6 ปัญหาพื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์

ถ้าลงทุนทำเว็บไซต์มาแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ค ลองดูว่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของปัญหาของคุณหรือเปล่าและอะไรจะเป็นแนวคิดและทางแก้ไขได้บ้าง...

1.) ยังไม่ชัดเจนว่าทำเว็บไซต์แล้วได้อะไร

ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ ลงทุนทำไปโดยไม่ทราบแน่ชัดว่า เว็บไซต์จะทำหน้าที่อะไร ได้อย่างไรและผลลัพธ์สุดท้ายที่จะได้คืออะไร รวมๆ นั่นก็คือ  กำหนดเป้าหมายได้ไม่ชัดเจน..นั่นเอง
 
พื้นฐานของเว็บไซต์ สามารถจะตอบสนองโจทย์ทางธุรกิจได้เบื้องต้น 3 ทาง
   
Branding
เพื่อสื่อสารเรื่องของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ถึงตัวตนของเรา สินค้าและบริการ จุดเด่นจุดด้อย เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ความน่าเชื่อถือและอื่นๆ ที่เราต้องการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในใจของกลุ่มเป้าหมาย
   
Marketing
เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม สอดคล้องกับทิศทางของพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่
   
Services

ด้านการให้บริการตั้งแต่พื้นฐานทางด้านข้อมูล ความรู้ สาระประโยชน์ ไปจนถึงอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นอีกมากมาย ผ่านระบบที่จัดเตรียมไว้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้งานและเข้าถึงแบรนด์เราผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อเราเข้าใจบริบทของคุณลักษณะที่ดีของเว็บไซต์ เรายังจำเป็นจะต้องชัดเจนในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายด้วย เพราะไม่เพียงแต่ให้เราสร้าง Focus ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการหรือ Needs ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดเตรียมการออกแบบและการใช้งานของเว็บไซต์ที่เหมาะสมได้อย่างแท้จริง ไม่หว่านหรือทำแบบกว้างเกินไป จะสร้างผลลัพธ์ได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2.) ไม่รู้ว่าคู่แข่งขันในตลาดออนไลน์ ได้วางแผนในการทำการตลาดออนไลน์อย่างไรบ้าง

ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ ส่วนนี้ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบคู่แข่งขัน หรือ Online Brand Competitor Analysis นั่นเอง สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับออนไลน์ คือ ความรวดเร็วในการเปรียบเทียบ เมื่อเห็นแบรนด์ของเรา กลุ่มเป้าหมายก็สามารถที่จะเห็นแบรนด์ ไม่ว่าจะในมิติของสินค้าหรือบริการของคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน และเป็นการยากที่เราจะปิดกั้นการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อคู่แข่ง สิ่งสำคัญที่เราทำได้ คือ ประเมินจุดเด่นจุดด้อยของแบรนด์คู่แข่ง เพื่อวางแผนในการรับมือ ให้เกิดการสอดคล้องต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย เช่น มีความชัดเจนในมิติของการสื่อสารของแบรนด์ของเรา สร้างความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่าด้วยกลยุทธ์ต่างๆ สร้างการรับรู้ทั้งจากโดยทางตรงและทางอ้อม ให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ของเรามากกว่าคู่แข่ง และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเราขาดข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์คู่แข่ง ซึ่งมีกระบวนการที่ได้ มาจากหลากหลายวิธี และนี่คือ ความสำคัญในมิติของ Online Brand Competitor Analysis ที่เราจะต้องทำอย่างจริงจังอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้ทันกับคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

3.) ยังกำหนดความชัดเจนในสิ่งสำคัญสำหรับเว็บไซต์ที่จะจัดทำไม่ได้

ส่วนนี้อาจจะยังไม่ใช่เรื่องแปลกมากนัก หากประสบการณ์หรือองค์ความรู้ในการจัดทำเว็บไซต์ของท่านยังน้อย และขาดที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความชำนาญอย่างแท้จริงในการแนะนำ แนวทางในการวางแผนเพื่อจัดทำเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และสร้างประโยชน์รวมถึงตอบโจทย์ในด้านของแบรนด์และการตลาดอย่างแท้จริง หากเรากำหนดกลยุทธหลักๆ ของเว็บไซต์ในปัจจุบันที่จะไปตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย อาจจะแบ่งเป็นแนวทางโดยเบื้องต้นได้ประมาณนี้
 

♥  มีการสื่อสารที่ชัดเจนในด้านของ Branding ส่วนนี้อาจจะต้องมีการวางแผนสำคัญของ Creative & Communication Strategy ที่ชัดเจนว่า เราจะบอกเล่าจุดเด่นจุดด้อยของเรา ด้วยวิธีอะไร จะสร้างเนื้อหาและเล่าเรื่องอย่างไรให้เกิดความน่าเชื่อถือ นำเสนอสินค้าหรือบริการอย่างไร ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ และสามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจได้

♥  สร้างประสบการณ์ความประทับที่ดีให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งาน ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเรายังไม่เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายของเรา ซึ่งจะต้องอาศัยหลักของ User Experience Process เข้ามาเกี่ยวข้อง ในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์วิจัยทางด้านพฤติกรรมและกำหนดความต้องการที่แท้จริง และนำไปออกแบบการใช้งานที่สำคัญ ลำดับขั้นตอนการใช้งาน รวมถึงนำเสนอเนื้อหาที่ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายโดยรวมๆ นั่นก็คือ หลัก User Experience Design นั่นเอง

การจัดเตรียมและนำเสนอ เนื้อหาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานหรือกลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะส่งมอบหรือสร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นในระดับที่มีมูลค่าต่อแบรนด์ของเรา ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจสั่งซื้อได้ง่าย นั่นก็คือหลักในเรื่องของการสร้าง Content Valuable นั่นเอง

♥  มีกลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ และกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ ในท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่กลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ สินค้าและบริการจนเกิดความสนใจ สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องวางแผนคือ การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด ในการติดต่อผ่านช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ ลงทะเบียนเพื่อเก็บรายชื่อ หรือตัดสินใจสั่งซื้อ เป็นต้น เพราะเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่เราได้วางแผนมาตั้งแต่ต้นให้เกิดผลลัพธ์แบบจับต้องได้ โดยอาศัยหลักในทางการตลาดออนไลน์ คือ Engagement และการสร้าง Conversion

4.) จัดทำแผนการลงทุนได้ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้อง

ต้องบอกก่อนว่า การลงทุนเพื่อความสำเร็จอย่างไร ก็ต้องมีงบประมาณในการลงทุนเสมอแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องลงทุนสูงในครั้งแรกทีเดียว ถ้าเราเข้าใจเส้นทางของการเติบโตทางด้านของแผนงานการตลาดออนไลน์ในแบบภาพรวม เราจะประเมินงบประมาณการลงทุนได้เหมาะสม มีช่วงเริ่มต้นในการทดสอบแนวคิด ที่อาจจะใช้งบประมาณไม่มากเมื่อชัดเจนในด้านทิศทางแล้ว และเกิดผลตอบรับในแง่ที่ดี ค่อยๆ ทยอยลงทุนเพิ่มขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องเปรียบเทียบกับการลงทุนของคู่แข่งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้จริงได้ด้วยเช่นกัน โดยพื้นฐานแล้วเราอาจจะใช้แนวคิดในการประเมินทางด้านการลงทุนแบ่งออกเป็นช่วงๆ ดังนี้
 
♥  ช่วงทดสอบแผนเพื่อเก็บข้อมูลให้เกิดความชัดเจนนำมาวิเคราะห์ – เน้นลงทุนไม่สูงแต่ให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็วในระยะสั้น ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็อาจจะเน้นจัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบง่ายๆ แต่มีโฟกัสเฉพาะจุดที่สำคัญ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การวางแผนงานทางด้านการวัดผลต่างๆ จะต้องมีชัดเจนและครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้การทดลองนี้ได้ผลข้อมูล เพื่อนำมาวางแผนที่ชัดเจนในระยะต่อไป
 
♥  วางแผนครอบคลุมแบ่งเป็นระยะดำเนินการตั้งแต่ 1-3 ปี – โดยแบ่งการลงทุนเป็นเฟส ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนนั้นสามารถแบ่งช่วงของการลงทุนได้ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะวัดผลและปรับปรุงได้ตลอดระยะการดำเนินการให้เกิดความสอดคล้องและใช้เงินลงทุนอย่างคุ้มค่าที่สุด
 
♥  วางแผนการลงทุนโดยเทียบเคียงกับคู่แข่ง – อันนี้ในกรณีที่ ตลาดต้องการการแข่งขันที่สูง เราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับทุกกลยุทธ์ของสื่อการตลาดออนไลน์ของคู่แข่ง โดยเราอาจจะกำหนดงบประมาณในสิ่งที่คุ้มค่าและเห็นผลลัพธ์ได้เร็วและชัดเจนมาเป็นอันดับต้นๆ ก็สามารถทำได้

5.) ไม่สามารถจัดหาทีมงานที่เหมาะสมกับโจทย์ที่วางไว้ได้

ก็เป็นความจริงส่วนหนึ่ง ที่ปัจจุบันการจะหาทีมงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนงานและโจทย์ธุรกิจที่แท้จริงนั้นออกจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควร โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ อย่างแท้จริง
 
การแก้ไขปัญหาส่วนนี้ ส่วนหนึ่งเราอาจจะต้องกลับมามองทีมงาน In-house ของตัวเองว่าสามารถ Support ในส่วนหนึ่งส่วนใดได้ดีมากน้อยขนาดไหน เพื่อลดการพึ่งพาการใช้ทีมงานภายนอก เช่น ด้านการออกแบบเนื้อหา การวางแผนและจัดเตรียมข้อมูลของแบรนด์สินค้าหรือบริการ การวิเคราะห์และเทียบเคียงคู่แข่ง รวมถึงการกำหนดแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์ที่ชัดเจนในระดับแผนงานผลิต เหล่านี้จะช่วยให้เราเหลือส่วนงานที่จำเป็นจะต้องจัดจ้างเพิ่มเติมได้ไม่มากนัก เปิดทางเลือกในการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด รวมถึงยืดหยุ่นในการเลือกทีมงานที่เหมาะสมอีกด้วย

6.) ไม่มีวิธีประเมินหรือวัดผลของเว็บไซต์และความสำเร็จ

การวัดผลสำเร็จ ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างที่สุด ที่จะต้องมีการวางแผนไว้ตั้งแต่ต้น ในปัจจุบันเครื่องมือวัดผลเชิงสถิติตัวเลข หรือ Metric สำหรับเว็บไซต์ที่เป็นค่ามาตรฐานมีอยู่มากมาย อย่างที่เป็นที่นิยมเป็นพื้นฐานเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่าย ก็จะเป็น Google Analyticsซึ่งจะช่วยให้เราวัดผลสำเร็จต่างๆ ได้อย่างชัดเจนง่ายดาย เช่น Traffic จำนวนคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อัตราการตีกลับเมื่อเข้ามาที่หน้าแรก ระยะเวลาที่ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์จำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนเข้าซ้ำ อัตราส่วนการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้เราได้ทราบถึงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นแผนงานในการปรับปรุงในลำดับต่อๆ ไปให้ดียิ่งๆ ขึ้น

แชร์ให้ผู้อื่นถ้าคิดว่าบทความนี้อาจจะเป็นประโยชน์

6 ปัญหาพื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์

ถ้าลงทุนทำเว็บไซต์มาแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ค ลองดูว่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของปัญหาของคุณหรือเปล่าและอะไรจะเป็นแนวคิดและทางแก้ไขได้บ้าง…

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ Web Development และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

12 ประโยชน์จากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

เว็บไซต์หนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ที่ทรงพลังที่สุดตั้งแต่ยุคแรกของ Internet และยังคงสร้างและส่งเสริมมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างทรงประสิทธิภาพ เรามาดูกันว่าเบื้องต้นแล้วเว็บไซต์สามารถมีส่วนช่วยในมิติอะไรได้บ้างที่เป็นพื้นฐาน

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

หลายท่านอาจจะกำลังนึกสงสัย หรือลังเลอยู่ในใจว่า ธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วยัง ในเมื่อปกติ ก็มีหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการและอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว

เพิ่มยอดขาย.... สร้างตลาดใหม่ ใช้จ่ายค่าโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

คอร์สเดียว ที่จะสอนคุณวางแผนกลยุทธ์สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดของคุณ ได้อย่างมีหลักการเหตุผลและช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างแท้จริง

ลองเปิดใจเรียนรู้บริการของเรา

Web Strategic Marketing

Solutions

ที่จะเปลี่ยนนิยามของการทำเว็บไซต์ของคุณตลอดไป

ถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจ ก็เท่ากับว่า..คุณไม่มีมันอยู่จริง

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับได้ว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ที่ครบวงจร

  • คิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
  • ออกแบบจัดทำ - ปรับแต่งแก้ไข - ทดสอบ
  • ยิงแอด ซื้อโฆษณาและวัดผลพร้อมรายงานการตลาด

ราคาเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้น....จำนวนจำกัดต่อเดือน ตัดสินใจจองทันที

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส Private ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

094 262 6066