Facebook ads

เรียนรู้พื้นฐานการใช้ facebook business ในการทำการตลาดบ […]

Selling & Briefing Website Workshop CNX

เรียนรู้ทักษะและเทคนิคการขายงานให้กับลูกค้า และการ brie […]

Google Ads for Business 101 Inhouse Trainning

เสริมทักษะการซื้อโฆษณา Google Ads ที่เป็นส่วนหนึ่งของทักษะพื้นฐานทางด้านการตลาดออนไลน์ให้กับทีม In House

UI Design Principles Coaching Team

UI Design ไม่ใช่ศิลปะเชิงอารมณ์แต่เป็นหลักเกณฑ์ของตรรกะทางวิทยาศาสร์ที่เรานำมาออกแบบ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานส่วนรวมตามหลัก 80:20

Talented Person

คนเก่งสำหรับคุณเป็นยังไง? คนเก่งมีอยู่ 5 ระดับ ได้แก่ T […]