0

5 เคล็ดลับสู่การวางแผน ทำเว็บไซต์ธุรกิจ ที่ตอบโจทย์

1. กลุ่มเป้าหมายชัดเจน

รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายจะเข้ามาเจอเว็บไซต์เราผ่านช่องทางอะไรหรือด้วยวิธีการอย่างไร

กลุ่มเป้าหมาย หรือ TargetAudience จะเป็นจุดเริ่มต้นของแผนงานการตลาดออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ทำเว็บไซต์ธุรกิจ ที่จะต้องจัดทำจัดเตรียมไว้รองรับการใช้งาน การกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน รู้ลึกเพื่อศึกษาและประเมินพฤติกรรมการใช้งานที่จะเกิดขึ้นภายในเว็บไซต์ ความคาดหวังในการใช้งาน สิ่งที่จะมองหาหรือปัญหาที่อยากได้รับการแก้ไข เหล่านี้จะเป็นข้อมูลตั้งต้น สำหรับการนำมากำหนดเป็นแผนงานของการจัดทำเว็บไซต์ที่ดีและสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจจริงๆ เช่น กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคล วัยทำงาน มองหาสินค้าบางอย่างที่เหมาะสมกับตัวเอง การจัดเตรียมข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลอื่นๆ ภายในเว็บไซต์ หรือการออกแบบเว็บไซต์ก็ต้องสอดคล้อง เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งาน และสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ เพื่อให้เกิดการยอมรับและสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดกับแบรนด์และสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจดจำที่ดีและง่ายในการตัดสินใจเลือกมากยิ่งขึ้นด้วย

จุดสำคัญ จุดหนึ่งของความยาก ก็คือ หลายๆ ครั้งในหลายๆ บริษัท ก็มีกลุ่มสินค้าที่ค่อนข้างหลากหลาย ทำให้กลุ่มเป้าหมายก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งก็จะส่งผลต่อแผนงานการจัดทำเว็บไซต์ ว่าเราจะออกแบบและดำเนินการจัดทำอย่างไร ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามายังเว็บไซต์แต่ละกลุ่ม ที่เข้ามายังเว็บไซต์หลักของบริษัท ได้เจอในสิ่งที่เค้าต้องการด้วยความสะดวกรวดเร็วและง่ายที่สุด หลักพื้นฐานง่ายๆ คงได้แก่ การใช้ระบบนำทางแบบแบ่งประเภทกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการวางแผนการออกแบบไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อให้การใช้งานเป็นไปด้วยความสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาในการงมหาข้อมูลที่ไม่ได้ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง

นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหลายวิธี ในการวางกลยุทธ์เพื่อแยกกลุ่มเป้าหมายหลายๆ กลุ่มออกจากกันเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์หลักของบริษัทหรือแบรนด์นั้นๆ ซึ่งเราอาจจะได้นำมานำเสนอในโอกาสต่อไป

2. รู้ช่องทางในการเข้าถึง

รู้พฤติกรรมและเส้นทางในการเข้ามายังเว็บไซต์ของเราของกลุ่มเป้าหมาย

เส้นทางในการเข้ามาสู่เว็บไซต์ในทางการตลาดหรือดิจิตอล เรามักคุ้นเคยกับคำว่า UserJourney หรือ CustomerJourney ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ การเข้าถึงเว็บไซต์ โดยพื้นฐานจะมาจากช่องทางหลักๆ ดังนี้

1.) Direct

คือ การเข้าตรงจาการพิมพ์ Domain Name ของเว็บไซต์ของเราผ่าน Browser หรือค้นชื่อแบรนด์ของเราผ่าน Google Search Engine วิธีนี้จะบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า กลุ่มเป้าหมายรู้จักเราก่อนหน้าที่จะเข้ามายังเว็บไซต์นี้ อาจจะสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น นามบัตร โบรชัวร์ ใบปลิว หรือการออกบู๊ท ประชาสัมพันธ์ หน้าทีหลักๆ ของเรา แค่ชัดเจนว่า เว็บไซต์ที่คุณได้เข้ามานี้ เป็นเว็บไซต์ที่คุณค้นหาเพื่อเข้ามาถูกต้องแล้ว ด้วยการนำเสนชื่อแบรนด์ หรือกลุ่มสินค้าและบริการหลักๆ ที่กลุ่มเป้าหมายกำลังมองหา อย่างชัดเจนเพื่อการตอบสนองอย่างรวดเร็วและไม่เสียโอกาส

2.) Organic Search

คือ การเข้าผ่านการค้นหาด้วย Keyword ที่ต้องการ ซึ่งหากกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตที่สูงหมายความถึงอันดับของเว็บไซต์ของเรา อยู่ในอันดับการค้นหาที่ดี สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือ คำค้นหานั้นๆ ที่กลุ่มเป้าหมายค้นหาเจอเว็บไซต์เราคือคำว่าอะไร และเราจะต้องทำการนำเสนอและสื่อสารให้ตรงกับคำค้นหานั้นๆ ในหน้าแรกหรือแทบจะทันทีที่กลุ่มเป้าหมายเข้ามาถึงเว็บไซต์ เพื่อเป็นการตอบสนองอย่างรวดเร็วว่า เว็บไซต์นี้ มีสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายกำลังค้นหาอยู่ และจะได้ทำการเข้าไปยังข้อมูลเชิงลึกต่อๆ ไปได้ หลีกเลี่ยงการออกจากเว็บไซต์ทันทีที่หน้าแรก หรือเราเรียกกันว่า อัตราตีกลับ หรือ BounceRate ให้ลดน้อยลงให้มากที่สุดอีกด้วย กลุ่มนี้จัดว่าเป็น กลุ่มที่มีความต้องการอย่างแท้จริงและชัดเจนที่สุด และมีโอกาสสูงในการก่อให้เกิดยอดขาย

3.) Referrer

คือ การเข้าผ่าน Link URL ของเว็บไซต์ หรือ Banner Display ที่แสดงไว้ผ่านแหล่งอื่นๆ ที่เราอาจจะทำการโปรโมทไว้โดยตัวเราเอง หรือจากการแชร์จากผู้อื่น การเข้าถึงแบบนี้ เราอาจจะต้อง Link Back กลับไปดูที่มา เพื่อให้เข้าใจว่าคนที่เข้ามาคาดหวัง หรือมีความต้องการอย่างไร เราจะได้พยายามที่จะออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ให้รองรับกับความต้องการได้อย่างตรงจุดที่สุด

4.) Social

คือ การเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านแหล่งที่มาแบบ Social Network ต่างๆ เช่น Facebook Fanpage ของเรา Content ต่างๆ รวมถึงการโฆษณาผ่านช่องทางของ Social การเข้าถึงผ่านแหล่งที่มาแบบนี้ มีโอกาสเข้าถึงผ่านอุปกรณ์มือถือเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้มีปริมาณมาก เราอาจจำเป็นจะต้อง Focus ในแง่ของการใช้งานของ MobileWebsite หรือลักษณะการใช้งานของผู้ใช้เมื่อใช้งานผ่านมือถือให้มากยิ่งขึ้น หรือเรียกอีกอย่างว่า MobileScenario เพื่อให้เกิดโอกาสสูงสุดในการสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์และสร้างความประทับใจให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

แหล่งที่มาเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดในแง่พฤติกรรมการใช้งานส่วนใหญ่ ของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามายังเว็บไซต์ เพื่อที่เราจะได้วางแผนออกแบบอย่างเหมาะสม สำหรับเว็บไซต์ที่กำลังจะเริ่มจัดทำขึ้นมาใหม่และไม่มีสถิติข้อมูลดังกล่าว อาจจะลองวางแผนในด้านของ การตลาดออนไลน์ ที่มีภาพส่วนของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆ หรือที่เราเรียกว่า LeadGenerator มาประกอบกับการวางแผนการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ที่ออกแบบมานั้น มีการวางกลยุทธที่เหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆ อย่างแท้จริง

ส่วนธุรกิจใดที่มีเว็บไซต์อยู่แล้ว ต้องมีเครื่องมือวัดผลหรือค่าข้อมูลสถิติ เพื่อนำมาวิเคราะห์และประกอบในการวางแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเป็นอันดับแรกๆ เลยของการจัดทำเว็บไซต์ ไม่เช่นนั้น เราอาจจะต้องลองถูกลองผิดกันอีกหลายครั้ง กว่าจะได้ Platform ที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราจริงๆ และนั้นก็จะทำให้เราต้องเสียต้นทุนของเวลาและทรัพยากรอื่นๆ มากยิ่งขึ้นไปด้วย

3. ตอบสนองต่อปัญหา

ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง โดยการศึกษาและวางแผมเว็บไซต์ อย่างจริงจัง

วางแผนว่าเว็บไซต์จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมายอะไรได้บ้าง

เมื่อเราได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ทราบช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ สิ่งที่เราจะต้องวางแผนในลำดับต่อไป คือ เข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในแต่ละธุรกิจ ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายอาจจะแตกต่างกัน ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เราสามารถหาได้จากข้อมูลของฝ่ายการตลาดที่ได้มีโอกาสในการติดต่อและพูดคุยกับลูกค้า และนำข้อมูลส่วนนั้นกลับมาแปลงเป็นโจทย์ที่ชัดเจน เพื่อดำเนินการวางแผนการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ที่เหมาะสม ตัวอย่างของปัญหาของลูกค้า เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ อาทิเช่น

  •  กำลังมองหาสินค้าหรือบริการบางอย่าง เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือธุรกิจ โดยที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นสิ่งใด เช่น รู้สึกป่วยไม่สบายบางอย่าง มองหาวิธีการในการรักษาสุขภาพหรืออาการให้ดีขึ้น โดยไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าจะต้องเป็น ยา หรือวิธีการบำบัดรักษาอย่างหนึ่งอย่างใด

  •  มีความต้องการในสินค้าบางประเภทอย่างชัดเจน แค่มองหาเพื่อหาข้อมูลที่เหมาะสมกับตัวเอง และเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดในการซื้อ เช่น เฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน รถยนต์ รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ สิ่งที่สำคัญ คือ การให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดให้มาก รวมถึงความน่าเชื่อถือ ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมา

  •  กำลังมองหาสินค้าในบางประเภทที่เคยใช้ที่อื่นมาแล้วแต่ยังไม่ประทับใจ ต้องการทดลองใช้สินค้าอื่นๆ เพื่อหาสิ่งที่ดีกว่า ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ ความน่าเชื่อถือของตัวสินค้า ยิ่งจำเป็นมาก อาจจะต้องมีเรื่องของผลลัพธ์ คำนิยมมาประกอบภายในเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดการทดลองใช้งานให้มากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากนี้ หลายๆ ครั้งเราสามารถสร้างยอดขาย จากการสร้างความต้องการให้เกิดกับกลุ่มเป้าหมาย โดยที่กลุ่มเป้าหมายยังไม่รู้ตัวเองว่าต้องการสิ่งนั้นด้วยซ้ำ ที่เราเรียกว่า BuildDemand ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดให้ชัดเจนก่อน ก่อนเริ่มต้นออกแบบจัดทำเว็บไซต์

 

4. วางเป้าหมายที่ชัด

ที่เราต้องการให้เว็บไซต์เกิดผลสำเร็จ คืออะไร และจะได้มาด้วยกลยุทธ์อะไร

เส้นทางในการเข้ามาสู่เว็บไซต์ในทางการตลาดหรือดิจิตอล เรามักคุ้นเคยกับ กลยุทธ์เป้าหมายที่เราจะต้องดำเนินการให้เกิดความสำเร็จตามแผนคืออะไร

1) Branding

คือ การส่งเสริมภาพลักษณ์และบอกคุณลักษณะเด่นของแบรนด์อย่างชัดเจน สร้างความแตกต่างและก่อให้เกิดการจดจำในทางที่ดีเหนือคู่แข่ง

2) Marketing

คือ การวางแผนเป้าหมายไปสู่ยอดขาย สิ่งที่สำคัญ คือ การกำหนดเส้นทางการใช้งานของเว็บไซต์จากหน้าแรกไปสู่สิ่งที่เค้ามองหา และสร้างการยอมรับ โน้มน้าวใจให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจติดต่อเพื่อสั่งซื้อ

3) Service

คือ เว็บไซต์ที่ไม่ได้มุ่งหวังผลลัพธ์ทางด้านยอดขายโดยตรง แต่เน้นการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดเป็น Royalty หรือความรักและชอบในแบรนด์เรา เพื่อนำมาสู่โอกาสทางการขายในลำดับต่อไป หรือมักนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วได้ด้วยเช่นกัน

ในหนึ่งเว็บไซต์อาจจะมีเป้าหมาย ทั้ง 3 อย่างร่วมกันก็เป็นไปได้ แต่ลำดับของขั้นตอนในการวางกลยุทธ์การจัดทำนั้น จะต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย จึงจะทำให้เว็บไซต์นั้นทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการที่เหมาะสมและเกิดความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

5.วัดผลของเว็บไซต์ได้

วัดผลและติดตาม ปรับปรุงได้อย่างจริงจังไปสู่พัฒนาการของผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

รู้ว่าเราจะวัดผล ติดตามและปรับปรุงอย่างไร

ไม่ว่าเราจะจัดทำเว็บไซต์ทางธุรกิจของเราเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดก็แล้วแต่ สิ่งที่สำคัญของการกำหนดเป็นแผนงานการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ จำเป็นจะต้องเรียนรู้ที่จะวางแผนเพิ่มเติม คงเป็นเรื่องของการออกแบบการวัดผล การติดตามและการปรับปรุงเพื่อให้นำไปสู่ความสำเร็จดังที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยภาพรวม อาจจะวางแผนได้ดังนี้

1) การวัดผลและติดตามด้วยค่าสถิติต่างๆ ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เช่น

Marketing จำนวนคนเข้าชม ต่อวัน ต่อเดือน ระยะเวลาการใช้งาน อัตราตีกลับ อัตราส่วนเข้าครั้งแรกกับการเข้าซ้ำ ตัวเลขของ Traffic จะบอกพฤติกรรมการใช้งานได้อย่างชัดเจน

Channel ช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์ จะทำให้เราทราบถึงแหล่งที่มาของการใช้สื่อโฆษณาต่างๆ เมื่อทราบแล้วก็สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ได้อย่างเหมาสมมากยิ่งขึ้น

Convert/Goal ทำให้เราทราบถึงการทำงานของเว็บไซต์นำไปสู่จุดสุดท้ายที่เราตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ เช่น ติดต่อกลับมา สั่งซื้อสินค้า หรือลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบวัดผลได้ตลอดเวลา

2) การวัดผลและติดตามด้วยความคิดเห็นของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เช่น

วิเคราะห์จากส่วน Feed Back ที่เกิดขึ้น ( ถ้าเรามีส่วนของการแสดงความคิดเห็นหรืออื่นๆ ที่สามารถสะท้อนกลับมาได้ ) เช่น ช่องความคิดเห็นต่อสินค้าหรือบริการต่างๆ การแชร์ข้อมูลออกไป การติดต่อเข้ามายังบริษัททั้งทางโทรศัพท์ หรือแบบฟอร์ม เป็นต้น

การเก็บข้อมูลของการวัดผล จะมีส่วนช่วยอย่างมาก ในการนำผลของข้อมูลนั้นๆ นำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแผนในการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เว็บไซต์นั้น ได้ทำงานที่เหมาะสมต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และทิ้งห่างคู่แข่งไปเรื่อยๆ จะช่วยให้ธุรกิจของเราสามารถสะท้องและแสดงออกซึ่งความเป็นผู้นำตลาดได้อย่างแท้จริง ด้วยการวางแผนการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

บริการแพคเกจ รับทำเว็บไซต์ธุรกิจ และการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและรับทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

Digital x Beyond

* สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

© 2017 – greyscale digital all rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

094 251 8843

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

fb

nobody perfect but everybody couldn’t stop in digital world, and every minute it’s opportunity to

Success.

Digital Strategy & Consultant

Provide your business transformation strategic plan to digital era.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

Digital X Beyond

Prepare new solutions for the future challenge.

Contact Us

สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ จัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทและการตลาดออนไลน์ หรือต้องการติดต่อสอบถามในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อผ่านทุกช่องทางได้ตลอดเวลา 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

ประชุมปรึกษาวางแผนดิจิตอล ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

ประชุมปรึกษา
วางแผนดิจิตอล ฟรี!
ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

Logo-svg14

digital managementsolutions

ที่อยู่

54/12 หมู่ 1 ถนนฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร

094 251 8843

อีเมลล์

[email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.