0

หลักคิดในการเริ่มต้น สร้างแบรนด์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจยุคดิจิตอล

อยากเริ่ม สร้างแบรนด์ออนไลน์ ในโลกดิจิตอลให้เติบโต เราควรต้องเริ่มต้นคิดถึงอะไรกันบ้าง..

หากคุณกำลังต้องการจะพัฒนาและสร้างแบรน์ออนไลน์อย่างจริงจังให้เติบโตด้วยเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์
Facebook [email protected] IG หรือ Media อื่นๆเพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น
และช่วยให้ธุรกิจพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงไป
เหล่านี้ คือ เรื่องสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง

1.)

กำหนดคุณค่าที่ชัดเจน

อย่างแรก คือ การเข้าใจธุรกิจของตัวเอง
ว่า เรามีดีในด้านอะไร
อะไรจะเป็นคุณค่าของแบรนด์เรา
ที่แท้จริงและแตกต่างมากเพียงพอจากคู่แข่งในตลาดในการส่งมอบให้กับลูกค้าและสังคม
ทั้งในด้านสินค้า บริการ หรืออื่นๆ
เพื่อจะนำมาเป็นจุดตั้งต้น
ของกลยุทธของแบรนด์
ในการขับเคลื่อนแผนออกไปทั้งหมด

2.)

มีแผนงานที่ชัดเจนและผลักดันได้จริง

เมื่อวางแผนแล้วก็ต้องลงมือทำจริงๆ
ต้องจริงจังอย่างต่อเนื่อง..ทำแล้วหยุดอยู่กับที่ไม่ได้
ควรมีการกำหนดงบประมาณใช้จ่ายที่ชัดเจนเป็นรายปี
จัดเตรียมบุคคลากรไว้ให้พร้อม
ทั้งในส่วนของ In House / Partner หรือ Out Source
เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานนั้น ไม่เกิดสะดุดขัดข้อง
และไม่อาจไปถึงเป้าหมายความสำเร็จ

3.)

กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ไม่แมส ไม่หว่าน

ในโลกแห่งความเป็นจริงของทุกวันนี้
คงไม่มีสินค้าอะไรที่เหมาะกับ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย กันแล้ว
การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ในระดับกลุ่มเฉพาะ
หรือ Niche Market
จะช่วยให้เราโฟกัสแผนได้ง่าย
เลือกกลยุทธได้แม่นยำมากขึ้น
ทำให้โอกาสในความสำเร็จมีสูง
ในขณะที่คู่แข่งขันก็ย่อมน้อยลง
และลดโอกาสการสูญเสีย
ของงบประมาณการทำตลาดหรือการ สร้างแบรนด์
ที่ไปยังคนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย

4.)

ทุ่มเทกับการ วิเคราะห์ วิจัย

ปัจจุบันเป็นโลกแห่งความรู้
ที่เราเข้าถึงได้อย่างไม่จำกัด
การค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
ทำได้ง่ายดาย และใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อก่อน
กระบวนการที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เรามีข้อมูล
ประกอบในการจัดเตรียมแผนงาน
ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
โดยอาจจะดูแบบอย่างไอเดียต่างๆ
จากแหล่งอื่นๆ ทั่วโลก
มาประกอบแผนการพิจารณาตัดสินใจ
ช่วยให้เราประหยัดทั้งเวลา
และลดการผิดพลาด
จากการลองผิดลองถูกได้มากยิ่งขึ้น
และก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

5.)

มีกลยุทธของการสื่อสารที่ดี

ซึ่งยุคนี้ คงไม่มีอะไรเทียบเคียง Valuable Content
หรือ เนื้อหาที่ทรงคุณค่า
และมีประโยชน์สำหรับกลุ่มเป้าหมาย
ในการที่เค้าจะสนใจ ติดตาม หรือคล้อยตาม
ก็ต่อเมื่อ เค้าเห็นถึงประโยชน์
ที่เค้าจะได้รับอย่างแท้จริง
โดยเราจะต้องส่งมอบการสื่อสารออกไป
ในทุกช่องทางของสื่อที่เรามี หรือที่เหมาะสม
ทั้ง Social Network Website หรือ Platform อื่นๆ
ด้วยกลยุทธที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสร้างโอกาสของความสำเร็จ
ในระดับที่สูงกว่าคู่แข่งอย่างสม่ำเสมอ

6.)

สไตล์ใคร สไตล์มัน

อย่ากังวลใจมาก
เมื่อแผนของเราออกมาไม่เหมือนใคร
ไม่ต้องมองว่า เค้าทำแบบโน้นแล้วดี
คนนี้ทำแบบนั้นแล้วโดน
ความแตกต่างเท่านั้น
ที่จะก่อให้เกิดชัดเจนของแบรนด์
สร้างการจดจำที่ดีกว่า
มากกว่าแค่ความประทับใจชั่วครั้งชั่วคราว
เลือกกลยุทธในแบบของเราเอง
เราจะทำมันได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
ซึ่งจะช่วยให้เราสำเร็จในระยะยาวอย่างแท้จริง

7.)

ยืดหยุ่นกว่า

ทุกวันนี้ หมดยุค ตลาดผูกขาด
ประกอบกับกระแสของพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่ยึดถือตัวเองเป็นใหญ่มากขึ้น
การ สร้างแบรนด์ ในลักษณะจุดยืนที่ตายตัว
ไม่โอนอ่อนผ่อนปรน
ก็จะทำให้เกิดข้อเสียเปรียบอย่างมาก
ในทางกลับกัน
หากเราสามารถสร้างการ Customization
หรือการปรับรูปแบบให้จำเพาะเจาะจง
สินค้าหรือบริการของเรา
กับบริโภคแต่ละราย หรือแต่ละกลุ่มได้
จะช่วยสร้างความประทับใจแบรนด์ของเรา
เหมือนว่าเราเป็นผู้ตอบสนองความต้องการของเค้า
ได้อย่างเป็นตัวเค้าจริงๆ
และนั่นจะช่วยส่งเสริมแบรนด์ของเรา
ให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

8.)

ส่งมอบและสร้างประสบการณ์ที่ดี

นอกเหนือจากการสร้างยอดขายแล้ว
สิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงถึงให้มาก
คือ การส่งมอบและสร้างประสบการณ์ที่ดี
ทั้งในด้านของคุณภาพสินค้าและการบริการ
ในทุกสัมผัสของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ที่มีต่อแบรนด์ของเรา
เพื่อสร้างความประทับใจทีดี
ในการนำไปสู่การบอกต่อ หรือการซื้อซ้ำ
การจัดทำแผนในแง่ของ Customer Experience
ทั้งในช่วงแรกของการตลาด
หรือบริการหลังการขาย
ควรมีการให้ความสำคัญให้มาก
เพื่อให้แบรนด์ของเรา
เป็นทีจดจำในแง่ดีตลอดไป

9.)

สร้างสังคม

การสร้างพื้นที่ของแบรนด์
ให้เกิดเป็นสังคม สังคมหนึ่งขึ้น
ที่รวบรวมกลุ่มเป้าหมายเข้ามาอยู่ร่วมกัน
ทั้งที่เป็นลูกค้าและยังไม่เคยใช้สินค้าของเรา
นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก…
แต่อย่างไรก็ตาม
เราก็ควรมีแผนงานที่จะผลักดันให้ได้เกิดขึ้นจริง
เพราะสิ่งที่แบรนด์จะได้รับกลับมา
มีทั้งผลดีในแง่ของการตลาดในปัจจุบัน
การสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขี้นกับกลุ่มเป้าหมาย
หรือการขอข้อมูล รับฟังความคิดเห็น
ติดตามกระแส พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ในช่วงเวลาต่างๆ ตามสถานการณ์
เพื่อนำมาปรับใช้กับแผนธุรกิจในอนาคต
ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
อย่างประเมินค่าไม่ได้

เริ่มต้นที่จะใส่ใจกันอย่างจริงจัง
และเตรียมพร้อมรับกับการทำธุรกิจให้รอดในยุคนี้
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล
ด้วยกระแสของ ดิจิตอล และออนไลน์
ที่จะถาโถมเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
หากเตรียมความพร้อม และปรับตัวได้ดีอยู่แล้ว
ก็ขอให้หมั่นบำรุงรักษา
และคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
แต่ถ้ายังไม่ได้เริ่ม..บอกได้เลยว่า..
ต้องด่วน..ถึงด่วนนนนนนนที่สุดแล้วละ..นาทีนี้

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

บริการแพคเกจ รับทำเว็บไซต์ธุรกิจ และการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและรับทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

© 2017 – greyscale digital all rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

094 251 8843

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

* สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุดตลอด 24 ชม. ยินดีบริการรับงานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วประเทศ

BKK Office

CNX Office

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

nobody perfect but everybody couldn’t stop in digital world, and every minute it’s opportunity to

Success.

Digital Strategy & Consultant

Provide your business transformation strategic plan to digital era.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

Digital X Beyond

Prepare new solutions for the future challenge.

BKK Office​

CNX Office

Contact Us

สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ จัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทและการตลาดออนไลน์ หรือต้องการติดต่อสอบถามในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อผ่านทุกช่องทางได้ตลอดเวลา 24 ชม.

ยินดีบริการรับงานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วประเทศ

สำเร็จแล้ว!

เราได้รับข้อความของคุณแล้ว
เราจะรีบตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์

สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

จากจุดเริ่มต้นของความสนใจการเข้ามาของกระแส Internet ก่อนยุคปี 2000 หรือ Y2K ต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ จาก Graphic Designer มาสู่ Web Designer ไปสู่การหัดเขียน Code บ้างแบบมั่วๆ จนมาเป็นคนออกแบบและรับทำเว็บไซต์ในยุคนั้น และเปิดบริษัทรับทำเว็บไซต์ในยุคต้นๆ ต้องผ่านอะไรมาบ้าง อยากแชร์ประสบการณ์เท่าที่จะพอนึกได้

Play Video

Experience

ตอนที่เริ่มต้นก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะต้องเจออะไรบ้างและลงเอยยังไง

  • นำเสนอแผนงานขายเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์อื่นๆ มากกว่า 2000++ รายทั้งเล็ก กลางใหญ่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน SME และรายบุคคล
  • เข้าร่วมทำงานเว็บไซต์ กับแบรนด์หรือหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศมามากมาย ทั้งในฐานะคู่สัญญาหลัก และ Out Source สนับสนุน เช่น Oishi, Ichitan, พฤกษา, Santiburi Group ในเครือ บุญรอด, Siamsamsung Life Insurerance, อาคเนย์ประกันภัย, ปูนต์อินทรีย์, Sabrina, ปตท, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, อายิโนะโมโต๊ะ, มหาวิทยาลัยหอการค้า, ช.การช่าง อื่นๆ มีมากมาย
  • ร่วมงานกับทีมทำเว็บไซต์และการตลาดดิจิตอลอื่นๆ ทั้งในส่วนของทีมงานประจำและ Outsource มากกว่า 500 คน
  • ก่อตั้ง จัดหาและบริหารทีมงานเว็บไซต์และดิจิตอลทั้งหมด 8 ทีม
  • สร้าง Digital Platform ที่สนันสนุนยอดขายออนไลน์ในระดับ Scale ใหญ่ๆ มาพอสมควร
  • เริ่มเปิด Greyscale Digital Academy สอนและให้การอบรมไปแล้วมากกว่า 20 คอร์สเรียน
  • เป็นที่ปรึกษาวางกลยุทธ์ดิจิตอลแพลทฟอร์ม อิสระ ให้กับบริษัทธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการ Transform สู่โลกดิจิตอล อย่างเต็มตัว

กว่า 2 ปี ที่ได้เริ่มต้นในการแชร์ประสบการณ์ ผ่านคอร์สอบรมต่างๆ ทั้ง Public Private หน่วยงานมหาวิทยาลัย และทีมภายในบริษัท ยิ่งได้สอนมากตัวเราเองก็ได้เรียนรู้กลับไปมากยิ่งขึ้นด้วย มันจึงเป็นความสุขเล็กๆ ทุกครั้งของกิจกรรมการสอน การอบรม หรือการได้แบ่งปันประสบการณ์

NID_STORY-2
NID_STORY-3
NID_STORY-4

เมื่อโลกยังไม่หยุดหมุน เราก็ไม่อาจ
จะหยุดเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้

Thinking

บ่อยครั้งที่ความคิดดีๆ มักมาจนเราเกือบจะสาย

หลังจากการเกิดขึ้นของยุคบูมอย่าง Social Network และ Facebook ในบ้านเรา เมื่อเกือบสิบปีที่ผ่านมา การเป็นแค่เพียงคนรับทำเว็บไซต์ทำให้เรากำลังจะกลายเป็นคนตกยุคอย่างรวดเร็ว และแทบจะทันที ที่อาจจะยังมีคุณค่าต่อตลาดภาพรวม แต่ก็น้อยลงหรือยังไม่ใช่สิ่งที่ตลาดต้องการเป็นอันดับต้นๆ และนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์และโอกาสใหม่ๆ

ได้มีโอกาสอีกครั้งกับการเข้าร่วมงานกับ Digital Agency ในยุคเริ่มต้น เมื่อปี 2012 ที่ค่อนข้างเติบโตอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันก้าวขึ้นสู่บริษัททางการตลาดชั้นนำของเมืองไทย ทำให้มุมมองด้านธุรกิจ และการตลาดของเราเองเปิดกว้างขึ้น เริ่มศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และเป็นที่มาของการศึกษาลงในรายละเอียดของ Web Strategy Principles ที่เป็น Framework ที่มีองค์ความรู้อย่างชัดเจนในต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2011 แต่เราไม่เคยได้รู้ตรงนี้มาก่อน เท่ากับว่า ทำเว็บไซต์มา 10 กว่าปี กับรู้ไม่ได้ลึกจริงๆ อย่างที่มันควรเป็น

รู้อะไรไม่สู้...รู้ว่าเรา..ไม่รู้อะไร

นั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากของการเปลี่ยนมุมมองของความไม่รู้ ไม่ใช่เรื่องว่าวันนี้เราเก่งหรือมีความสามารถแค่ไหน แต่เป็นคำถามว่า..เรายังไม่รู้อะไรบ้างที่เราจำเป็นจะต้องรู้ และจะต้องย้ำเตือนตัวเองเสมอในยุคนี้ ที่จะไม่หยุดเรียนรู้และพยายามจะตั้งคำถามกับตัวเองในทุกๆ วันว่า ถ้าเราต้องการก้าวไปข้างหน้าไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่เราได้ตั้งไว้ เรายังจำเป็นจะต้องเรียนรู้ และลงมือปฎิบัติในเรื่องอะไรบ้าง อย่างจริงจัง

Change & Chance

การเปลี่ยนแปลงมักสร้างโอกาสใหม่ๆ เสมอ

แนวคิดนี้เรียบง่าย แต่กลับไม่ง่ายนักในเชิงปฏิบัติจริงสำหรับคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่กลางคน ที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไร ความคิดเรื่องการเปิดสอนมีมานานเป็นปี กว่าจะได้เริ่มต้นทำจริงๆ การตัดสินใจและลงมือทำทันที เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด สิ่งนี้เองที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ขึ้นมา ในช่วงต้นปี 2017 หลังจากตัดสินใจแล้วว่าจะลงมือทำทันที ใช้เวลาเพียงครึ่งวันสำหรับการร่าง Outline Course ‘The Fundamental of Creative Web Design Business’ คอร์สอบรมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเว็บไซต์ทั้งที่เป็นคนทำงานและผู้ที่สนใจทั่วไป และเปิดขายผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเปิดอีก 4 หลักสูตรและสอนกว่า 20 รอบคอร์สเรียน มากกว่า 300 คนผู้อบรม ตลอดเวลา 2 ปีกว่า จนถึงปัจจุบัน

เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรได้ จนกว่าจะเริ่มลงมือทำมันจริงๆ

Painpoint & Solutions

ปัญหาอุปสรรคและโอกาสทีดีสำหรับทุกคนที่เปิดใจให้กับมัน

แม้การเข้ามาและกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นจะต้องพึ่งพาศาสตร์และองค์ความรู้ เทคนิคกลยุทธ์ทางด้านดิจิตอลออนไลน์ นั้นเกิดการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง แบบไม่อาจจะปฏิเสธได้ ในทางปฏิบัติจริงเรากลับพบปัญหามากมายที่ยังคงเป็นช่องว่าง ช่องโหว่ รอการเติมเต็มหรือแก้ไข ตั้งแต่ แนวคิดต่อโลกยุคใหม่ในปัจจุบันต่อภาคธุรกิจที่จำเป็นต้องปรับตัวเองให้ทัน และยังคงความแข็งแกร่ง สามารถเดินหน้าต่อไปในตลาดหรืออุตสาหกรรมของตัวเอง รวมถึงปัญหาของศักยภาพในการผลิตบุคคลกรแบบพร้อมใช้งานในปัจจุบันที่เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย จึงเกิดสภาวะไม่สมดุลย์อย่างรุนแรง และไม่นำมาซึ่งความชัดเจนของทิศทางอย่างแท้จริง โดยส่วนตัวผมแอบนึกในใจว่าเป็นยุคแห่ง “ดิจิตอลคลุกฝุ่น” ก็ว่าได้ มันดูคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ไม่รู้อะไรจริงหรือไม่จริง เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตัวเองในการนำมาใช้งาน

แทบจะต้องบอกว่าไม่สูตรสำเร็จเลยในนาทีนี้ นอกเหนือจากการเรียนรู้มากๆๆ นำไปทดสอบด้วยการลงมือปฏิบัติจริง วัดผลอย่างละเอียด วิเคราะห์ผลที่ได้แล้วนำไปปรับปรุงเพิ่มเติม จนกว่าจะได้สภาพของผลลัพธ์ในแบบที่ตัวเองต้องการ อย่าเชื่ออะไรมากเกินไป แต่ก็ไม่ควรต่อต้านแบบปิดใจไม่เปิดรับ เรามีเรื่องที่ต้องเรียนรู้เสียมากจนไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนอะไรหลัง ความยากของยุคนี้อาจจะคือเรื่องนี้นี่เอง…เราไม่รู้ว่าเราควรเรียนรู้อะไร ลงทุนทั้งเงินทองและเวลากับอะไรจริงๆ..ที่เหมาะกับเรา แต่นั่นก็เป็นช่องว่างที่ได้กล่าวไว้ว่า คนอื่น ผู้อื่น หรือคู่แข่งของคุณก็เช่นกัน ถ้าใครหาแบบฉบับความชัดเจนของแนวคิดในการเดินหน้าพัฒนาตัวเองหรือธุรกิจได้แล้ว เริ่มลงมือก่อน ทดลองก่อน โอกาสความสำเร็จก็ยังนับว่ามีอยู่มาก

สิ่งที่สำคัญสำหรับวันนี้ อาจจะไม่ใช่การตั้งคำถามว่า มันจะผิดพลาดล้มเหลวไหม แต่อาจจะเป็นคำถามว่า เราจะลงมือทำเท่าที่ทำได้อย่างเร็วที่สุดได้เมื่อไหร่... ก็เป็นได้

Greyscale Digital – ก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันระหว่างกันเพื่อพัฒนาการไปสู่ความสำเร็จสำหรับทุกท่านและตัวพวกเราเองด้วยเช่นกัน

โลกหมุนเร็วขึ้น เวลาก็จะสั้นลง อย่ารออะไร
เน้นลงมือทำสำคัญที่สุด