่การหัดเขียน Code บ้างแบบมั่วๆ จนมาเป็นคนออกแบบและรับทำเว็บไซต์ในยุคนั้น และเปิดบริษัทรับทำเว็บไซต์ในยุคต้นๆ ต้องผ่านอะไรมาบ้าง อยากแชร์ประสบการณ์เท่าที่จะพอนึกได้

Play Video

Experience

ตอนที่เริ่มต้นก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะต้องเจออะไรบ้างและลงเอยยังไง

  • นำเสนอแผนงานขายเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์อื่นๆ มากกว่า 2000++ รายทั้งเล็ก กลางใหญ่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน SME และรายบุคคล
  • เข้าร่วมทำงานเว็บไซต์ กับแบรนด์หรือหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศมามากมาย ทั้งในฐานะคู่สัญญาหลัก และ Out Source สนับสนุน เช่น Oishi, Ichitan, พฤกษา, Santiburi Group ในเครือ บุญรอด, Siamsamsung Life Insurerance, อาคเนย์ประกันภัย, ปูนต์อินทรีย์, Sabrina, ปตท, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, อายิโนะโมโต๊ะ, มหาวิทยาลัยหอการค้า, ช.การช่าง อื่นๆ มีมากมาย
  • ร่วมงานกับทีมทำเว็บไซต์และการตลาดดิจิตอลอื่นๆ ทั้งในส่วนของทีมงานประจำและ Outsource มากกว่า 500 คน
  • ก่อตั้ง จัดหาและบริหารทีมงานเว็บไซต์และดิจิตอลทั้งหมด 8 ทีม
  • สร้าง Digital Platform ที่สนันสนุนยอดขายออนไลน์ในระดับ Scale ใหญ่ๆ มาพอสมควร
  • เริ่มเปิด Greyscale Digital Academy สอนและให้การอบรมไปแล้วมากกว่า 20 คอร์สเรียน
  • เป็นที่ปรึกษาวางกลยุทธ์ดิจิตอลแพลทฟอร์ม อิสระ ให้กับบริษัทธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการ Transform สู่โลกดิจิตอล อย่างเต็มตัว

กว่า 2 ปี ที่ได้เริ่มต้นในการแชร์ประสบการณ์ ผ่านคอร์สอบรมต่างๆ ทั้ง Public Private หน่วยงานมหาวิทยาลัย และทีมภายในบริษัท ยิ่งได้สอนมากตัวเราเองก็ได้เรียนรู้กลับไปมากยิ่งขึ้นด้วย มันจึงเป็นความสุขเล็กๆ ทุกครั้งของกิจกรรมการสอน การอบรม หรือการได้แบ่งปันประสบการณ์

NID_STORY-2
NID_STORY-3
NID_STORY-4

เมื่อโลกยังไม่หยุดหมุน เราก็ไม่อาจ
จะหยุดเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้

Thinking

บ่อยครั้งที่ความคิดดีๆ มักมาจนเราเกือบจะสาย

หลังจากการเกิดขึ้นของยุคบูมอย่าง Social Network และ Facebook ในบ้านเรา เมื่อเกือบสิบปีที่ผ่านมา การเป็นแค่เพียงคนรับทำเว็บไซต์ทำให้เรากำลังจะกลายเป็นคนตกยุคอย่างรวดเร็ว และแทบจะทันที ที่อาจจะยังมีคุณค่าต่อตลาดภาพรวม แต่ก็น้อยลงหรือยังไม่ใช่สิ่งที่ตลาดต้องการเป็นอันดับต้นๆ และนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์และโอกาสใหม่ๆ

ได้มีโอกาสอีกครั้งกับการเข้าร่วมงานกับ Digital Agency ในยุคเริ่มต้น เมื่อปี 2012 ที่ค่อนข้างเติบโตอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันก้าวขึ้นสู่บริษัททางการตลาดชั้นนำของเมืองไทย ทำให้มุมมองด้านธุรกิจ และการตลาดของเราเองเปิดกว้างขึ้น เริ่มศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และเป็นที่มาของการศึกษาลงในรายละเอียดของ Web Strategy Principles ที่เป็น Framework ที่มีองค์ความรู้อย่างชัดเจนในต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2011 แต่เราไม่เคยได้รู้ตรงนี้มาก่อน เท่ากับว่า ทำเว็บไซต์มา 10 กว่าปี กับรู้ไม่ได้ลึกจริงๆ อย่างที่มันควรเป็น

รู้อะไรไม่สู้...รู้ว่าเรา..ไม่รู้อะไร

นั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากของการเปลี่ยนมุมมองของความไม่รู้ ไม่ใช่เรื่องว่าวันนี้เราเก่งหรือมีความสามารถแค่ไหน แต่เป็นคำถามว่า..เรายังไม่รู้อะไรบ้างที่เราจำเป็นจะต้องรู้ และจะต้องย้ำเตือนตัวเองเสมอในยุคนี้ ที่จะไม่หยุดเรียนรู้และพยายามจะตั้งคำถามกับตัวเองในทุกๆ วันว่า ถ้าเราต้องการก้าวไปข้างหน้าไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่เราได้ตั้งไว้ เรายังจำเป็นจะต้องเรียนรู้ และลงมือปฎิบัติในเรื่องอะไรบ้าง อย่างจริงจัง

Change & Chance

การเปลี่ยนแปลงมักสร้างโอกาสใหม่ๆ เสมอ

แนวคิดนี้เรียบง่าย แต่กลับไม่ง่ายนักในเชิงปฏิบัติจริงสำหรับคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่กลางคน ที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไร ความคิดเรื่องการเปิดสอนมีมานานเป็นปี กว่าจะได้เริ่มต้นทำจริงๆ การตัดสินใจและลงมือทำทันที เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด สิ่งนี้เองที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ขึ้นมา ในช่วงต้นปี 2017 หลังจากตัดสินใจแล้วว่าจะลงมือทำทันที ใช้เวลาเพียงครึ่งวันสำหรับการร่าง Outline Course ‘The Fundamental of Creative Web Design Business’ คอร์สอบรมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเว็บไซต์ทั้งที่เป็นคนทำงานและผู้ที่สนใจทั่วไป และเปิดขายผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเปิดอีก 4 หลักสูตรและสอนกว่า 20 รอบคอร์สเรียน มากกว่า 300 คนผู้อบรม ตลอดเวลา 2 ปีกว่า จนถึงปัจจุบัน

เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรได้ จนกว่าจะเริ่มลงมือทำมันจริงๆ

Painpoint & Solutions

ปัญหาอุปสรรคและโอกาสทีดีสำหรับทุกคนที่เปิดใจให้กับมัน

แม้การเข้ามาและกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นจะต้องพึ่งพาศาสตร์และองค์ความรู้ เทคนิคกลยุทธ์ทางด้านดิจิตอลออนไลน์ นั้นเกิดการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง แบบไม่อาจจะปฏิเสธได้ ในทางปฏิบัติจริงเรากลับพบปัญหามากมายที่ยังคงเป็นช่องว่าง ช่องโหว่ รอการเติมเต็มหรือแก้ไข ตั้งแต่ แนวคิดต่อโลกยุคใหม่ในปัจจุบันต่อภาคธุรกิจที่จำเป็นต้องปรับตัวเองให้ทัน และยังคงความแข็งแกร่ง สามารถเดินหน้าต่อไปในตลาดหรืออุตสาหกรรมของตัวเอง รวมถึงปัญหาของศักยภาพในการผลิตบุคคลกรแบบพร้อมใช้งานในปัจจุบันที่เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย จึงเกิดสภาวะไม่สมดุลย์อย่างรุนแรง และไม่นำมาซึ่งความชัดเจนของทิศทางอย่างแท้จริง โดยส่วนตัวผมแอบนึกในใจว่าเป็นยุคแห่ง “ดิจิตอลคลุกฝุ่น” ก็ว่าได้ มันดูคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ไม่รู้อะไรจริงหรือไม่จริง เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตัวเองในการนำมาใช้งาน

แทบจะต้องบอกว่าไม่สูตรสำเร็จเลยในนาทีนี้ นอกเหนือจากการเรียนรู้มากๆๆ นำไปทดสอบด้วยการลงมือปฏิบัติจริง วัดผลอย่างละเอียด วิเคราะห์ผลที่ได้แล้วนำไปปรับปรุงเพิ่มเติม จนกว่าจะได้สภาพของผลลัพธ์ในแบบที่ตัวเองต้องการ อย่าเชื่ออะไรมากเกินไป แต่ก็ไม่ควรต่อต้านแบบปิดใจไม่เปิดรับ เรามีเรื่องที่ต้องเรียนรู้เสียมากจนไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนอะไรหลัง ความยากของยุคนี้อาจจะคือเรื่องนี้นี่เอง…เราไม่รู้ว่าเราควรเรียนรู้อะไร ลงทุนทั้งเงินทองและเวลากับอะไรจริงๆ..ที่เหมาะกับเรา แต่นั่นก็เป็นช่องว่างที่ได้กล่าวไว้ว่า คนอื่น ผู้อื่น หรือคู่แข่งของคุณก็เช่นกัน ถ้าใครหาแบบฉบับความชัดเจนของแนวคิดในการเดินหน้าพัฒนาตัวเองหรือธุรกิจได้แล้ว เริ่มลงมือก่อน ทดลองก่อน โอกาสความสำเร็จก็ยังนับว่ามีอยู่มาก

สิ่งที่สำคัญสำหรับวันนี้ อาจจะไม่ใช่การตั้งคำถามว่า มันจะผิดพลาดล้มเหลวไหม แต่อาจจะเป็นคำถามว่า เราจะลงมือทำเท่าที่ทำได้อย่างเร็วที่สุดได้เมื่อไหร่... ก็เป็นได้

Greyscale Digital – ก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันระหว่างกันเพื่อพัฒนาการไปสู่ความสำเร็จสำหรับทุกท่านและตัวพวกเราเองด้วยเช่นกัน

โลกหมุนเร็วขึ้น เวลาก็จะสั้นลง อย่ารออะไร
เน้นลงมือทำสำคัญที่สุด