0

สิ่งที่ควรมีก่อนจะเริ่มลงมือ ออกแบบเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ WEB DEVELOPMENT และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนเริ่ม ออกแบบว็บไซต์
หลายครั้งที่เราจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วมีปัญหาไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง พออยากที่จะปรับแก้ไข ก็อาจจะกลายเป็นข้อขัดแย้งระหว่างกันในการทำงานร่วมระหว่างเจ้าของโครงการและทีมผู้พัฒนา ในเรื่องของความชัดเจนในด้านกรอบและความรับผิดชอบของงาน เรามาดูกันว่าก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือ Execute หรือออกแบบดีไซน์เว็บไซต์ในขั้นตอนแรกนั้น ควรผ่านกระบวนการขั้นตอน หรือสร้างความชัดเจนในเรื่องอะไรกันมาก่อนหน้านั้นบ้าง เพื่อช่วยลดปัญหา Requirement ไม่ชัดเจนนั่นเอง..
Planning ให้ชัดก่อนเริ่ม Design Website

กับ 8 สิ่งที่ควรมีก่อนที่ Web Designer จะเริ่มลงมือออกแบบดีไซน์

Creative Brief

สรุปข้อมูลของธุรกิจและการตลาด รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่งในแง่มุมต่างๆ 

อันนี้ในแวดวงโฆษณาน่าจะรู้จักกันดี คือ สรุปภาพรวมของธุรกิจ จุดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งหรือตลาด กลุ่มเป้าหมายและความต้องการ วัตถุประสงค์หลักๆ ของแผนงานและอาจจะมีในเรื่องของการสื่อสารของแบรนด์หรือการตลาดอีกด้วย

Web Strategic Plan

ข้อกำหนดทางกลยุทธ์แนวทางการ ทำเว็บไซต์ และสิ่งที่เว็บไซต์ควรจะมี

คือ การกำหนดกลยุทธ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักๆ ให้กับเว็บไซต์ว่าจะทำออกมาในสไตล์ รูปแบบ หรือเทคนิคอย่างไร เพื่อตอบโจทย์นั้นๆ ถ้ามองง่ายๆ อาจจะเป็นในแง่ของ Goal และ Creative Idea ก็ได้

Site Map

โครงสร้างของการ ทำเว็บไซต์ เพื่อให้เห็นเนื้อหาแต่ละส่วนและการเชื่อมโยง 

คือ การกำหนดและออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์และหมวดหมู่ของข้อมูล รวมถึงเส้นทางของการเข้าถึงเนื้อหาในแต่ละส่วน ความเชื่อมโยงกัน และจุดสำคัญๆ ตามกลยุทธที่กำหนดไว้ ที่จะต้องถูกนำมาเป็น Core Strength ของเว็บนั้นๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์

Wireframe

รูปแบบคร่าวๆ การทำเว็บไซต์อาจจะทำด้วยการสเก็ตมือหรือ ใช้เครื่องมืออื่นๆ ก็ได้

เพื่อเป็นการทดสอบแนวความคิด และการตัดสินทางเลือก เราควรมีขั้นตอนในการออกแบบร่างของเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบดูความเป็นไปได้ จุดบกพร่องหรือช่องโหว่ที่อาจจะยังมีอยู่ ก่อนเริ่มต้นขึ้นงานออกแบบดีไซน์จริงๆ อาจจะสำในลักษณะของการสเก็ตมือเพื่อความรวดเร็ว หรือใช้เครื่องมือในการออกแบบ Wireframe ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของทีมทำงาน

Benchmark

ตัวอย่างเทียบเคียง เพื่อให้ทีมทำงานทั้งหมดเห็นภาพเดียวกัน 

เพื่อให้มองภาพเห็นชัดและเป็นการวางหลักเกณฑ์การวัดผล การตั้งตัวอย่างเทียบเคียงในแต่ละจุด จากเว็บไซต์ที่ได้ทำการ Research มานั้น ช่วยให้ทีมทำงานทั้งหมดรวมถึงเจ้าของโครงการ ได้เห็นภาพจริงก่อนเริ่มลงมือออกแบบ ช่วยให้เกิดการเลือก ปรับแก้ไข หรือตัดสินใจได้ดี ก่อนเริ่มลงมือออกแบบดีไซน์งานจริงๆ

Scope of Work

กรอบกำหนดของงานทั้งหมด แบบภาพใหญ่

กรอบของโครงการเว็บไซต์ทั้งหมด รวบรวมจากแผนงานด้านบน ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่แนวคิด หลักการณ์ ไอเดีย โครงสร้างอื่นๆ ที่จะเพิ่มเติมในจุดนี้จะเป็นเรื่องรายละเอียดของ Functional และ Technical ที่จะใช้ในการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์นั้นๆ เข้าร่วมด้วย ให้เกิดเป็นรายละเอียดที่ชัดเจน

Functional Spec

รายละเอียดต่างๆ ของชุดโปรแกรมแต่ละชุด เพื่อให้การทำงานโปรแกรมเมอร์เป็นไปด้วยความแม่นยำตรงจุด ลดข้อผิดพลาด

เป็นการลงรายละเอียดเชิง Programming หรือ Development ในจุดต่างๆ ของการทำงานของระบบของเว็บไซต์ ในรายละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนการออกแบบ User Interface และเป็นหลักพื้นฐานสำหรับการออกแบบระบบ Programming ทั้งหมดภายในเว็บไซต์

Budget Plan

กรอบของงบประมาณที่เหมาะสม ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและลักษณะของเว็บไซต์ ในแต่ละช่วงของการพัฒนา

และในท้ายที่สุด ก็ควรมีการวางกรอบงบประมาณที่เหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้ทีมทำงานทั้งหมด ได้วิเคราะห์วิจัยและจัดหาแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ ในกรณีที่อาจจะต้องการมีการ Optimize เพิ่มเติม ควรวางงบประมาณเผื่อไว้แยกออกจากกัน เพื่อให้เห็นภาพของส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มเติมหลังส่งมอบ หรืองานตามแผนงานเดิมแล้วเสร็จ

และทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้รวมเรียกได้ว่า Website Planning ที่ชัดเจน และเป็นหน้าที่ที่ทุกฝ่ายควรร่วมกันทำให้เกิดขึ้น เพื่อลดปัญหาและสร้างผลสำเร็จให้เกิดขึ้นร่วมกันในลักษณะ Win Win และดีกับทุกฝ่าย

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

บริการแพคเกจ รับทำเว็บไซต์ธุรกิจ และการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและรับทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

Digital x Beyond

* สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

© 2017 – greyscale digital all rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

094 251 8843

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

fb

nobody perfect but everybody couldn’t stop in digital world, and every minute it’s opportunity to

Success.

Digital Strategy & Consultant

Provide your business transformation strategic plan to digital era.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

Digital X Beyond

Prepare new solutions for the future challenge.

Contact Us

สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ จัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทและการตลาดออนไลน์ หรือต้องการติดต่อสอบถามในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อผ่านทุกช่องทางได้ตลอดเวลา 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

ประชุมปรึกษาวางแผนดิจิตอล ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

ประชุมปรึกษา
วางแผนดิจิตอล ฟรี!
ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

Logo-svg14

digital managementsolutions

ที่อยู่

54/12 หมู่ 1 ถนนฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร

094 251 8843

อีเมลล์

[email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.