01 Aug 2019
+

6 ปัญหาพื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์

6 ปัญหาพื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์

ถ้าลงทุนทำเว็บไซต์มาแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ค ลองดูว่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของปัญหาของคุณหรือเปล่าและอะไรจะเป็นแนวคิดและทางแก้ไขได้บ้าง...

1.) ยังไม่ชัดเจนว่าทำเว็บไซต์แล้วได้อะไร

ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ ลงทุนทำไปโดยไม่ทราบแน่ชัดว่า เว็บไซต์จะทำหน้าที่อะไร ได้อย่างไรและผลลัพธ์สุดท้ายที่จะได้คืออะไร รวมๆ นั่นก็คือ  กำหนดเป้าหมายได้ไม่ชัดเจน..นั่นเอง
 
พื้นฐานของเว็บไซต์ สามารถจะตอบสนองโจทย์ทางธุรกิจได้เบื้องต้น 3 ทาง
   
Branding
เพื่อสื่อสารเรื่องของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ถึงตัวตนของเรา สินค้าและบริการ จุดเด่นจุดด้อย เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ความน่าเชื่อถือและอื่นๆ ที่เราต้องการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในใจของกลุ่มเป้าหมาย
   
Marketing
เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม สอดคล้องกับทิศทางของพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่
   
Services

ด้านการให้บริการตั้งแต่พื้นฐานทางด้านข้อมูล ความรู้ สาระประโยชน์ ไปจนถึงอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นอีกมากมาย ผ่านระบบที่จัดเตรียมไว้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้งานและเข้าถึงแบรนด์เราผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อเราเข้าใจบริบทของคุณลักษณะที่ดีของเว็บไซต์ เรายังจำเป็นจะต้องชัดเจนในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายด้วย เพราะไม่เพียงแต่ให้เราสร้าง Focus ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการหรือ Needs ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดเตรียมการออกแบบและการใช้งานของเว็บไซต์ที่เหมาะสมได้อย่างแท้จริง ไม่หว่านหรือทำแบบกว้างเกินไป จะสร้างผลลัพธ์ได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2.) ไม่รู้ว่าคู่แข่งขันในตลาดออนไลน์ ได้วางแผนในการทำการตลาดออนไลน์อย่างไรบ้าง

ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ ส่วนนี้ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบคู่แข่งขัน หรือ Online Brand Competitor Analysis นั่นเอง สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับออนไลน์ คือ ความรวดเร็วในการเปรียบเทียบ เมื่อเห็นแบรนด์ของเรา กลุ่มเป้าหมายก็สามารถที่จะเห็นแบรนด์ ไม่ว่าจะในมิติของสินค้าหรือบริการของคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน และเป็นการยากที่เราจะปิดกั้นการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อคู่แข่ง สิ่งสำคัญที่เราทำได้ คือ ประเมินจุดเด่นจุดด้อยของแบรนด์คู่แข่ง เพื่อวางแผนในการรับมือ ให้เกิดการสอดคล้องต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย เช่น มีความชัดเจนในมิติของการสื่อสารของแบรนด์ของเรา สร้างความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่าด้วยกลยุทธ์ต่างๆ สร้างการรับรู้ทั้งจากโดยทางตรงและทางอ้อม ให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ของเรามากกว่าคู่แข่ง และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเราขาดข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์คู่แข่ง ซึ่งมีกระบวนการที่ได้ มาจากหลากหลายวิธี และนี่คือ ความสำคัญในมิติของ Online Brand Competitor Analysis ที่เราจะต้องทำอย่างจริงจังอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้ทันกับคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

3.) ยังกำหนดความชัดเจนในสิ่งสำคัญสำหรับเว็บไซต์ที่จะจัดทำไม่ได้

ส่วนนี้อาจจะยังไม่ใช่เรื่องแปลกมากนัก หากประสบการณ์หรือองค์ความรู้ในการจัดทำเว็บไซต์ของท่านยังน้อย และขาดที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความชำนาญอย่างแท้จริงในการแนะนำ แนวทางในการวางแผนเพื่อจัดทำเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และสร้างประโยชน์รวมถึงตอบโจทย์ในด้านของแบรนด์และการตลาดอย่างแท้จริง หากเรากำหนดกลยุทธหลักๆ ของเว็บไซต์ในปัจจุบันที่จะไปตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย อาจจะแบ่งเป็นแนวทางโดยเบื้องต้นได้ประมาณนี้
 

♥  มีการสื่อสารที่ชัดเจนในด้านของ Branding ส่วนนี้อาจจะต้องมีการวางแผนสำคัญของ Creative & Communication Strategy ที่ชัดเจนว่า เราจะบอกเล่าจุดเด่นจุดด้อยของเรา ด้วยวิธีอะไร จะสร้างเนื้อหาและเล่าเรื่องอย่างไรให้เกิดความน่าเชื่อถือ นำเสนอสินค้าหรือบริการอย่างไร ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ และสามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจได้

♥  สร้างประสบการณ์ความประทับที่ดีให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งาน ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเรายังไม่เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายของเรา ซึ่งจะต้องอาศัยหลักของ User Experience Process เข้ามาเกี่ยวข้อง ในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์วิจัยทางด้านพฤติกรรมและกำหนดความต้องการที่แท้จริง และนำไปออกแบบการใช้งานที่สำคัญ ลำดับขั้นตอนการใช้งาน รวมถึงนำเสนอเนื้อหาที่ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายโดยรวมๆ นั่นก็คือ หลัก User Experience Design นั่นเอง

การจัดเตรียมและนำเสนอ เนื้อหาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานหรือกลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะส่งมอบหรือสร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นในระดับที่มีมูลค่าต่อแบรนด์ของเรา ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจสั่งซื้อได้ง่าย นั่นก็คือหลักในเรื่องของการสร้าง Content Valuable นั่นเอง

♥  มีกลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ และกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ ในท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่กลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ สินค้าและบริการจนเกิดความสนใจ สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องวางแผนคือ การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด ในการติดต่อผ่านช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ ลงทะเบียนเพื่อเก็บรายชื่อ หรือตัดสินใจสั่งซื้อ เป็นต้น เพราะเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่เราได้วางแผนมาตั้งแต่ต้นให้เกิดผลลัพธ์แบบจับต้องได้ โดยอาศัยหลักในทางการตลาดออนไลน์ คือ Engagement และการสร้าง Conversion

4.) จัดทำแผนการลงทุนได้ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้อง

ต้องบอกก่อนว่า การลงทุนเพื่อความสำเร็จอย่างไร ก็ต้องมีงบประมาณในการลงทุนเสมอแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องลงทุนสูงในครั้งแรกทีเดียว ถ้าเราเข้าใจเส้นทางของการเติบโตทางด้านของแผนงานการตลาดออนไลน์ในแบบภาพรวม เราจะประเมินงบประมาณการลงทุนได้เหมาะสม มีช่วงเริ่มต้นในการทดสอบแนวคิด ที่อาจจะใช้งบประมาณไม่มากเมื่อชัดเจนในด้านทิศทางแล้ว และเกิดผลตอบรับในแง่ที่ดี ค่อยๆ ทยอยลงทุนเพิ่มขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องเปรียบเทียบกับการลงทุนของคู่แข่งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้จริงได้ด้วยเช่นกัน โดยพื้นฐานแล้วเราอาจจะใช้แนวคิดในการประเมินทางด้านการลงทุนแบ่งออกเป็นช่วงๆ ดังนี้
 
♥  ช่วงทดสอบแผนเพื่อเก็บข้อมูลให้เกิดความชัดเจนนำมาวิเคราะห์ – เน้นลงทุนไม่สูงแต่ให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็วในระยะสั้น ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็อาจจะเน้นจัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบง่ายๆ แต่มีโฟกัสเฉพาะจุดที่สำคัญ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การวางแผนงานทางด้านการวัดผลต่างๆ จะต้องมีชัดเจนและครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้การทดลองนี้ได้ผลข้อมูล เพื่อนำมาวางแผนที่ชัดเจนในระยะต่อไป
 
♥  วางแผนครอบคลุมแบ่งเป็นระยะดำเนินการตั้งแต่ 1-3 ปี – โดยแบ่งการลงทุนเป็นเฟส ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนนั้นสามารถแบ่งช่วงของการลงทุนได้ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะวัดผลและปรับปรุงได้ตลอดระยะการดำเนินการให้เกิดความสอดคล้องและใช้เงินลงทุนอย่างคุ้มค่าที่สุด
 
♥  วางแผนการลงทุนโดยเทียบเคียงกับคู่แข่ง – อันนี้ในกรณีที่ ตลาดต้องการการแข่งขันที่สูง เราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับทุกกลยุทธ์ของสื่อการตลาดออนไลน์ของคู่แข่ง โดยเราอาจจะกำหนดงบประมาณในสิ่งที่คุ้มค่าและเห็นผลลัพธ์ได้เร็วและชัดเจนมาเป็นอันดับต้นๆ ก็สามารถทำได้

5.) ไม่สามารถจัดหาทีมงานที่เหมาะสมกับโจทย์ที่วางไว้ได้

ก็เป็นความจริงส่วนหนึ่ง ที่ปัจจุบันการจะหาทีมงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนงานและโจทย์ธุรกิจที่แท้จริงนั้นออกจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควร โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ อย่างแท้จริง
 
การแก้ไขปัญหาส่วนนี้ ส่วนหนึ่งเราอาจจะต้องกลับมามองทีมงาน In-house ของตัวเองว่าสามารถ Support ในส่วนหนึ่งส่วนใดได้ดีมากน้อยขนาดไหน เพื่อลดการพึ่งพาการใช้ทีมงานภายนอก เช่น ด้านการออกแบบเนื้อหา การวางแผนและจัดเตรียมข้อมูลของแบรนด์สินค้าหรือบริการ การวิเคราะห์และเทียบเคียงคู่แข่ง รวมถึงการกำหนดแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์ที่ชัดเจนในระดับแผนงานผลิต เหล่านี้จะช่วยให้เราเหลือส่วนงานที่จำเป็นจะต้องจัดจ้างเพิ่มเติมได้ไม่มากนัก เปิดทางเลือกในการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด รวมถึงยืดหยุ่นในการเลือกทีมงานที่เหมาะสมอีกด้วย

6.) ไม่มีวิธีประเมินหรือวัดผลของเว็บไซต์และความสำเร็จ

การวัดผลสำเร็จ ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างที่สุด ที่จะต้องมีการวางแผนไว้ตั้งแต่ต้น ในปัจจุบันเครื่องมือวัดผลเชิงสถิติตัวเลข หรือ Metric สำหรับเว็บไซต์ที่เป็นค่ามาตรฐานมีอยู่มากมาย อย่างที่เป็นที่นิยมเป็นพื้นฐานเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่าย ก็จะเป็น Google Analyticsซึ่งจะช่วยให้เราวัดผลสำเร็จต่างๆ ได้อย่างชัดเจนง่ายดาย เช่น Traffic จำนวนคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อัตราการตีกลับเมื่อเข้ามาที่หน้าแรก ระยะเวลาที่ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์จำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนเข้าซ้ำ อัตราส่วนการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้เราได้ทราบถึงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นแผนงานในการปรับปรุงในลำดับต่อๆ ไปให้ดียิ่งๆ ขึ้น

แชร์ให้ผู้อื่นถ้าคิดว่าบทความนี้อาจจะเป็นประโยชน์

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ Web Development และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

หลายท่านอาจจะกำลังนึกสงสัย หรือลังเลอยู่ในใจว่า ธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วยัง ในเมื่อปกติ ก็มีหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการและอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ธุรกิจ

มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ค่อยตรงนักในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับใช้ในการทำการตลาดออนไลน์หรือตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ที่พบเห็นบ่อยหลักๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสม

12 ประโยชน์จากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

เว็บไซต์หนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ที่ทรงพลังที่สุดตั้งแต่ยุคแรกของ Internet และยังคงสร้างและส่งเสริมมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างทรงประสิทธิภาพ เรามาดูกันว่าเบื้องต้นแล้วเว็บไซต์สามารถมีส่วนช่วยในมิติอะไรได้บ้างที่เป็นพื้นฐาน

เพิ่มยอดขาย.... สร้างตลาดใหม่ ใช้จ่ายค่าโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

คอร์สเดียว ที่จะสอนคุณวางแผนกลยุทธ์สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดของคุณ ได้อย่างมีหลักการเหตุผลและช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างแท้จริง

ลองเปิดใจเรียนรู้บริการของเรา

Web Strategic Marketing

Solutions

ที่จะเปลี่ยนนิยามของการทำเว็บไซต์ของคุณตลอดไป

ถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจ ก็เท่ากับว่า..คุณไม่มีมันอยู่จริง

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับได้ว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ที่ครบวงจร

 • คิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • ออกแบบจัดทำ - ปรับแต่งแก้ไข - ทดสอบ
 • ยิงแอด ซื้อโฆษณาและวัดผลพร้อมรายงานการตลาด

ราคาเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้น....จำนวนจำกัดต่อเดือน ตัดสินใจจองทันที

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส Private ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

094 262 6066

30 Jul 2019
+

12 ประโยชน์จากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

12 ประโยชน์จากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

เว็บไซต์หนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ที่ทรงพลังที่สุดตั้งแต่ยุคแรกของ Internet และยังคงสร้างและส่งเสริมมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างทรงประสิทธิภาพ เรามาดูกันว่าเบื้องต้นแล้วเว็บไซต์สามารถมีส่วนช่วยในมิติอะไรได้บ้างที่เป็นพื้นฐาน

BRANDING
นำเสนอภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สินค้าบริการและองค์กร

✅   มีเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้คนที่กำลังมองหา ค้นหาผ่าน Search Engine ได้รู้จักสินค้าและบริการหรือบริษัทธุรกิจของเรา

✅   ถ้าเรามีเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ของแบรนด์ที่ดี ก็จะได้นำเสนอหรือแสดงออกซึ่งความแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเลือกที่จะติดต่อเข้ามา

✅   เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านออนไลน์ที่สามารถติดต่อกันได้ 24 ชั่วโมงทุกวัน

✅   ใช้เป็นหน้าร้านธุรกิจ ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการ ให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้ในทันที ลดการใช้งานพนักงานตัวแทนในการตอบคำถาม

✅   เป็นคลังข้อมูลออนไลน์ ที่สะดวกต่อผู้เยี่ยมชมในการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด เช่น รายละเอียดสินค้าหรือบริการ เอกสารประกอบสำหรับ Download บทความสาระน่ารู้ทางวิชาการ หรืออื่นๆ ตามต้องการ

✅   เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมของบริษัท โปรโมชั่นและการส่งเสริมการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย

MARKETING
เครื่องมือในการทำการตลาดใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์

✅   เป็นช่องทางการขายออนไลน์ที่สะดวกสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ในการที่มีความต้องการตัดสินใจซื้อได้ทันที

✅   เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์หลัก เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ เช่น การซื้อโฆษณา การเชื่อมต่อกับ Facebook Pixel เพื่อทำการตลาดติดตามอย่าง Retarget Marketing รวมถึงการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดอื่นๆ เช่น Email Marketing, Web Chat Chatbot เป็นต้น

✅   เป็นส่วนแรกของการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการวิเคราะห์พฤติกรรม ความสนใจ ความต้องการ เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าบริการ หรือพัฒนาแผนการตลาดในลำดับต่อไป

SERVICES / CRM
เครื่องมือในการบริการช่วยเหลือและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

✅ เป็นเครื่องมือในการให้บริการอื่นๆ ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า เช่น การสมัครสมาชิกเพื่อได้รับคำแนะนำ และใช้สิทธิส่วนลดประโยชน์อื่นๆ จากบริการของเรา

✅ มีระบบการใช้งานที่สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น ตารางจองนัดหมาย ปฎิทินกิจกรรม ระบบขอใบเสนอราคา ระบบประวัติการสั่งซื้อ หรือระบบตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น

BUSINESS PLATFORM STARTUP
สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ด้วยเว็บไซต์แพลทฟอร์ม

✅   เป็นเครื่องมือในการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่หลากหลาย เช่น Market Place ศูนย์รวมร้านค้าในประเภทต่างๆ Community ชุมชนของกลุ่มที่สนใจในเรื่องเดียวกัน Course Online ศูนย์การเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมายเท่าที่เราจะเข้าไปตอบสนองหรือแก้ไขปัญหานั้นๆ

ในท้ายที่สุดแล้วเว็บไซต์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนหลักของธุรกิจของคุณ เท่าที่คุณอยากให้มันเป็น และเป็นการลงทุนอยู่บนพื้นฐานที่เราเป็นเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ จึงเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากในมิติของการลงทุนเว็บไซต์ที่เทียบเท่ากับสินทรัพย์หรือ Asset อย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันดังที่กล่าวมาข้างต้น กับแนวคิดที่ไม่ตรงนักกับความจริงของบทบาทและบริบทของเว็บไซต์ที่แท้จริง อาจจะทำให้คุณวางแผนงานต่างๆ ผิดพลาดไปและไม่อาจจะบรรลุเป้าหมายทางการตลาดและธุรกิจอย่างแท้จริง

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ธุรกิจ

มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ค่อยตรงนักในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับใช้ในการทำการตลาดออนไลน์หรือตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ที่พบเห็นบ่อยหลักๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสม

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

หลายท่านอาจจะกำลังนึกสงสัย หรือลังเลอยู่ในใจว่า ธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วยัง ในเมื่อปกติ ก็มีหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการและอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ Web Development และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

6 ปัญหาพื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์

ถ้าลงทุนทำเว็บไซต์มาแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ค ลองดูว่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของปัญหาของคุณหรือเปล่าและอะไรจะเป็นแนวคิดและทางแก้ไขได้บ้าง…

เพิ่มยอดขาย.... สร้างตลาดใหม่ ใช้จ่ายค่าโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

คอร์สเดียว ที่จะสอนคุณวางแผนกลยุทธ์สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดของคุณ ได้อย่างมีหลักการเหตุผลและช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างแท้จริง

ลองเปิดใจเรียนรู้บริการของเรา

Web Strategic Marketing

Solutions

ที่จะเปลี่ยนนิยามของการทำเว็บไซต์ของคุณตลอดไป

ถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจ ก็เท่ากับว่า..คุณไม่มีมันอยู่จริง

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับได้ว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ที่ครบวงจร

 • คิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • ออกแบบจัดทำ - ปรับแต่งแก้ไข - ทดสอบ
 • ยิงแอด ซื้อโฆษณาและวัดผลพร้อมรายงานการตลาด

ราคาเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้น....จำนวนจำกัดต่อเดือน ตัดสินใจจองทันที

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส Private ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

094 262 6066

30 Jul 2019
+

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ Web Development และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

หลายครั้งที่เราจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วมีปัญหาไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง พออยากที่จะปรับแก้ไข ก็อาจจะกลายเป็นข้อขัดแย้งระหว่างกันในการทำงานร่วมระหว่างเจ้าของโครงการและทีมผู้พัฒนา ในเรื่องของความชัดเจนในด้านกรอบและความรับผิดชอบของงาน เรามาดูกันว่าก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือ Execute หรือออกแบบดีไซน์เว็บไซต์ในขั้นตอนแรกนั้น ควรผ่านกระบวนการขั้นตอน หรือสร้างความชัดเจนในเรื่องอะไรกันมาก่อนหน้านั้นบ้าง เพื่อช่วยลดปัญหา Requirement ไม่ชัดเจนนั่นเอง..

Planning ให้ชัดก่อนเริ่ม Design Website
กับ 8 สิ่งที่ควรมีก่อนที่ Web Designer จะเริ่มลงมือออกแบบดีไซน์

✅   Creative Brief
สรุปข้อมูลของธุรกิจและการตลาด รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่งในแง่มุมต่างๆ

อันนี้ในแวดวงโฆษณาน่าจะรู้จักกันดี คือ สรุปภาพรวมของธุรกิจ จุดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งหรือตลาด กลุ่มเป้าหมายและความต้องการ วัตถุประสงค์หลักๆ ของแผนงานและอาจจะมีในเรื่องของการสื่อสารของแบรนด์หรือการตลาดอีกด้วย

✅   Web Strategic Plan
ข้อกำหนดทางกลยุทธแนวทางของเว็บไซต์และสิ่งที่เว็บไซต์ควรจะมี

คือ การกำหนดกลยุทธ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักๆ ให้กับเว็บไซต์ว่าจะทำออกมาในสไตล์ รูปแบบ หรือเทคนิคอย่างไร เพื่อตอบโจทย์นั้นๆ ถ้ามองง่ายๆ อาจจะเป็นในแง่ของ Goal และ Creative Idea ก็ได้

✅   Site Map
โครงสร้างของเว็บไซต์ เพื่อให้เห็นเนื้อหาแต่ละส่วนและการเชื่อมโยง

คือ การกำหนดและออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์และหมวดหมู่ของข้อมูล รวมถึงเส้นทางของการเข้าถึงเนื้อหาในแต่ละส่วน ความเชื่อมโยงกัน และจุดสำคัญๆ ตามกลยุทธที่กำหนดไว้ ที่จะต้องถูกนำมาเป็น Core Strenght ของเว็บนั้นๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์

✅   Wireframe
รูปแบบคร่าวๆ ของเว็บไซต์ อาจจะทำด้วยการสเก็ตมือหรือใช้เครื่องมืออื่นๆ ก็ได้

เพื่อเป็นการทดสอบแนวความคิด และการตัดสินทางเลือก เราควรมีขั้นตอนในการออกแบบร่างของเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบดูความเป็นไปได้ จุดบกพร่องหรือช่องโหว่ที่อาจจะยังมีอยู่ ก่อนเริ่มต้นขึ้นงานออกแบบดีไซน์จริงๆ อาจจะสำในลักษณะของการสเก็ตมือเพื่อความรวดเร็ว หรือใช้เครื่องมือในการออกแบบ Wireframe ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของทีมทำงาน

✅   Benchmark
ตัวอย่างเทียบเคียง เพื่อให้ทีมทำงานทั้งหมดเห็นภาพเดียวกัน

เพื่อให้มองภาพเห็นชัดและเป็นการวางหลักเกณฑ์การวัดผล การตั้งตัวอย่างเทียบเคียงในแต่ละจุด จากเว็บไซต์ที่ได้ทำการ Research มานั้น ช่วยให้ทีมทำงานทั้งหมดรวมถึงเจ้าของโครงการ ได้เห็นภาพจริงก่อนเริ่มลงมือออกแบบ ช่วยให้เกิดการเลือก ปรับแก้ไข หรือตัดสินใจได้ดี ก่อนเริ่มลงมือออกแบบดีไซน์งานจริงๆ

✅   Scope of Work
กรอบกำหนดของงานทั้งหมด แบบภาพใหญ่

กรอบของโครงการเว็บไซต์ทั้งหมด รวบรวมจากแผนงานด้านบน ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่แนวคิด หลักการณ์ ไอเดีย โครงสร้างอื่นๆ ที่จะเพิ่มเติมในจุดนี้จะเป็นเรื่องรายละเอียดของ Functional และ Technical ที่จะใช้ในการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์นั้นๆ เข้าร่วมด้วย ให้เกิดเป็นรายละเอียดที่ชัดเจน

✅   Functional Spec
รายละเอียดต่างๆ ของชุดโปรแกรมแต่ละชุด เพื่อให้การทำงานโปรแกรมเมอร์เป็นไปด้วยความแม่นยำตรงจุด ลดข้อผิดพลาด

เป็นการลงรายละเอียดเชิง Programming หรือ Development ในจุดต่างๆ ของการทำงานของระบบของเว็บไซต์ ในรายละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนการออกแบบ User Interface และเป็นหลักพื้นฐานสำหรับการออกแบบระบบ Programming ทั้งหมดภายในเว็บไซต์

✅   Budget Plan
กรอบของงบประมาณที่เหมาะสม ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและลักษณะของเว็บไซต์ ในแต่ละช่วงของการพัฒนา

และในท้ายที่สุด ก็ควรมีการวางกรอบงบประมาณที่เหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้ทีมทำงานทั้งหมด ได้วิเคราะห์วิจัยและจัดหาแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ ในกรณีที่อาจจะต้องการมีการ Optimize เพิ่มเติม ควรวางงบประมาณเผื่อไว้แยกออกจากกัน เพื่อให้เห็นภาพของส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มเติมหลังส่งมอบ หรืองานตามแผนงานเดิมแล้วเสร็จ

และทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้รวมเรียกได้ว่า Website Planning ที่ชัดเจน และเป็นหน้าที่ที่ทุกฝ่ายควรร่วมกันทำให้เกิดขึ้น เพื่อลดปัญหาและสร้างผลสำเร็จให้เกิดขึ้นร่วมกันในลักษณะ Win Win และดีกับทุกฝ่าย

 

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ธุรกิจ

มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ค่อยตรงนักในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับใช้ในการทำการตลาดออนไลน์หรือตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ที่พบเห็นบ่อยหลักๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสม

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

หลายท่านอาจจะกำลังนึกสงสัย หรือลังเลอยู่ในใจว่า ธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วยัง ในเมื่อปกติ ก็มีหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการและอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ Web Development และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

6 ปัญหาพื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์

ถ้าลงทุนทำเว็บไซต์มาแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ค ลองดูว่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของปัญหาของคุณหรือเปล่าและอะไรจะเป็นแนวคิดและทางแก้ไขได้บ้าง…

เพิ่มยอดขาย.... สร้างตลาดใหม่ ใช้จ่ายค่าโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

คอร์สเดียว ที่จะสอนคุณวางแผนกลยุทธ์สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดของคุณ ได้อย่างมีหลักการเหตุผลและช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างแท้จริง

ลองเปิดใจเรียนรู้บริการของเรา

Web Strategic Marketing

Solutions

ที่จะเปลี่ยนนิยามของการทำเว็บไซต์ของคุณตลอดไป

ถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจ ก็เท่ากับว่า..คุณไม่มีมันอยู่จริง

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับได้ว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ที่ครบวงจร

 • คิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • ออกแบบจัดทำ - ปรับแต่งแก้ไข - ทดสอบ
 • ยิงแอด ซื้อโฆษณาและวัดผลพร้อมรายงานการตลาด

ราคาเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้น....จำนวนจำกัดต่อเดือน ตัดสินใจจองทันที

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส Private ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

094 262 6066

30 Jul 2019
+

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

หลายท่านอาจจะกำลังนึกสงสัย หรือลังเลอยู่ในใจว่า ธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วยัง ในเมื่อปกติ ก็มีหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการและอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว

อาจจะเริ่มทำ FACEBOOK และการตลาดออนไลน์อื่นๆ ไปบ้างแล้ว ก็มีผลลัพธ์และยอดขาย วันนี้อยากแชร์หลักคิดของการตลาดออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์ในบางมุมว่าเมื่อไหรที่ธุรกิจถึงเวลาที่ควรจะต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนั้น ถ้าคุณเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และมันจะยิ่งจำเป็นมากๆๆ ที่คุณจะต้องทำเว็บไซต์ให้ได้ดี ถ้าธุรกิจของคุณเข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมด​

1.) เมื่อสินค้าและบริการของคุณเป็นที่ต้องการของตลาด และผู้คนมีการค้นหาผ่าน Search Engine หรือ Google

ในกรณีนี้ถ้าหากคุณยังไม่มีเว็บไซต์ ที่เป็นแบรนด์ของคุณเอง ก็จะพลาดโอกาสทางการขายในกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้โดยทันทีอย่างน่าเสียดาย

2.) เมื่อคู่แข่งโดยตรง หรืออาจจะโดยอ้อม มีเว็บไซต์ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองที่ชัดเจน

ในกรณีนี้ อย่างที่ได้ยกไว้ในข้อแรก คุณกำลังสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง อย่างน้อยในโอกาสของการซื้อครั้งแรก ทดลองใช้สินค้าหรือบริการ หากคู่แข่งสร้างความประทับใจที่ดี ก็จะทำให้คุณเสียลูกค้ากลุ่มนี้ไปในระยะยาว

3.) สินค้าหรือบริการของคุณ โดยหลักเป็นการขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ หรือ B2B นั่นเอง

หากสินค้าหรือบริการนั้นมุ่งใช้การตัดสินใจในแบบบุคคลเป็นหลัก ไม่ว่าสินค้าจะมีราคาถูกหรือแพง เช่น บ้าน รถ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ยังมีโอกาสที่เราจะใช้การตลาดออนไลน์โดยผ่านช่องทาง Social อย่าง Facebook อย่างเดียวได้ เพราะผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อได้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อไรก็ตามที่สินค้าและบริการของคุณเป็นการซื้อขายระหว่างธุรกิจ เช่น วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม สินค้าตั้งต้นสำหรับนำไปประกอบเป็นสินค้าหรือบริการใหม่ เหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องมีเว็บไซต์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งสิ้น เพราะกระบวนการในการพิจารณาตัดสินใจนั้น มีหลายขั้นตอน และหนึ่งในขั้นตอนนั้น คือ การดูรายละเอียดของบริษัท รวมถึงความน่าเชื่อถือผ่านเว็บไซต์

4.) เมื่อคุณต้องการสร้างธุรกิจให้เติบโตบนออนไลน์อย่างยั่งยืน

แทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย ในกรณีที่คุณต้องการทำการตลาดออนไลน์ในแบบระยะยาว โดยไม่มีเว็บไซต์ เพราะนั่นหมายถึงการตลาดของคุณจำเป็นจะต้อพึ่งพากลยุทธ์และปัจจัยภายนอกมากเกินไป ถึงแม้ทำได้แต่ในการรักษาศักยภาพในระยะยาว ก็เป็นเรื่องที่จะต้องคอยดูแลอย่างสม่าเสมอมากเกินไป เมื่อเทียบกับการลงทุนพัฒนาเว็บไซต์ ที่ค่อนข้างจะนิ่งกว่า และไม่ต้องการการมอนิเตอร์มากนัก
ในท้ายที่สุดแล้วเว็บไซต์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนหลักของธุรกิจของคุณ เท่าที่คุณอยากให้มันเป็น และเป็นการลงทุนอยู่บนพื้นฐานที่เราเป็นเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ จึงเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากในมิติของการลงทุนเว็บไซต์ที่เทียบเท่ากับสินทรัพย์หรือ Asset อย่างหนึ่งในยุคปัจจุบัน

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

หลายท่านอาจจะกำลังนึกสงสัย หรือลังเลอยู่ในใจว่า ธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วยัง ในเมื่อปกติ ก็มีหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการและอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว

12 ประโยชน์จากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

เว็บไซต์หนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ที่ทรงพลังที่สุดตั้งแต่ยุคแรกของ Internet และยังคงสร้างและส่งเสริมมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างทรงประสิทธิภาพ เรามาดูกันว่าเบื้องต้นแล้วเว็บไซต์สามารถมีส่วนช่วยในมิติอะไรได้บ้างที่เป็นพื้นฐาน

6 ปัญหาพื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์

ถ้าลงทุนทำเว็บไซต์มาแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ค ลองดูว่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของปัญหาของคุณหรือเปล่าและอะไรจะเป็นแนวคิดและทางแก้ไขได้บ้าง…

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ธุรกิจ

มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ค่อยตรงนักในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับใช้ในการทำการตลาดออนไลน์หรือตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ที่พบเห็นบ่อยหลักๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสม

เพิ่มยอดขาย.... สร้างตลาดใหม่ ใช้จ่ายค่าโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

คอร์สเดียว ที่จะสอนคุณวางแผนกลยุทธ์สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดของคุณ ได้อย่างมีหลักการเหตุผลและช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างแท้จริง

ลองเปิดใจเรียนรู้บริการของเรา

Web Strategic Marketing

Solutions

ที่จะเปลี่ยนนิยามของการทำเว็บไซต์ของคุณตลอดไป

ถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจ ก็เท่ากับว่า..คุณไม่มีมันอยู่จริง

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับได้ว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ที่ครบวงจร

 • คิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • ออกแบบจัดทำ - ปรับแต่งแก้ไข - ทดสอบ
 • ยิงแอด ซื้อโฆษณาและวัดผลพร้อมรายงานการตลาด

ราคาเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้น....จำนวนจำกัดต่อเดือน ตัดสินใจจองทันที

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส Private ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

094 262 6066

30 Jul 2019
+

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ธุรกิจ

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ธุรกิจ

มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ค่อยตรงนักในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับใช้ในการทำการตลาดออนไลน์หรือตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ที่พบเห็นบ่อยหลักๆ อยากนำมาแชร์กันดังนี้

1. มีเว็บไซต์แล้วจะมียอดขาย

เว็บไซต์เปรียบเสมือนหน้าร้านของธุรกิจ เมื่อคุณทำเว็บไซต์เสร็จแล้ว ไม่ว่าจะทำได้ดีขนาดไหน เว็บสวย ข้อมูลแน่น ใช้งานง่ายในทุกสภาวการณ์ อีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากและอาจจะต้องเป็นเรื่องแรกที่ต้องคิดและวางแผนไว้ก่อนเลยด้วยซ้ำ คือ ทำอย่างไรจะให้กลุ่มเป้าหมายจริงๆ เข้ามายังเว็บไซต์ของเรา ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว ก็จะมีตั้งแต่การเข้าตรง [Direct], เข้าผ่านการค้นหาแล้วเจอเว็บไซต์ของเรา [Organic Search], หรือผ่านการซื้อโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น Google Adword, Facebook Ad เพื่อนำ Traffic มายังเว็บไซต์ของเรา ในกรณีที่เราได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับสินค้าและบริการ ก็จะนำไปสู่โอกาสในการขายในลำดับต่อไปได้ 

ดังนั้น การมีเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถหากลุ่มเป้าหมายเข้ามายังเว็บไซต์ได้ ก็ไม่ต่างจากร้านค้าร้าง ที่ไม่เคยมีคนมาแวะเวียนเยี่ยมชม ย่อมไม่ส่งผลต่อการตลาดออนไลน์ที่ตั้งใจไว้แต่อย่างใด ในกรณีนี้สิ่งที่ควรคิดตั้งแต่ต้น ก็คือ กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ทำไมเค้าถึงต้องมองหาสินค้าและบริการ และเค้าจะเจอกับแบรนด์ของเราผ่านเว็บไซต์ได้อย่างไร ด้วยวิธีอะไรก่อนเป็นเบื้องต้นก่อนเริ่มจัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์เสมอ

2. เว็บไซต์ที่ดีคือเว็บไซต์ที่สวย

ถ้าคุณสามารถลงทุนจัดทำเว็บไซต์ได้สวยแล้ว ก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานที่ดี ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อาจจะให้ความรู้สึกประทับใจกับความสวยงาม เป็นเรื่องธรรมชาติที่ปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ ที่เค้าค้นเจอเทียบเคียงกัน ก็นับว่าเรามีภาษีกว่าในแง่ความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมและกลุ่มเป้าหมาย คงไม่ได้มีใครตั้งใจเสียเวลามาเพลิดเพลินกับเว็บไซต์สวยๆ ความต้องการจริงๆ ของเค้า คือ มองหาบางอย่าง ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของเค้า ตรงจุดนี้ให้มั่นใจได้ว่า ในเว็บไซต์ของคุณมีข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนในทุกมิติตามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ มีการเข้าถึงที่ง่าย สะดวกในการเข้าหาเนื้อหาเหล่านั้น ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ทันทีหรือมีบริการฝากข้อความเพื่อตอบกลับโดยเร็ว เรื่องเหล่านี้กลับสิ่งที่สำคัญกว่าความสวยงามของเว็บไซต์เสียอีก ในหลายๆ เคสของเว็บไซต์ที่ทำการตลาดประสบความสำเร็จมากนั้น กลับพบว่าเป็นเพียงเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ออกแบบค่อนข้างธรรมดา แต่อัดแน่นด้วยเนื้อหาข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงประเด็นและตอบโจทย์การตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายได้ นั้นประสบความสำเร็จได้ดีกว่าเว็บไซต์ที่เพียงแค่สวยงามแต่กลับลงทุนไปสูงมากนัก

เว็บไซต์ที่สวยก็นับว่าดี แต่เว็บไซต์ที่ดี คือ เว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงต่างหาก ที่จะนำความสำเร็จทางด้านการตลาดออนไลน์มาสู่ธุรกิจของคุณ

3. คนเข้าเว็บไซต์เยอะๆ จึงจะดีและประสบความสำเร็จ

การพาคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ในปริมาณที่เราต้องการนับว่ามีหลากหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่ทำได้ง่ายและเร็วที่สุด คือ การโฆษณา หลายๆ เคสกลับพบว่า มีการซื้อโฆษณาเพื่อสร้าง Traffic เป็นปริมาณมากเข้ามายังเว็บไซต์ แต่กลับพบว่าเว็บไซต์นั้นค่อนข้างเก่า ไม่สมบูรณ์ทั้งในมิติการออกแบบที่เหมาะสมในปัจจุบัน เช่น ไม่รองรับการใช้งานบนมือถือและอุปกรณ์, เนื้อหา Content ที่ไม่น่าสนใจ เป็นเพียง Text อธิบายโดยไม่มีการสื่อสารสรุป ขาดภาพประกอบ เหล่านี้เป็นต้น จึงเป็นไปได้ยาก ที่จะเกิดผลลัพธ์ในมิติของการขาย เพื่อกลุ่มเป้าหมายต้องเทียบเคียงกับคู่แข่งอื่นๆ ด้วยเช่นกัน แม้จะนำพา Traffic เข้ามายังเว็บไซต์ในปริมาณที่มากขึ้น กลับยิ่งเป็นการตอกย้ำข้อเสียของแบรนด์และไม่ส่งผลดีทั้งมิติของค่าใช้จ่ายที่เสียไป และการจดจำภาพของแบรนด์ที่ไม่สมบูรณ์

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นลงมือในการดำเนินการโปรโมทพากลุ่มเป้าหมายมายังเว็บไซต์ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม ขอให้เรามั่นใจก่อนว่าเว็บไซต์เราพร้อมรองรับและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง เมื่อเทียบเคียงกับคู่แข่ง มิฉะนั้นก็เท่ากับเรากำลังลงมือทำร้ายแบรนด์ของเราเองด้วยซ้ำไป

4. อยากขายของออนไลน์ได้ต้องทำเว็บไซต์ E-Commerce

หลายคนที่กำลังต้องการสร้างช่องทางการขายผ่านออนไลน์ มักจะนึกถึงว่าเราต้องมีเว็บไซต์ E-Commerce ที่มีระบบตะกร้า ชำระเงิน และจัดส่งสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องแรกๆ ที่เกิดขึ้นมาในภาพจำของแนวความคิด แต่สิ่งสำคัญ 2-3 ประเด็น ที่อยากให้ทุกครั้งที่นึกถึงเว็บไซต์ E-Commerce ก่อนที่จะเริ่มลงมือพัฒนาก็คือ ประเด็นแรกสินค้าหรือบริการนั้น เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยัง กลุ่มเป้าหมายมีการค้นหาและพร้อมในการที่จะตัดสินใจซื้อทันที ที่เจอสินค้านั้นในร้านค้าออนไลน์หรือไม่อย่างไร และอย่างที่สอง คือ คุณจะทำอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณแทนที่จะเป็นของคู่แข่ง

สองประเด็นนี้ แทบจะเป็นประเด็นเริ่มต้นของการวางแผนงานเว็บไซต์ โดยยังไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงระบบ Platform ที่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อน หากเราสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้จริงๆ แม้เพียงมีเว็บไซต์ธรรมดา ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อแล้วย่อมที่จะพยายามติดต่อกลับมาหาเรา ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าแบบฟอร์มอีเมล์ [email protected] หรือโทรติดต่อตรงเข้ามาเพื่อสั่งซื้ออยู่ดี โดยไม่ได้มีประเด็นของระบบตะกร้า การชำระเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องมือในการสนับสนุนในกรณีที่เกิดการตัดสินใจซื้อแล้ว สามารถทำให้การสั่งซื้อทำได้ง่าย แต่ก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นจะเป็นเรื่องของเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นมากกว่า จึงเป็นที่มาของหลักเกณฑ์ที่ว่า “เรามีเว็บไซต์ที่อาจจะง่ายต่อการสั่งซื้อ แต่มันง่ายพอสำหรับการตัดสินใจที่จะซื้อหรือเปล่า” อันนี้สำคัญกว่า

5. เว็บไซต์ทำได้ง่ายๆ

เมื่อเทียบกับการใช้งาน Platform อื่นๆ ที่เจ้าของ Platform เตรียมเครื่องมือไว้ให้ผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน เช่น Facebook แล้ว การทำเว็บไซต์จะเป็นเรื่องที่ยากกว่าค่อนข้างเยอะ แม้จะใช้การจัดทำโดยเว็บสำเร็จรูปที่มีเครื่องมือในการจัดเตรียมไว้แล้วก็ตาม เนื่องด้วยสภาพของโครงสร้างของแต่ละธุรกิจอาจจะมีขนาดของข้อมูลเนื้อหาที่แตกต่างกัน รูปแบบของการนำเสนอและการเข้าถึงในหลากหลายอุปกรณ์ ไม่นับรวมการทำเว็บไซต์ด้วยการพัฒนาขึ้นใหม่เอง ที่จะต้องมีความรู้ทางด้าน IT หรือ Coding เข้ามาเกี่ยวข้อง ถึงแม้เราจะจ้างทีมนักพัฒนาก็ตาม เหล่านี้ ทำให้การทำเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องง่ายนักในทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและการตลาดธุรกิจ

แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการทำเว็บไซต์ คือ การลงทุนในระยะยาว ไม่ว่าอะไรที่เราได้เริ่มพัฒนาไปแล้ว สิ่งนั้นจะเป็นสิทธิ์ของเราเองที่เราเป็นเจ้าของอย่างไม่เปลี่ยนแปลง การลงทุนพัฒนาไปทีละขั้นตอน จะช่วยให้เมื่อถึงจุดนึงเว็บไซต์จะสมบูรณ์แบบและทำหน้าที่ทางการตลาดหรือตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ จึงควรมีการวางแผนงานที่ดี อย่างมีลำดับขึ้นตอนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เว็บไซต์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นและนำไปทดสอบตลาดทีละส่วน นำผลที่ได้กลับมาปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆ จนสมบูรณ์

6. ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีก

เมื่อเทียบกับการใช้งาน Platform อื่นๆ ที่เจ้าของ Platform เตรียมเครื่องมือไว้ให้ผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน เช่น Facebook แล้ว การทำเว็บไซต์จะเป็นเรื่องที่ยากกว่าค่อนข้างเยอะ แม้จะใช้การจัดทำโดยเว็บสำเร็จรูปที่มีเครื่องมือในการจัดเตรียมไว้แล้วก็ตาม เนื่องด้วยสภาพของโครงสร้างของแต่ละธุรกิจอาจจะมีขนาดของข้อมูลเนื้อหาที่แตกต่างกัน รูปแบบของการนำเสนอและการเข้าถึงในหลากหลายอุปกรณ์ ไม่นับรวมการทำเว็บไซต์ด้วยการพัฒนาขึ้นใหม่เอง ที่จะต้องมีความรู้ทางด้าน IT หรือ Coding เข้ามาเกี่ยวข้อง ถึงแม้เราจะจ้างทีมนักพัฒนาก็ตาม เหล่านี้ ทำให้การทำเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องง่ายนักในทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและการตลาดธุรกิจ

แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการทำเว็บไซต์ คือ การลงทุนในระยะยาว ไม่ว่าอะไรที่เราได้เริ่มพัฒนาไปแล้ว สิ่งนั้นจะเป็นสิทธิ์ของเราเองที่เราเป็นเจ้าของอย่างไม่เปลี่ยนแปลง การลงทุนพัฒนาไปทีละขั้นตอน จะช่วยให้เมื่อถึงจุดนึงเว็บไซต์จะสมบูรณ์แบบและทำหน้าที่ทางการตลาดหรือตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ จึงควรมีการวางแผนงานที่ดี อย่างมีลำดับขึ้นตอนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เว็บไซต์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นและนำไปทดสอบตลาดทีละส่วน นำผลที่ได้กลับมาปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆ จนสมบูรณ์

ดังที่กล่าวมาข้างต้น กับแนวคิดที่ไม่ตรงนักกับความจริงของบทบาทและบริบทของเว็บไซต์ที่แท้จริง อาจจะทำให้คุณวางแผนงานต่างๆ ผิดพลาดไปและไม่อาจจะบรรลุเป้าหมายทางการตลาดและธุรกิจอย่างแท้จริง

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ธุรกิจ

มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ค่อยตรงนักในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับใช้ในการทำการตลาดออนไลน์หรือตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ที่พบเห็นบ่อยหลักๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสม

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

หลายท่านอาจจะกำลังนึกสงสัย หรือลังเลอยู่ในใจว่า ธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วยัง ในเมื่อปกติ ก็มีหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการและอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว

12 ประโยชน์จากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

เว็บไซต์หนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ที่ทรงพลังที่สุดตั้งแต่ยุคแรกของ Internet และยังคงสร้างและส่งเสริมมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างทรงประสิทธิภาพ เรามาดูกันว่าเบื้องต้นแล้วเว็บไซต์สามารถมีส่วนช่วยในมิติอะไรได้บ้างที่เป็นพื้นฐาน

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ Web Development และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เพิ่มยอดขาย.... สร้างตลาดใหม่ ใช้จ่ายค่าโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

คอร์สเดียว ที่จะสอนคุณวางแผนกลยุทธ์สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดของคุณ ได้อย่างมีหลักการเหตุผลและช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างแท้จริง

ลองเปิดใจเรียนรู้บริการของเรา

Web Strategic Marketing

Solutions

ที่จะเปลี่ยนนิยามของการทำเว็บไซต์ของคุณตลอดไป

ถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจ ก็เท่ากับว่า..คุณไม่มีมันอยู่จริง

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับได้ว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ที่ครบวงจร

 • คิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • ออกแบบจัดทำ - ปรับแต่งแก้ไข - ทดสอบ
 • ยิงแอด ซื้อโฆษณาและวัดผลพร้อมรายงานการตลาด

ราคาเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้น....จำนวนจำกัดต่อเดือน ตัดสินใจจองทันที

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส Private ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

094 262 6066

13 Jul 2019
+

คอร์สออนไลน์ วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์แบรนด์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

เพิ่มยอดขาย.... สร้างตลาดใหม่ ใช้จ่ายค่าโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

คอร์สเดียว ที่จะสอนคุณวางแผนกลยุทธ์สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดของคุณ

ได้อย่างมีหลักการเหตุผลและช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างแท้จริง

 • อยากมีเว็บไซต์เพื่อธุรกิจการตลาดแต่ไม่รู้ต้องเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่ก็ไม่ช่วยให้ธุรกิจมีอะไรดีขึ้นมากนัก จะปรับปรุงยังงัยก็ยังนึกไม่ออก
 • กำลังจัดทำเว็บไซต์ใหม่หรือปรับปรุง แต่งานก็มีปัญหาออกมาก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการ ไม่รู้ว่าต้องแก้ไขปัญหาอย่างไร
 • อยากจ้าง Agency ที่เก่งมีประสบการณ์จริง มีคุณภาพดีเชื่อถือได้ แต่ราคาก็ค่อนข้างสูง แต่จะจ้าง Freelance ก็กลัวว่าจะถูกหลอกเพราะไม่มีความรู้ด้านเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์

คงไม่ต้องบอกกันแล้วว่าเว็บไซต์สำคัญมั๊ยสำหรับการตลาดออนไลน์ยุคนี้ขนาดไหน
แต่อยากจะถามว่าคุณและทีมงานการตลาดมีความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านเว็บไซต์
เพื่อการตลาดและธุรกิจของคุณแล้วมากน้อยอย่างไร

"

การลงทุนทำเว็บไซต์ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งตั้งแต่หลักหมื่น หลักแสนไปจนถึงหลักล้าน หากขาดความรู้และความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องและทิศทางที่ชัดเจน อาจสูญเสียงบประมาณและเวลาในการดำเนินการไปอย่างไร้ผลตอบแทน

"

หากธุรกิจของคุณยังจำเป็นต้องมีเว็บไซต์.... อย่าเพิ่งคิดที่จะทำเว็บใหม่หรือปรับปรุง หากยังไม่ได้เรียนคอร์สนี้

ราคาพิเศษ PRE ORDER เพียง 2,500 บาท 30 ท่านแรก สอบถามราคาพิเศษ เพิ่มเติม!!

จากราคาเต็ม 4,900 บาท (ทุกราคาไม่รวม VAT.)

ดึงเข้ากลุ่ม...เริ่มเรียนได้ทันที

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าคอร์สนี้น่าจะมีประโยชน์

หลายท่านอาจจะกำลังประสบปัญหาเหล่านี้

ทุกครั้งที่จัดทำเว็บไซต์ธุรกิจและวางแผนการตลาดออนไลน์ของตัวเอง

 • เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการส่วนตัว
 • ทำเว็บมาแล้วหลายครั้ง สวยก็แล้ว มีหลังบ้านแก้ไขได้เองก็แล้ว รองรับการแสดงผลบนมือถือก็แล้ว ยังหาประโยชน์อะไรไม่ได้มากนัก นอกจากว่าแค่บอกได้ว่าเรามีเว็บไซต์นะ ชื่อ www บริษัทของเราเท่านั้นเอง
 • กำลังคิดอยากทำเว็บไซต์ใหม่หรือปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดหรือธุรกิจ แต่ยังหาโฟกัสไอเดียไม่ได้ว่า ควรจะเริ่มต้นอย่างไร ตั้งโจทย์อย่างไร ทำรูปแบบไหน จะช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง มันจะเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจได้จริงมั๊ย
 • บริษัทและองค์กร หรือสินค้าและบริการมีจุดเด่นมากมายเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แต่ไม่สามาถสร้างสื่อออนไลน์ให้ได้ศักยภาพเป็นผู้นำของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตั้งแต่เว็บไซต์และแบรนด์ออนไลน์อื่นๆ
 • นักการตลาดออนไลน์และผู้ดูแลเว็บไซต์บริษัทธุรกิจ
 • จัดทีมงานมาดูแลอัพเดทข้อมูลและสร้างความเคลื่อนไหวในเว็บไซต์แล้ว แต่ไม่สามารถผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากนัก ระบุปัญหาและเหตุผลที่แท้จริง ไม่รู้จะแก้ไขได้อย่างไร
 • ทำงานร่วมกับบริษัททำเว็บไซต์ หรือ Web Production Agency หรือ Web Developer อยากบรีฟโจทย์แบบชัดเจน เพื่อความเข้าใจตรงกัน ลดปัญหาความผิดพลาดในการสื่อสาร และการประสานงาน การควบคุมคุณภาพ เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพคุ้มกับงบประมาณที่ลงทุนไป
 • อยากพัฒนาเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์ ดิจิตอลแพลทฟอร์ม ที่สามารถวัดผลสำเร็จได้จริง เข้าใจข้อมูลของตัวเลขสถิติต่างๆ ทางดิจิตอล เพื่อนำกลับมาตรวจสอบและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพของการลงทุนได้มากยิ่งขึ้น
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์และดูแลการตลาดออนไลน์ให้กับลูกค้า
 • ทีมทำงานด้านเว็บไซต์ ที่อาจจะคุยกับลูกค้าแล้วไม่สามารถให้คำปรึกษาหรือแนะนำได้อย่างแท้จริงว่าเว็บไซต์ในรูปแบบไหน ที่เหมาะกับโจทย์ธุรกิจของลูกค้าจริงๆ ไม่มีหลักเกณฑ์และเหตุผลอ้างอิงงานที่ตัวเองนำเสนอ
 • ทีมทำงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ที่ต้องการต่อยอดไปสู่การบริการด้านการตลาดออนไลน์และให้คำปรึกษากับลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น
 • ทีมการตลาดออนไลน์ ที่ต้องการความรู้ทางด้านเว็บไซต์ธุรกิจ เพื่อให้คำปรึกษาที่ถูกต้องกับลูกค้าในการวางแผนงานเว็บไซต์แพลตฟอร์ม
 • บุคคลทั่วไปและนักศึกษาที่สนใจทำการตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์
 • มีไอเดียโจทย์อยู่ในหัวอยากทำ Website และ Digital Platform เพื่อสร้างธุรกิจออนไลน์ของตัวเอง แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือไม่แน่ใจว่าควรจัดทำเป็น Requirement ที่เหมาะสมหรือวางแผนให้ชัดเจนได้อย่างไร จะคุยกับทีมหรือผู้ให้บริการอย่างไร จึงจะได้งานที่ต้องการจริงๆ
 • นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจเพิ่มเติมความรู้ทางด้านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดให้กับการทำงาน หรือธุรกิจส่วนตัวในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น

ถ้าหากคุณยังมีปัญหาเหล่านี้ เพราะคุณยังขาดความรู้และหลักการในการวางแผนและจัดทำเว็บไซต์ 

ซี่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมและหาทุกคำตอบผ่านคอร์สเรียนออนไลน์นี้

คอร์สออนไลน์ 9 บท กว่า 16 ชม.

เรียนผ่านวีดีโอ ใน Facebook Group ดูซ้ำย้อนหลังได้ตลอดอายุเวลา ขอคำปรึกษาการวางแผนจัดทำได้ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดอายุ

ไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีพื้นฐาน เนื้อหาไม่ยาก เน้นทางด้านแนวคิดและการวิเคราะห์ธุรกิจและการตลาด มากกว่าเรื่องเทคนิค อธิบายพร้อมยกตัวอย่างชัดเจน

ขอเพียงคุณรู้จักเว็บไซต์ว่ามันคืออะไร เคยใช้งานเว็บไซต์ และกำลังคิดที่จะมีเว็บไซต์สำหรับธุรกิจและการตลาดของคุณเอง

วิเคราะห์เจาะลึกธุรกิจและการตลาด

เรียนรู้ในการหาจุดแข็งของแบรนด์ธุรกิจ ที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด เพื่อนำมาเป็นคีย์หลักในการสื่อสารแบรนด์

 • Value Proposition
 • วิเคราะห์คุณค่าของธุรกิจตัวเอง จุดเด่นที่ส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 • Five Force Model
 • วิเคราะห์ความแข็งแกร่งขอธุรกิจของตัวเองในมิติต่างๆ เพื่อให้ทราบเป็นแนวทาง
 • Compettitor Analysis
 • วิเคราะห์คู่แข่งเทียบเคียง หาจุดได้เปรียบในการนำเสนอ
 • Brand Strategy
 • วิเคราะห์หาจุดยืนที่โดดเด่นของแบรนด์ของเรา
 • Segmentation
 • แบ่งสัดส่วนของตลาดและดูคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
 • Target & Focus Group
 • วิเคราะห์และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช่สำหรับธุรกิจของตัวเอง

ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์

เรียนรู้การกำหนดเป้าหมายและตั้งโจทย์ที่ชัดเจนมากเพียงพอ สำหรับการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ เพื่อการวัดผลที่ชัดเจน

 • Digital Key Objective
 • กำหนดวัตถุประสงค์ภาพรวมด้านดิจิตอลให้กับธุรกิจของตัวเอง
 • Digital Goal Setting
 • กำหนดเป้าหมายของแผนงานดิจิตอลที่จะดำเนินการ

กลยุทธการตลาดออนไลน์

เรียนรู้ การใช้งานเครื่องมือออนไลน์ที่เหมาะสมกับธุรกิจและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง

 • Digital Straegy Principles
 • แนวคิดหลักกลยุทธ์ดิจิตอล
 • Target Audience
 • กลุ่มเป้าหมายผู้มุ่งหวัง
 • Customer Insight
 • ข้อมูลความต้องการและพฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้า
 • Customer & User Personas
 • ลูกค้าและคุณลักษณะของลูกค้า
 • Customer Journey
 • แนวทางของผู้บริโภค ที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
 • Customer & Brand Experience
 • การสร้างประสบการณ์ของแบรนด์ให้เกิดขึ้นกับลูกค้า
 • Digital Marketing Plan
 • แผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์

แนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์

เรียนรู้ ประเภทของเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง เทรนด์และแนวทางใหม่ๆ การหาตัวอย่างเทียบเคียงเพื่อสร้างไอเดียของงานเว็บไซต์

 • Type of Website
 • เรียนรู้ประเภทของเว็บไซต์ และความแตกต่าง ตั้งแต่เว็บไซต์ Branding, Community, E-Commerce, Market Place Platform, Landing Page, Selling Page สำหรับปิดการขาย เป็นต้น
 • Digital & Web Trends
 • เรียนรู้เทรนด์ของดิจิตอลและเว็บไซต์ เพื่อเลือกสิ่งที่มีประโยชน์และเหมาะสมนำมาใช้กับตัวเอง
 • Benchmark Solutions
 • วิเคราะห์คู่แข่งเทียบเคียง หาจุดได้เปรียบในการนำเสนอ
 • Web Strategic Framework
 • กรอบของแผนงานกลยุทธ์เว็บไซต์สำหรับแผนการตลาดออนไลน์
 • Mobile Web Strategy
 • แนวทางการวางกลยุทธ์เว็บไซต์บนมือถือที่ตอบโจทย์

กรอบแนวทางกลยุทธ์เว็บไซต์

กำหนดคีย์หลักๆ ที่จำเป็นต้องมีภายในเว็บไซต์ได้อย่างตรงประเด็นชัดเจน และแม่นยำ

 • Creative Idea
 • หลักคิดในการสร้างสรรค์เว็บไซต์ให้ดึงดูดและดูน่าสนใจ
 • Brand Communication
 • การสื่อสารแบรนด์เพื่อสร้างความแตกต่างและจดจำเหนือคู่แข่ง
 • Content Valuable
 • การสร้างสรรค์และพัฒนาการนำเสนอเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้โดดเด่น มากเพียงพอสำหรับการตัดสินใจซื้อ
 • User Experience [UX] Strategy
 • หลักคิดและแนวทางในการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ที่มีต่อเว็บไซต์ของเรา
 • User Experience [UX] Behavior Flow
 • หลักคิดและแนวทางในการออกแบบเส้นทางการใช้งานที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานหรือกลุ่มเป้าหมาย
 • Conversion Design
 • การออกแบบกระตุ้นเตือนให้เกิดการตัดสินใจไปสู่เป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ ให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานเว็บไซต์
 • User Interface Design & Art Direction
 • หลักการณ์ออกแบบหน้าตาและความสวยงามของเว็บไซต์ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรา

การพัฒนาเว็บไซต์

เรียนรู้มาตรฐานของการพัฒนาเว็บไซต์ ตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน ไปจนถึงรายละเอียดลงลึกเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Infrastructure & Network
 • โครงสร้างการทำงานและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ออนไลน์
 • Web Development Standard
 • มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์
 • Brief & Requirement
 • สรุปข้อมูลแผนการตลาด และกรอบการจัดทำเว็บไซต์
 • Site Map
 • โครงสร้างของเว็บไซต์
 • Scope of Works
 • กรอบและขอบเขตของงานจัดทำเว็บไซต์
 • Functional Spec
 • รายละเอียดของ Function การใช้งานหลักๆ ของเว็บไซต์
 • Wireframe & User Interface Design Guideline
 • การออกแบบแนวทางหลักๆ ของเว็บไซต์
 • QC & Use Case Testing
 • มาตรฐานคุณภาพ และการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์

แพลทฟอร์มเว็บไซต์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยแพลทฟอร์มที่หลากหลาย สามารถนำมาใช้ได้เหมาะสมกับแผนงาน รวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ที่จำเป็นต้องรู้

 • Instant Website Platform
 • แนะนำการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปและการใช้งาน
 • Word Press / Woo Commerce
 • แนะนำการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส
 • Customize Platform
 • แนะนำการพัฒนาใหม่ทั้งหมดตามความต้องการ
 • Measurement & Analytics
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือวัดผล และวิเคราะห์เว็บไซต์ต่างๆ
 • Google Analytics
 • เครื่องมือวัดสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการวิเคราะห์ค่าต่างๆ
 • Google Search Console
 • เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์ในผลการค้นหาของ Google

พากลุ่มเป้าหมายเข้ามายังเว็บไซต์

เข้าใจแนวคิดในการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำพามายังเว็บไซต์ได้อย่างเหมะสม

 • Search Marketing Plan
 • การตลาดค้นหาข้อมูล
 • SEO [Searh Engine Optimization]
 • การโปรโมทเว็บไซต์ให้ขึ้นไปติดอันดับต้นๆ ในการค้นหา
 • SEM [Searh Engine Marketing]
 • การซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมทเว็บไซต์ให้ขึ้นไปติดอันดับต้นๆ ในการค้นหา
 • Banner Display & Video Ad
 • การซื้อโฆษณาแบบป้ายโฆษณาออนไลน์ และวีดีโอแอด เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ให้มีคนรู้จักและนำเข้ามายังเว็บไซต์
 • Facebook Marketing
 • การโปรโมทเว็บไซต์ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค ด้วยการซื้อโฆษณา
 • Content Marketing Plan
 • การตลาดออนไลน์ ด้วยคอนเทนท์คุณภาพ

การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มีการวางแผนการวัดผลของการตลาดและธุรกิจ อย่างมีรูปแบบที่ชัดเจน ช่วยให้สามารถปรับแต่งงบประมาณที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • Data Analysis
 • การวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมที่เกิดขึ้นจากแผนการตลาดออนไลน์
 • Funnel Marketing Principle
 • การวิเคราะห์กรอบและขั้นตอนกระบวนการของลูกค้าจากตั้งต้นจนสู่ยอดขาย
 • Digital Platform & Ecosystem
 • การวางแนวทางการขยายแพลทฟอร์มไปสู่อนาคต

เนื้อหาครบถ้วน กว่า 16 ชม.

จากแนวคิดตั้งต้น สู่การวัดผลสำเร็จ

เนื้อหาหลักเกณฑ์ครอบคลุมพร้อมตัวอย่างและสามารถนำไปใช้ได้กับเว็บไซต์ทุกประเภท

I-Brand

Corporate branding website

 • Corporate Branding
 • Product Branding
 • Organization & Institute
I-Marketing

digital marketing & Campaign website

 • Product & Services Catalog
 • Campaign Site
 • Landing Page
 • Selling Page
I-E-Comm

E-COMMERCE PLATFORM website

 • Brand Shop
 • B2B E-Commerce
 • B2B E-Commerce
 • C2C E-Commerce [Market Place]
I-Commu

COMMUNITY & PUBLISHER website

 • Blogger / Influencer
 • Media Publisher / E-Magazine
 • Group Community
I-Business

BUSINESS model STARTUP PLATFORM

 • Business Own Model
 • Other Platform

เรียนจบหลักสูตรแล้วรับคำปรึกษาและการแนะนำ เพื่อจัดจ้างทำเว็บไซต์หรือต้องการลงมือทำด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา

มีทีมงานในการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาเว็บไซต์ธุรกิจของท่าน ให้สามารถทำการตลาดออนไลน์ได้จริง

ความรู้ แนวคิด หลักการวางแผน การจัดทำและการวัดผล

ครบทุกเรื่อง ทุกมิติรายละเอียด ของความรู้ทางด้านจัดทำเว็บไซต์แบรนด์ธุรกิจการตลาด

 • สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเรียบจบคอร์สนี้
 • Web Strategy & Digital Marketing
 • ความรู้พื้นฐานทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์
 • strategic & type of website
 • แนวคิดและหลักการณ์ในการเลือกประเภทของเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง
 • web strategic framework & standard development
 • หลักกลยุทธ์ของเว็บไซต์แบบจำเพาะเจาะจงเพื่อสร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่ง และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มายังเว็บไซต์ได้
 • lead target audience & conversion
 • เข้าใจการวางแผนการตลาดออนไลน์และการใช้งานเว็บไซต์ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่สำเร็จ เพื่อสร้างยอดขายและการเติบโตของธุรกิจ
 • Growth business with digital platform
 • คิดต่อยอดเว็บไซต์ของตัวเองไปสู่แนวทางแพทฟอร์มใหม่ๆ และสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจออนไลน์
 • เรียนแล้วช่วยให้สามารถวางแผนการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจได้ด้วยตัวเอง
 • เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการมีเว็บไซต์ธุรกิจการตลาด
 • ทุกคนที่ทำกำลังจะเริ่มทำเว็บไซต์แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร วางแผนให้เหมาะกับธุรกิจตัวเองอย่างไร
 • ผู้ประสานงานการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ ที่ต้องการความรู้หลักการเพื่อใช้ในการวางแผนและควบคุมงานเว็บไซต์ให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ
 • ทีมงานการตลาด การตลาดออนไลน์และประชาสัมพันธ์องค์กรหรือผู้ควบคุมโครงการจัดทำเว็บไซต์ให้กับองค์กรธุรกิจของตัวเองหรือของบริษัท และกำลังประสบปัญหาในการจัดทำเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและถูกต้องตามหลักการตลาดออนไลน์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจตั้งแต่ระดับบุคคลหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ดั้งเดิมที่ต้องการทำ Digital Transformation ด้วย Digital Platform ที่จะสร้างโอกาสทางการตลาดหรือธุรกิจใหม่ๆ
 • นักศึกษาในสายงานดิจิตอล และผู้ที่สนใจ ทั้งจากฝั่งทีมงานรับทำเว็บไซต์ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ทางด้านเว็บไซต์ยุคใหม่ เพื่อนำไปตอบโจทย์ให้กับลูกค้าและธุรกิจมากยิ่งขึ้น
 • ผู้สอนและประสบการณ์

ประสบการณ์ทางด้านออกแบบเว็บไซต์ วางแผนกลยุทธ์ บริหารควบคุมโครงการทางด้านเว็บไซต์กว่า 400 โครงการ และงานบริหารบริษัทและทีมดิจิตอลกว่า 5 บริษัท ตลอดระยะเวลา 20 ปีในธุรกิจรับออกแบบจัดทำเว็บไซต์ ซึ่งประสบการณ์จัดทำเว็บไซต์ครอบคลุมองค์กรธุรกิจมากมายในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตชั้นนำ ธนาคารและสถาบันการเงิน ธุรกิจการตลาดและผลิตภัณฑ์ โรงแรมและรีสอร์ท และอื่น

ประสบการณ์ทางด้านออกแบบเว็บไซต์ วางแผนกลยุทธ์ บริหารควบคุมโครงการทางด้านเว็บไซต์กว่า 400 โครงการ และงานบริหารบริษัทและทีมดิจิติลกว่า 5 บริษัท ตลอดระยะเวลา 20 ปีในธุรกิจรับออกแบบจัดทำเว็บไซต์ ซึ่งประสบการณ์จัดทำเว็บไซต์ครอบคลุมองค์กรธุรกิจมากมายในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตชั้นนำ ธนาคารและสถาบันการเงิน ธุรกิจการตลาดและผลิตภัณฑ์ โรงแรมและรีสอร์ท และอื่น

ณรงค์ฤทธิ์ อุปกลิ่น -- นิด

NARONGRIT UPPAKLIN

Exclusive Director & Founder

greyscale

digital academy

จากคอร์สเวิร์คชอบสอนสด ครั้งแรกสู่

คอร์สออนไลน์...

ความคิดเห็นจากผู้อบรมที่ผ่านมาของคอร์สนี้

"

ไม่แปลกถ้าคุณมีเว็บไซต์ แต่คงน่าเสียดายมากถ้าคุณไม่สามารถเรียนรู้

เพื่อปรับปรุงและใช้ประโยชน์จากมันให้ได้เต็มที่

"

BUILD YOUR DIGITAL SERVICES NOT JUST A WEBSITE

คิดและวิเคราะห์ให้ลึกก่อนปรับปรุงเว็บไซต์

ราคาพิเศษ PRE ORDER เพียง 2,500 บาท 30 ท่านแรก สอบถามราคาพิเศษเพิ่มเติม!!

จากราคาเต็ม 4,900 บาท (ทุกราคาไม่รวม VAT.)

ดึงเข้ากลุ่ม...เริ่มเรียนได้ทันที

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าคอร์สนี้น่าจะมีประโยชน์

12 ประโยชน์จากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

เว็บไซต์หนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ที่ทรงพลังที่สุดตั้งแต่ยุคแรกของ Internet และยังคงสร้างและส่งเสริมมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างทรงประสิทธิภาพ เรามาดูกันว่าเบื้องต้นแล้วเว็บไซต์สามารถมีส่วนช่วยในมิติอะไรได้บ้างที่เป็นพื้นฐาน

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

หลายท่านอาจจะกำลังนึกสงสัย หรือลังเลอยู่ในใจว่า ธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วยัง ในเมื่อปกติ ก็มีหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการและอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ธุรกิจ

มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ค่อยตรงนักในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับใช้ในการทำการตลาดออนไลน์หรือตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ที่พบเห็นบ่อยหลักๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสม

6 ปัญหาพื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์

ถ้าลงทุนทำเว็บไซต์มาแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ค ลองดูว่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของปัญหาของคุณหรือเปล่าและอะไรจะเป็นแนวคิดและทางแก้ไขได้บ้าง…

ลองเปิดใจเรียนรู้บริการของเรา

Web Strategic Marketing

Solutions

ที่จะเปลี่ยนนิยามของการทำเว็บไซต์ของคุณตลอดไป

ถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจ ก็เท่ากับว่า..คุณไม่มีมันอยู่จริง

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับได้ว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ที่ครบวงจร

 • คิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • ออกแบบจัดทำ - ปรับแต่งแก้ไข - ทดสอบ
 • ยิงแอด ซื้อโฆษณาและวัดผลพร้อมรายงานการตลาด

ราคาเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้น....จำนวนจำกัดต่อเดือน ตัดสินใจจองทันที

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส Private ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

094 262 6066

12 Jul 2019
+

test 2

เมื่อธุรกิจของเราต้องก้าวเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอล


การดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจก็อาจจะต้องปรับตัวไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับ การให้ความสำคัญและความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้มากน้อยเพียงใด วันนี้เรามาดูกันว่า Mindset ที่ดีสำหรับยุคธุรกิจ Digital นี้ ที่จะช่วยให้เราเริ่มต้นลงมือ Transform ตัวเองให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงมีอะไรกันบ้าง
Read more

100
Cool Number
12 Jul 2019
+

Digital Transformation – เมื่อถึงยุคที่ทุกธุรกิจต้องปรับตัว!!

Go Digital or Go Home ?

สำหรับนาทีนี้คงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินเลยอีกแล้ว คิดว่าทุกท่านน่าจะได้เรียนรู้ผ่านข่าวสาร ข้อมูลหรือบทความต่างๆ มากมาย ถึงการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่สิ่งอันเล็กๆ น้อยไปจนถึงขนาดของการ Disruption ที่ก้าวทะลุเส้นของของพรมแดนในแต่ละอุตสาหกรรมอย่างมากมาย

ถึงเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลง..เราก็จะคงต้องถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ดี..น่าจะเป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาแล้ว

เมื่อธุรกิจของเราต้องก้าวเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอล การดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจก็อาจจะต้องปรับตัวไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับ การให้ความสำคัญและความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ได้มากน้อยเพียงใด วันนี้เรามาดูกันว่า Mindset ที่ดีสำหรับยุคธุรกิจ Digital นี้ ที่จะช่วยให้เราเริ่มต้นลงมือ Transform ตัวเองให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงมีอะไรกันบ้าง

09 Jul 2019
+

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!