0

หลักคิดในการเริ่มต้น สร้างแบรนด์ออนไลน์ สำหรับธุรกิจยุคดิจิตอล

อยากเริ่ม สร้างแบรนด์ออนไลน์ ในโลกดิจิตอลให้เติบโต เราควรต้องเริ่มต้นคิดถึงอะไรกันบ้าง..

หากคุณกำลังต้องการจะพัฒนาและสร้างแบรน์ออนไลน์อย่างจริงจังให้เติบโตด้วยเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์
Facebook [email protected] IG หรือ Media อื่นๆเพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น
และช่วยให้ธุรกิจพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงไป
เหล่านี้ คือ เรื่องสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง

1.)

กำหนดคุณค่าที่ชัดเจน

อย่างแรก คือ การเข้าใจธุรกิจของตัวเอง
ว่า เรามีดีในด้านอะไร
อะไรจะเป็นคุณค่าของแบรนด์เรา
ที่แท้จริงและแตกต่างมากเพียงพอจากคู่แข่งในตลาดในการส่งมอบให้กับลูกค้าและสังคม
ทั้งในด้านสินค้า บริการ หรืออื่นๆ
เพื่อจะนำมาเป็นจุดตั้งต้น
ของกลยุทธของแบรนด์
ในการขับเคลื่อนแผนออกไปทั้งหมด

2.)

มีแผนงานที่ชัดเจนและผลักดันได้จริง

เมื่อวางแผนแล้วก็ต้องลงมือทำจริงๆ
ต้องจริงจังอย่างต่อเนื่อง..ทำแล้วหยุดอยู่กับที่ไม่ได้
ควรมีการกำหนดงบประมาณใช้จ่ายที่ชัดเจนเป็นรายปี
จัดเตรียมบุคคลากรไว้ให้พร้อม
ทั้งในส่วนของ In House / Partner หรือ Out Source
เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงานนั้น ไม่เกิดสะดุดขัดข้อง
และไม่อาจไปถึงเป้าหมายความสำเร็จ

3.)

กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ไม่แมส ไม่หว่าน

ในโลกแห่งความเป็นจริงของทุกวันนี้
คงไม่มีสินค้าอะไรที่เหมาะกับ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย กันแล้ว
การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ในระดับกลุ่มเฉพาะ
หรือ Niche Market
จะช่วยให้เราโฟกัสแผนได้ง่าย
เลือกกลยุทธได้แม่นยำมากขึ้น
ทำให้โอกาสในความสำเร็จมีสูง
ในขณะที่คู่แข่งขันก็ย่อมน้อยลง
และลดโอกาสการสูญเสีย
ของงบประมาณการทำตลาดหรือการ สร้างแบรนด์
ที่ไปยังคนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อีกด้วย

4.)

ทุ่มเทกับการ วิเคราะห์ วิจัย

ปัจจุบันเป็นโลกแห่งความรู้
ที่เราเข้าถึงได้อย่างไม่จำกัด
การค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
ทำได้ง่ายดาย และใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อก่อน
กระบวนการที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เรามีข้อมูล
ประกอบในการจัดเตรียมแผนงาน
ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
โดยอาจจะดูแบบอย่างไอเดียต่างๆ
จากแหล่งอื่นๆ ทั่วโลก
มาประกอบแผนการพิจารณาตัดสินใจ
ช่วยให้เราประหยัดทั้งเวลา
และลดการผิดพลาด
จากการลองผิดลองถูกได้มากยิ่งขึ้น
และก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

5.)

มีกลยุทธของการสื่อสารที่ดี

ซึ่งยุคนี้ คงไม่มีอะไรเทียบเคียง Valuable Content
หรือ เนื้อหาที่ทรงคุณค่า
และมีประโยชน์สำหรับกลุ่มเป้าหมาย
ในการที่เค้าจะสนใจ ติดตาม หรือคล้อยตาม
ก็ต่อเมื่อ เค้าเห็นถึงประโยชน์
ที่เค้าจะได้รับอย่างแท้จริง
โดยเราจะต้องส่งมอบการสื่อสารออกไป
ในทุกช่องทางของสื่อที่เรามี หรือที่เหมาะสม
ทั้ง Social Network Website หรือ Platform อื่นๆ
ด้วยกลยุทธที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสร้างโอกาสของความสำเร็จ
ในระดับที่สูงกว่าคู่แข่งอย่างสม่ำเสมอ

6.)

สไตล์ใคร สไตล์มัน

อย่ากังวลใจมาก
เมื่อแผนของเราออกมาไม่เหมือนใคร
ไม่ต้องมองว่า เค้าทำแบบโน้นแล้วดี
คนนี้ทำแบบนั้นแล้วโดน
ความแตกต่างเท่านั้น
ที่จะก่อให้เกิดชัดเจนของแบรนด์
สร้างการจดจำที่ดีกว่า
มากกว่าแค่ความประทับใจชั่วครั้งชั่วคราว
เลือกกลยุทธในแบบของเราเอง
เราจะทำมันได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
ซึ่งจะช่วยให้เราสำเร็จในระยะยาวอย่างแท้จริง

7.)

ยืดหยุ่นกว่า

ทุกวันนี้ หมดยุค ตลาดผูกขาด
ประกอบกับกระแสของพฤติกรรมผู้บริโภค
ที่ยึดถือตัวเองเป็นใหญ่มากขึ้น
การ สร้างแบรนด์ ในลักษณะจุดยืนที่ตายตัว
ไม่โอนอ่อนผ่อนปรน
ก็จะทำให้เกิดข้อเสียเปรียบอย่างมาก
ในทางกลับกัน
หากเราสามารถสร้างการ Customization
หรือการปรับรูปแบบให้จำเพาะเจาะจง
สินค้าหรือบริการของเรา
กับบริโภคแต่ละราย หรือแต่ละกลุ่มได้
จะช่วยสร้างความประทับใจแบรนด์ของเรา
เหมือนว่าเราเป็นผู้ตอบสนองความต้องการของเค้า
ได้อย่างเป็นตัวเค้าจริงๆ
และนั่นจะช่วยส่งเสริมแบรนด์ของเรา
ให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

8.)

ส่งมอบและสร้างประสบการณ์ที่ดี

นอกเหนือจากการสร้างยอดขายแล้ว
สิ่งสำคัญที่เราควรคำนึงถึงให้มาก
คือ การส่งมอบและสร้างประสบการณ์ที่ดี
ทั้งในด้านของคุณภาพสินค้าและการบริการ
ในทุกสัมผัสของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ที่มีต่อแบรนด์ของเรา
เพื่อสร้างความประทับใจทีดี
ในการนำไปสู่การบอกต่อ หรือการซื้อซ้ำ
การจัดทำแผนในแง่ของ Customer Experience
ทั้งในช่วงแรกของการตลาด
หรือบริการหลังการขาย
ควรมีการให้ความสำคัญให้มาก
เพื่อให้แบรนด์ของเรา
เป็นทีจดจำในแง่ดีตลอดไป

9.)

สร้างสังคม

การสร้างพื้นที่ของแบรนด์
ให้เกิดเป็นสังคม สังคมหนึ่งขึ้น
ที่รวบรวมกลุ่มเป้าหมายเข้ามาอยู่ร่วมกัน
ทั้งที่เป็นลูกค้าและยังไม่เคยใช้สินค้าของเรา
นับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก…
แต่อย่างไรก็ตาม
เราก็ควรมีแผนงานที่จะผลักดันให้ได้เกิดขึ้นจริง
เพราะสิ่งที่แบรนด์จะได้รับกลับมา
มีทั้งผลดีในแง่ของการตลาดในปัจจุบัน
การสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขี้นกับกลุ่มเป้าหมาย
หรือการขอข้อมูล รับฟังความคิดเห็น
ติดตามกระแส พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ในช่วงเวลาต่างๆ ตามสถานการณ์
เพื่อนำมาปรับใช้กับแผนธุรกิจในอนาคต
ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น
นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
อย่างประเมินค่าไม่ได้

เริ่มต้นที่จะใส่ใจกันอย่างจริงจัง
และเตรียมพร้อมรับกับการทำธุรกิจให้รอดในยุคนี้
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
ที่จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล
ด้วยกระแสของ ดิจิตอล และออนไลน์
ที่จะถาโถมเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
หากเตรียมความพร้อม และปรับตัวได้ดีอยู่แล้ว
ก็ขอให้หมั่นบำรุงรักษา
และคอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
แต่ถ้ายังไม่ได้เริ่ม..บอกได้เลยว่า..
ต้องด่วน..ถึงด่วนนนนนนนที่สุดแล้วละ..นาทีนี้

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

บริการแพคเกจ รับทำเว็บไซต์ธุรกิจ และการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและรับทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

Digital x Beyond

* สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

© 2017 – greyscale digital all rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

094 251 8843

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

fb

nobody perfect but everybody couldn’t stop in digital world, and every minute it’s opportunity to

Success.

Digital Strategy & Consultant

Provide your business transformation strategic plan to digital era.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

Digital X Beyond

Prepare new solutions for the future challenge.

Contact Us

สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ จัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทและการตลาดออนไลน์ หรือต้องการติดต่อสอบถามในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อผ่านทุกช่องทางได้ตลอดเวลา 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

ประชุมปรึกษาวางแผนดิจิตอล ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

ประชุมปรึกษา
วางแผนดิจิตอล ฟรี!
ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

Logo-svg14

digital managementsolutions

ที่อยู่

54/12 หมู่ 1 ถนนฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร

094 251 8843

อีเมลล์

[email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.