สิ่งที่ควรมีก่อนจะเริ่มลงมือ ออกแบบเว็บไซต์

ทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ WEB DEVELOPMENT และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

Facebook ads

เรียนรู้พื้นฐานการใช้ facebook business ในการทำการตลาดบ […]

Selling & Briefing Website Workshop CNX

เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการขายงานให้กับลูกค้า และการ brie […]

Google Ads for Business 101 Inhouse Trainning

เสริมทักษะการซื้อโฆษณา Google Ads ที่เป็นส่วนหนึ่งของทักษะพื้นฐานทางด้านการตลาดออนไลน์ให้กับทีม In House

UI Design Principles Coaching Team

UI Design ไม่ใช่ศิลปะเชิงอารมณ์แต่เป็นหลักเกณฑ์ของตรรกะทางวิทยาศาสร์ที่เรานำมาออกแบบ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานส่วนรวมตามหลัก 80:20

“Website Benchmark” พื้นฐานองค์ประกอบและขั้นตอนวิธีการทำเพื่อหาแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์

ในงานออกแบบจัดทำเว็บไซต์ เราก็เอาหลักของ Benchmarking มาใช้ในการวิเคราะห์และวิจัย เพื่อหาแนวทางในการออกแบบด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยเราแก้ไขปัญหาดีไซน์ไม่โดน ไม่มีหลักเกณฑ์วัดเปรียบเทียบ วัดผล ทำให้งานเรามีเหตุผลรองรับ วันนี้เรามาดูกันแบบคร่าวๆ ว่า ขั้นตอน ในการสร้าง Benchmarking มี Step และองค์ประกอบขั้นตอนอะไรบ้าง