สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ Web Development และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

หลายครั้งที่เราจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วมีปัญหาไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง พออยากที่จะปรับแก้ไข ก็อาจจะกลายเป็นข้อขัดแย้งระหว่างกันในการทำงานร่วมระหว่างเจ้าของโครงการและทีมผู้พัฒนา ในเรื่องของความชัดเจนในด้านกรอบและความรับผิดชอบของงาน เรามาดูกันว่าก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือ Execute หรือออกแบบดีไซน์เว็บไซต์ในขั้นตอนแรกนั้น ควรผ่านกระบวนการขั้นตอน หรือสร้างความชัดเจนในเรื่องอะไรกันมาก่อนหน้านั้นบ้าง เพื่อช่วยลดปัญหา Requirement ไม่ชัดเจนนั่นเอง..

Planning ให้ชัดก่อนเริ่ม Design Website
กับ 8 สิ่งที่ควรมีก่อนที่ Web Designer จะเริ่มลงมือออกแบบดีไซน์

✅   Creative Brief
สรุปข้อมูลของธุรกิจและการตลาด รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่งในแง่มุมต่างๆ

อันนี้ในแวดวงโฆษณาน่าจะรู้จักกันดี คือ สรุปภาพรวมของธุรกิจ จุดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งหรือตลาด กลุ่มเป้าหมายและความต้องการ วัตถุประสงค์หลักๆ ของแผนงานและอาจจะมีในเรื่องของการสื่อสารของแบรนด์หรือการตลาดอีกด้วย

✅   Web Strategic Plan
ข้อกำหนดทางกลยุทธแนวทางของเว็บไซต์และสิ่งที่เว็บไซต์ควรจะมี

คือ การกำหนดกลยุทธ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักๆ ให้กับเว็บไซต์ว่าจะทำออกมาในสไตล์ รูปแบบ หรือเทคนิคอย่างไร เพื่อตอบโจทย์นั้นๆ ถ้ามองง่ายๆ อาจจะเป็นในแง่ของ Goal และ Creative Idea ก็ได้

✅   Site Map
โครงสร้างของเว็บไซต์ เพื่อให้เห็นเนื้อหาแต่ละส่วนและการเชื่อมโยง

คือ การกำหนดและออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์และหมวดหมู่ของข้อมูล รวมถึงเส้นทางของการเข้าถึงเนื้อหาในแต่ละส่วน ความเชื่อมโยงกัน และจุดสำคัญๆ ตามกลยุทธที่กำหนดไว้ ที่จะต้องถูกนำมาเป็น Core Strenght ของเว็บนั้นๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์

✅   Wireframe
รูปแบบคร่าวๆ ของเว็บไซต์ อาจจะทำด้วยการสเก็ตมือหรือใช้เครื่องมืออื่นๆ ก็ได้

เพื่อเป็นการทดสอบแนวความคิด และการตัดสินทางเลือก เราควรมีขั้นตอนในการออกแบบร่างของเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบดูความเป็นไปได้ จุดบกพร่องหรือช่องโหว่ที่อาจจะยังมีอยู่ ก่อนเริ่มต้นขึ้นงานออกแบบดีไซน์จริงๆ อาจจะสำในลักษณะของการสเก็ตมือเพื่อความรวดเร็ว หรือใช้เครื่องมือในการออกแบบ Wireframe ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของทีมทำงาน

✅   Benchmark
ตัวอย่างเทียบเคียง เพื่อให้ทีมทำงานทั้งหมดเห็นภาพเดียวกัน

เพื่อให้มองภาพเห็นชัดและเป็นการวางหลักเกณฑ์การวัดผล การตั้งตัวอย่างเทียบเคียงในแต่ละจุด จากเว็บไซต์ที่ได้ทำการ Research มานั้น ช่วยให้ทีมทำงานทั้งหมดรวมถึงเจ้าของโครงการ ได้เห็นภาพจริงก่อนเริ่มลงมือออกแบบ ช่วยให้เกิดการเลือก ปรับแก้ไข หรือตัดสินใจได้ดี ก่อนเริ่มลงมือออกแบบดีไซน์งานจริงๆ

✅   Scope of Work
กรอบกำหนดของงานทั้งหมด แบบภาพใหญ่

กรอบของโครงการเว็บไซต์ทั้งหมด รวบรวมจากแผนงานด้านบน ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่แนวคิด หลักการณ์ ไอเดีย โครงสร้างอื่นๆ ที่จะเพิ่มเติมในจุดนี้จะเป็นเรื่องรายละเอียดของ Functional และ Technical ที่จะใช้ในการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์นั้นๆ เข้าร่วมด้วย ให้เกิดเป็นรายละเอียดที่ชัดเจน

✅   Functional Spec
รายละเอียดต่างๆ ของชุดโปรแกรมแต่ละชุด เพื่อให้การทำงานโปรแกรมเมอร์เป็นไปด้วยความแม่นยำตรงจุด ลดข้อผิดพลาด

เป็นการลงรายละเอียดเชิง Programming หรือ Development ในจุดต่างๆ ของการทำงานของระบบของเว็บไซต์ ในรายละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนการออกแบบ User Interface และเป็นหลักพื้นฐานสำหรับการออกแบบระบบ Programming ทั้งหมดภายในเว็บไซต์

✅   Budget Plan
กรอบของงบประมาณที่เหมาะสม ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและลักษณะของเว็บไซต์ ในแต่ละช่วงของการพัฒนา

และในท้ายที่สุด ก็ควรมีการวางกรอบงบประมาณที่เหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้ทีมทำงานทั้งหมด ได้วิเคราะห์วิจัยและจัดหาแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ ในกรณีที่อาจจะต้องการมีการ Optimize เพิ่มเติม ควรวางงบประมาณเผื่อไว้แยกออกจากกัน เพื่อให้เห็นภาพของส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มเติมหลังส่งมอบ หรืองานตามแผนงานเดิมแล้วเสร็จ

และทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้รวมเรียกได้ว่า Website Planning ที่ชัดเจน และเป็นหน้าที่ที่ทุกฝ่ายควรร่วมกันทำให้เกิดขึ้น เพื่อลดปัญหาและสร้างผลสำเร็จให้เกิดขึ้นร่วมกันในลักษณะ Win Win และดีกับทุกฝ่าย

 

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

12 ประโยชน์จากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

เว็บไซต์หนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ที่ทรงพลังที่สุดตั้งแต่ยุคแรกของ Internet และยังคงสร้างและส่งเสริมมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างทรงประสิทธิภาพ เรามาดูกันว่าเบื้องต้นแล้วเว็บไซต์สามารถมีส่วนช่วยในมิติอะไรได้บ้างที่เป็นพื้นฐาน

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ Web Development และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ธุรกิจ

มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ค่อยตรงนักในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับใช้ในการทำการตลาดออนไลน์หรือตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ที่พบเห็นบ่อยหลักๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสม

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

หลายท่านอาจจะกำลังนึกสงสัย หรือลังเลอยู่ในใจว่า ธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วยัง ในเมื่อปกติ ก็มีหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการและอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว

เพิ่มยอดขาย.... สร้างตลาดใหม่ ใช้จ่ายค่าโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

คอร์สเดียว ที่จะสอนคุณวางแผนกลยุทธ์สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดของคุณ ได้อย่างมีหลักการเหตุผลและช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างแท้จริง

ลองเปิดใจเรียนรู้บริการของเรา

Web Strategic Marketing

Solutions

ที่จะเปลี่ยนนิยามของการทำเว็บไซต์ของคุณตลอดไป

ถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจ ก็เท่ากับว่า..คุณไม่มีมันอยู่จริง

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับได้ว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ที่ครบวงจร

  • คิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
  • ออกแบบจัดทำ - ปรับแต่งแก้ไข - ทดสอบ
  • ยิงแอด ซื้อโฆษณาและวัดผลพร้อมรายงานการตลาด

ราคาเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้น....จำนวนจำกัดต่อเดือน ตัดสินใจจองทันที

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส Private ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

094 262 6066