0

เว็บไซต์ที่ดี ไม่ได้มีไว้แค่สร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจองค์กร

ถ้าคุณยังวางวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์เพียงแค่การสร้างภาพลักษณ์ ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เว็บไซต์ทำได้ แต่ก็ยังนับว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับศักยภาพของ Digital Service Platform & Ecosystem ที่เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้น เป็นส่วนหนึ่ง หรือส่วนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่ของเราทั้งมิติการตลาดออนไลน์และการบริการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

อะไรเป็นสาเหตุหลักๆที่มีส่วนทำให้การจัดทำเว็บไซต์ไม่ประสบความสำเร็จ
หลายๆ ท่านนั้นเคยผ่านการจัดทำเว็บไซต์หรือมีเว็บไซต์องค์กรธุรกิจมาแล้วตั้งแต่หนึ่งครั้ง สองครั้งหรือหลายครั้ง อะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำแล้วยังหาจุดสำเร็จของเว็บไซต์ธุรกิจนั้นไม่ได้ ลองมาดูกันว่าเกิดจากเรื่องเหล่านี้หรือไม่

1.)

ขาดความเข้าใจในการให้นิยามของเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับตัวเอง

สิ่งที่สำคัญสำหรับเว็บไซต์ลำดับแรกไม่ใช่ว่าพัฒนาอย่างไร แต่ว่าจะมีเว็บไซต์ไปเพื่ออะไร แล้วมันจะทำหน้าที่ได้อย่างไรในกลไกการตลาด หรือจิ๊กซอร์ของธุรกิจของคุณ ถ้ามีการกำหนดได้ชัดเจนมากเท่าไหร แผนงานในการดำเนินการและการตรวจสอบในรายละเอียดก็ย่อมจะทำได้มากเท่านั้น และนั่นย่อมมีส่วนให้ไม่ออกเดินเพื่อที่จะไปหลงทางตั้งแต่ต้น

2.)

ขาดความเข้าใจการทำธุรกิจบน Digital Platform อย่างแท้จริง

เว็บไซต์ก็เป็นเครื่องมือออนไลน์ประเภทหนึ่ง ในหลายๆ ประเภทเครื่องมือออนไลน์ ที่ผู้บริโภคทั้งส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ใช้งานอยู่ ดังนั้นถ้าเรามองเว็บไซต์เป็นเพียงเว็บไซต์แบบโดดเดี่ยว จะทำให้เรามองพลาดในมิติของความเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆ และอาจจะทำให้เกิดช่องว่าง หรือจุดพลาดบนเส้นทางการเดินทางจากการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ไปจนสุดเส้นทางที่ตัดสินใจซื้อได้ ความสำคัญอย่างแรกของการออกแบบเครื่องมือออนไลน์ ก็คือ เราต้องมองพฤติกรรมของผู้ใช้งานให้ออก ทั้งในมิติของรูปแบบการใช้ สถานที่ใช้ อารมณ์และความต้องการ เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาตอบสนองให้ตรงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเว็บไซต์จะไม่ใช่เครื่องมือเดียว ที่จะทำหน้าที่ได้ทั้งหมดหรือสมบูรณ์แบบตลอดเส้นทางของการซื้อขายออนไลน์

3.)

ขาดความเข้าใจในการวางแผนเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ของตัวเองแบบเฉพาะด้าน

ไม่ว่าจะเปรียบเว็บไซต์เป็นเหมือนหน้าร้านหรือบ้านก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเข้าใจแน่ๆ ว่า ร้านค้า บ้านหรืออาคารเพื่อการพาณิชย์ ย่อมมีการออกแบบหรือตกแต่งที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เว็บไซต์ก็เช่นกัน ถ้าโดยแนวคิดในการกำหนดวัตถุประสงค์และวางกลยุทธแล้ว รูปแบบของเว็บมีหลากหลายให้เลือกออกแบบให้เหมาะสมต่อการใช้งาน หากเราออกแบบเว็บไซต์เพียงเพื่อให้มันเป็นเพียงเว็บไซต์ที่ไม่ได้แตกต่างจากทั่วไปหรือคู่แข่ง มันก็จะเป็นการยากในการเรียนรู้และตัดสินใจสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ที่จะแยกแยะเราออกจากคู่แข่ง รวมถึงจะยิ่งสร้างความสับสนมากยิ่งขึ้นจนบางครั้ง อาจจะยกเลิกความต้องการในการตัวสินค้าหรือบริการนั้นๆ ไปมองหาช่องทางอื่นๆ ไปเลยก็ได้

4.)

ขาดความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการทำงานและการควบคุมคุณภาพ และการวัดผลในมิติต่างๆ

ส่วนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่แลดูยุ่งยากซักหน่อย เพราะจะต้องเริ่มมีเรื่องของเทคนิคการดำเนินการจัดทำเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว ในกรณีที่ขาดประสบการณ์ความรู้ ก็อาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมด้วยต้นเอง หรือมองหาทีมที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในระดับที่ไว้วางใจได้ หรือที่ปรึกษาทีมีประสบการณ์โดยตรงเข้ามาช่วยอย่างเต็มตัวจริงๆ จังๆ

5.)

ขาดความเข้าใจแนวคิดในการจัดหาทีมที่เหมาะสมกับโครงการของตัวเอง

และในท้ายที่สุดแล้ว หลังจากมีความชัดเจนในแผนงานของเว็บไซต์ ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ไม่ว่าจะทำเองหรือจัดจ้าง ก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ง่ายดายและไว้วางใจได้มากนักในยุคปัจจุบัน เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดงานดิจิตอลทำให้ การพัฒนาทีมงานที่มีคุณภาพการส่งมอบได้อย่างแท้จริงมีปริมาณน้อย และอาจจะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง บางครั้งเราอาจจะต้องมองในมิติของการ Hybrid คือ แบ่งบางส่วนจ้างออกไป บางส่วนดำเนินการเองหรือดำเนินการโดยทีมภายในองค์กรที่ไว้วางใจและควบคุมได้ง่ายกว่า หรือการ Lean โครงการและแบ่งเฟสเพื่อให้เกิดมิติการลงทุนแบบเป็นช่วงๆ ก็เป็นอีกแนวทางออกเช่นกัน

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

บริการแพคเกจ รับทำเว็บไซต์ธุรกิจ และการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและรับทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

Digital x Beyond

* สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

© 2017 – greyscale digital all rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

094 251 8843

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

fb

nobody perfect but everybody couldn’t stop in digital world, and every minute it’s opportunity to

Success.

Digital Strategy & Consultant

Provide your business transformation strategic plan to digital era.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

Digital X Beyond

Prepare new solutions for the future challenge.

Contact Us

สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ จัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทและการตลาดออนไลน์ หรือต้องการติดต่อสอบถามในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อผ่านทุกช่องทางได้ตลอดเวลา 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

ประชุมปรึกษาวางแผนดิจิตอล ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

ประชุมปรึกษา
วางแผนดิจิตอล ฟรี!
ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

Logo-svg14

digital managementsolutions

ที่อยู่

54/12 หมู่ 1 ถนนฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร

094 251 8843

อีเมลล์

[email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.