Creative studio

Our story

We are family owned photography studio located in Chicago, proudly serving clients throughout USA.

Explore

 

Undiscovered Minimalism

 

Amber Bottle

Contact us

We are working on projects all around the world, so you could find us on different continents, in cities like Doha, Chicago, or Brunei.

Find more

01 Aug 2019
+

6 ปัญหาพื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์

6 ปัญหาพื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์

ถ้าลงทุนทำเว็บไซต์มาแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ค ลองดูว่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของปัญหาของคุณหรือเปล่าและอะไรจะเป็นแนวคิดและทางแก้ไขได้บ้าง...

1.) ยังไม่ชัดเจนว่าทำเว็บไซต์แล้วได้อะไร

ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ ลงทุนทำไปโดยไม่ทราบแน่ชัดว่า เว็บไซต์จะทำหน้าที่อะไร ได้อย่างไรและผลลัพธ์สุดท้ายที่จะได้คืออะไร รวมๆ นั่นก็คือ  กำหนดเป้าหมายได้ไม่ชัดเจน..นั่นเอง
 
พื้นฐานของเว็บไซต์ สามารถจะตอบสนองโจทย์ทางธุรกิจได้เบื้องต้น 3 ทาง
   
Branding
เพื่อสื่อสารเรื่องของแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ถึงตัวตนของเรา สินค้าและบริการ จุดเด่นจุดด้อย เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ความน่าเชื่อถือและอื่นๆ ที่เราต้องการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในใจของกลุ่มเป้าหมาย
   
Marketing
เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม สอดคล้องกับทิศทางของพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่
   
Services

ด้านการให้บริการตั้งแต่พื้นฐานทางด้านข้อมูล ความรู้ สาระประโยชน์ ไปจนถึงอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นอีกมากมาย ผ่านระบบที่จัดเตรียมไว้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้งานและเข้าถึงแบรนด์เราผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เมื่อเราเข้าใจบริบทของคุณลักษณะที่ดีของเว็บไซต์ เรายังจำเป็นจะต้องชัดเจนในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายด้วย เพราะไม่เพียงแต่ให้เราสร้าง Focus ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการหรือ Needs ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดเตรียมการออกแบบและการใช้งานของเว็บไซต์ที่เหมาะสมได้อย่างแท้จริง ไม่หว่านหรือทำแบบกว้างเกินไป จะสร้างผลลัพธ์ได้ง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

2.) ไม่รู้ว่าคู่แข่งขันในตลาดออนไลน์ ได้วางแผนในการทำการตลาดออนไลน์อย่างไรบ้าง

ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ ส่วนนี้ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบคู่แข่งขัน หรือ Online Brand Competitor Analysis นั่นเอง สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับออนไลน์ คือ ความรวดเร็วในการเปรียบเทียบ เมื่อเห็นแบรนด์ของเรา กลุ่มเป้าหมายก็สามารถที่จะเห็นแบรนด์ ไม่ว่าจะในมิติของสินค้าหรือบริการของคู่แข่งได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน และเป็นการยากที่เราจะปิดกั้นการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายต่อคู่แข่ง สิ่งสำคัญที่เราทำได้ คือ ประเมินจุดเด่นจุดด้อยของแบรนด์คู่แข่ง เพื่อวางแผนในการรับมือ ให้เกิดการสอดคล้องต่อการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย เช่น มีความชัดเจนในมิติของการสื่อสารของแบรนด์ของเรา สร้างความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่าด้วยกลยุทธ์ต่างๆ สร้างการรับรู้ทั้งจากโดยทางตรงและทางอ้อม ให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ของเรามากกว่าคู่แข่ง และสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเราขาดข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์คู่แข่ง ซึ่งมีกระบวนการที่ได้ มาจากหลากหลายวิธี และนี่คือ ความสำคัญในมิติของ Online Brand Competitor Analysis ที่เราจะต้องทำอย่างจริงจังอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้ทันกับคู่แข่งอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

3.) ยังกำหนดความชัดเจนในสิ่งสำคัญสำหรับเว็บไซต์ที่จะจัดทำไม่ได้

ส่วนนี้อาจจะยังไม่ใช่เรื่องแปลกมากนัก หากประสบการณ์หรือองค์ความรู้ในการจัดทำเว็บไซต์ของท่านยังน้อย และขาดที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความชำนาญอย่างแท้จริงในการแนะนำ แนวทางในการวางแผนเพื่อจัดทำเว็บไซต์ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และสร้างประโยชน์รวมถึงตอบโจทย์ในด้านของแบรนด์และการตลาดอย่างแท้จริง หากเรากำหนดกลยุทธหลักๆ ของเว็บไซต์ในปัจจุบันที่จะไปตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย อาจจะแบ่งเป็นแนวทางโดยเบื้องต้นได้ประมาณนี้
 

♥  มีการสื่อสารที่ชัดเจนในด้านของ Branding ส่วนนี้อาจจะต้องมีการวางแผนสำคัญของ Creative & Communication Strategy ที่ชัดเจนว่า เราจะบอกเล่าจุดเด่นจุดด้อยของเรา ด้วยวิธีอะไร จะสร้างเนื้อหาและเล่าเรื่องอย่างไรให้เกิดความน่าเชื่อถือ นำเสนอสินค้าหรือบริการอย่างไร ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ และสามารถกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจได้

♥  สร้างประสบการณ์ความประทับที่ดีให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้งาน ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเรายังไม่เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายของเรา ซึ่งจะต้องอาศัยหลักของ User Experience Process เข้ามาเกี่ยวข้อง ในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์วิจัยทางด้านพฤติกรรมและกำหนดความต้องการที่แท้จริง และนำไปออกแบบการใช้งานที่สำคัญ ลำดับขั้นตอนการใช้งาน รวมถึงนำเสนอเนื้อหาที่ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายโดยรวมๆ นั่นก็คือ หลัก User Experience Design นั่นเอง

การจัดเตรียมและนำเสนอ เนื้อหาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานหรือกลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะส่งมอบหรือสร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นในระดับที่มีมูลค่าต่อแบรนด์ของเรา ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจสั่งซื้อได้ง่าย นั่นก็คือหลักในเรื่องของการสร้าง Content Valuable นั่นเอง

♥  มีกลยุทธ์ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ และกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ ในท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่กลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบรนด์ สินค้าและบริการจนเกิดความสนใจ สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องวางแผนคือ การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด ในการติดต่อผ่านช่องทางที่เราจัดเตรียมไว้ ลงทะเบียนเพื่อเก็บรายชื่อ หรือตัดสินใจสั่งซื้อ เป็นต้น เพราะเป็นเป้าหมายสุดท้ายที่เราได้วางแผนมาตั้งแต่ต้นให้เกิดผลลัพธ์แบบจับต้องได้ โดยอาศัยหลักในทางการตลาดออนไลน์ คือ Engagement และการสร้าง Conversion

4.) จัดทำแผนการลงทุนได้ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้อง

ต้องบอกก่อนว่า การลงทุนเพื่อความสำเร็จอย่างไร ก็ต้องมีงบประมาณในการลงทุนเสมอแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องลงทุนสูงในครั้งแรกทีเดียว ถ้าเราเข้าใจเส้นทางของการเติบโตทางด้านของแผนงานการตลาดออนไลน์ในแบบภาพรวม เราจะประเมินงบประมาณการลงทุนได้เหมาะสม มีช่วงเริ่มต้นในการทดสอบแนวคิด ที่อาจจะใช้งบประมาณไม่มากเมื่อชัดเจนในด้านทิศทางแล้ว และเกิดผลตอบรับในแง่ที่ดี ค่อยๆ ทยอยลงทุนเพิ่มขึ้นไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องเปรียบเทียบกับการลงทุนของคู่แข่งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้จริงได้ด้วยเช่นกัน โดยพื้นฐานแล้วเราอาจจะใช้แนวคิดในการประเมินทางด้านการลงทุนแบ่งออกเป็นช่วงๆ ดังนี้
 
♥  ช่วงทดสอบแผนเพื่อเก็บข้อมูลให้เกิดความชัดเจนนำมาวิเคราะห์ – เน้นลงทุนไม่สูงแต่ให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็วในระยะสั้น ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็อาจจะเน้นจัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบง่ายๆ แต่มีโฟกัสเฉพาะจุดที่สำคัญ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การวางแผนงานทางด้านการวัดผลต่างๆ จะต้องมีชัดเจนและครบถ้วนเพียงพอ เพื่อให้การทดลองนี้ได้ผลข้อมูล เพื่อนำมาวางแผนที่ชัดเจนในระยะต่อไป
 
♥  วางแผนครอบคลุมแบ่งเป็นระยะดำเนินการตั้งแต่ 1-3 ปี – โดยแบ่งการลงทุนเป็นเฟส ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนนั้นสามารถแบ่งช่วงของการลงทุนได้ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะวัดผลและปรับปรุงได้ตลอดระยะการดำเนินการให้เกิดความสอดคล้องและใช้เงินลงทุนอย่างคุ้มค่าที่สุด
 
♥  วางแผนการลงทุนโดยเทียบเคียงกับคู่แข่ง – อันนี้ในกรณีที่ ตลาดต้องการการแข่งขันที่สูง เราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับทุกกลยุทธ์ของสื่อการตลาดออนไลน์ของคู่แข่ง โดยเราอาจจะกำหนดงบประมาณในสิ่งที่คุ้มค่าและเห็นผลลัพธ์ได้เร็วและชัดเจนมาเป็นอันดับต้นๆ ก็สามารถทำได้

5.) ไม่สามารถจัดหาทีมงานที่เหมาะสมกับโจทย์ที่วางไว้ได้

ก็เป็นความจริงส่วนหนึ่ง ที่ปัจจุบันการจะหาทีมงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนงานและโจทย์ธุรกิจที่แท้จริงนั้นออกจะเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควร โดยเฉพาะคนที่มีประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจนั้นๆ อย่างแท้จริง
 
การแก้ไขปัญหาส่วนนี้ ส่วนหนึ่งเราอาจจะต้องกลับมามองทีมงาน In-house ของตัวเองว่าสามารถ Support ในส่วนหนึ่งส่วนใดได้ดีมากน้อยขนาดไหน เพื่อลดการพึ่งพาการใช้ทีมงานภายนอก เช่น ด้านการออกแบบเนื้อหา การวางแผนและจัดเตรียมข้อมูลของแบรนด์สินค้าหรือบริการ การวิเคราะห์และเทียบเคียงคู่แข่ง รวมถึงการกำหนดแนวทางในการจัดทำเว็บไซต์ที่ชัดเจนในระดับแผนงานผลิต เหล่านี้จะช่วยให้เราเหลือส่วนงานที่จำเป็นจะต้องจัดจ้างเพิ่มเติมได้ไม่มากนัก เปิดทางเลือกในการใช้งบประมาณที่คุ้มค่าที่สุด รวมถึงยืดหยุ่นในการเลือกทีมงานที่เหมาะสมอีกด้วย

6.) ไม่มีวิธีประเมินหรือวัดผลของเว็บไซต์และความสำเร็จ

การวัดผลสำเร็จ ก็เป็นส่วนสำคัญอย่างที่สุด ที่จะต้องมีการวางแผนไว้ตั้งแต่ต้น ในปัจจุบันเครื่องมือวัดผลเชิงสถิติตัวเลข หรือ Metric สำหรับเว็บไซต์ที่เป็นค่ามาตรฐานมีอยู่มากมาย อย่างที่เป็นที่นิยมเป็นพื้นฐานเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่าย ก็จะเป็น Google Analyticsซึ่งจะช่วยให้เราวัดผลสำเร็จต่างๆ ได้อย่างชัดเจนง่ายดาย เช่น Traffic จำนวนคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อัตราการตีกลับเมื่อเข้ามาที่หน้าแรก ระยะเวลาที่ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์จำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนเข้าซ้ำ อัตราส่วนการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้เราได้ทราบถึงประสิทธิภาพของเว็บไซต์และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นแผนงานในการปรับปรุงในลำดับต่อๆ ไปให้ดียิ่งๆ ขึ้น

แชร์ให้ผู้อื่นถ้าคิดว่าบทความนี้อาจจะเป็นประโยชน์

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ Web Development และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ธุรกิจ

มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ค่อยตรงนักในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับใช้ในการทำการตลาดออนไลน์หรือตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ที่พบเห็นบ่อยหลักๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสม

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

หลายท่านอาจจะกำลังนึกสงสัย หรือลังเลอยู่ในใจว่า ธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วยัง ในเมื่อปกติ ก็มีหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการและอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว

6 ปัญหาพื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์

ถ้าลงทุนทำเว็บไซต์มาแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ค ลองดูว่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของปัญหาของคุณหรือเปล่าและอะไรจะเป็นแนวคิดและทางแก้ไขได้บ้าง…

เพิ่มยอดขาย.... สร้างตลาดใหม่ ใช้จ่ายค่าโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

คอร์สเดียว ที่จะสอนคุณวางแผนกลยุทธ์สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดของคุณ ได้อย่างมีหลักการเหตุผลและช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างแท้จริง

ลองเปิดใจเรียนรู้บริการของเรา

Web Strategic Marketing

Solutions

ที่จะเปลี่ยนนิยามของการทำเว็บไซต์ของคุณตลอดไป

ถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจ ก็เท่ากับว่า..คุณไม่มีมันอยู่จริง

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับได้ว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ที่ครบวงจร

 • คิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • ออกแบบจัดทำ - ปรับแต่งแก้ไข - ทดสอบ
 • ยิงแอด ซื้อโฆษณาและวัดผลพร้อมรายงานการตลาด

ราคาเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้น....จำนวนจำกัดต่อเดือน ตัดสินใจจองทันที

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส Private ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

094 262 6066

30 Jul 2019
+

12 ประโยชน์จากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

12 ประโยชน์จากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

เว็บไซต์หนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ที่ทรงพลังที่สุดตั้งแต่ยุคแรกของ Internet และยังคงสร้างและส่งเสริมมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างทรงประสิทธิภาพ เรามาดูกันว่าเบื้องต้นแล้วเว็บไซต์สามารถมีส่วนช่วยในมิติอะไรได้บ้างที่เป็นพื้นฐาน

BRANDING
นำเสนอภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สินค้าบริการและองค์กร

✅   มีเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้คนที่กำลังมองหา ค้นหาผ่าน Search Engine ได้รู้จักสินค้าและบริการหรือบริษัทธุรกิจของเรา

✅   ถ้าเรามีเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่ของแบรนด์ที่ดี ก็จะได้นำเสนอหรือแสดงออกซึ่งความแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายเลือกที่จะติดต่อเข้ามา

✅   เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านออนไลน์ที่สามารถติดต่อกันได้ 24 ชั่วโมงทุกวัน

✅   ใช้เป็นหน้าร้านธุรกิจ ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการ ให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้ในทันที ลดการใช้งานพนักงานตัวแทนในการตอบคำถาม

✅   เป็นคลังข้อมูลออนไลน์ ที่สะดวกต่อผู้เยี่ยมชมในการเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด เช่น รายละเอียดสินค้าหรือบริการ เอกสารประกอบสำหรับ Download บทความสาระน่ารู้ทางวิชาการ หรืออื่นๆ ตามต้องการ

✅   เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมของบริษัท โปรโมชั่นและการส่งเสริมการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมาย

MARKETING
เครื่องมือในการทำการตลาดใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์

✅   เป็นช่องทางการขายออนไลน์ที่สะดวกสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ในการที่มีความต้องการตัดสินใจซื้อได้ทันที

✅   เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์หลัก เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ เช่น การซื้อโฆษณา การเชื่อมต่อกับ Facebook Pixel เพื่อทำการตลาดติดตามอย่าง Retarget Marketing รวมถึงการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการตลาดอื่นๆ เช่น Email Marketing, Web Chat Chatbot เป็นต้น

✅   เป็นส่วนแรกของการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการวิเคราะห์พฤติกรรม ความสนใจ ความต้องการ เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าบริการ หรือพัฒนาแผนการตลาดในลำดับต่อไป

SERVICES / CRM
เครื่องมือในการบริการช่วยเหลือและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

✅ เป็นเครื่องมือในการให้บริการอื่นๆ ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า เช่น การสมัครสมาชิกเพื่อได้รับคำแนะนำ และใช้สิทธิส่วนลดประโยชน์อื่นๆ จากบริการของเรา

✅ มีระบบการใช้งานที่สนับสนุนกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น ตารางจองนัดหมาย ปฎิทินกิจกรรม ระบบขอใบเสนอราคา ระบบประวัติการสั่งซื้อ หรือระบบตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น

BUSINESS PLATFORM STARTUP
สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ด้วยเว็บไซต์แพลทฟอร์ม

✅   เป็นเครื่องมือในการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ที่หลากหลาย เช่น Market Place ศูนย์รวมร้านค้าในประเภทต่างๆ Community ชุมชนของกลุ่มที่สนใจในเรื่องเดียวกัน Course Online ศูนย์การเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมายเท่าที่เราจะเข้าไปตอบสนองหรือแก้ไขปัญหานั้นๆ

ในท้ายที่สุดแล้วเว็บไซต์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนหลักของธุรกิจของคุณ เท่าที่คุณอยากให้มันเป็น และเป็นการลงทุนอยู่บนพื้นฐานที่เราเป็นเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ จึงเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากในมิติของการลงทุนเว็บไซต์ที่เทียบเท่ากับสินทรัพย์หรือ Asset อย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันดังที่กล่าวมาข้างต้น กับแนวคิดที่ไม่ตรงนักกับความจริงของบทบาทและบริบทของเว็บไซต์ที่แท้จริง อาจจะทำให้คุณวางแผนงานต่างๆ ผิดพลาดไปและไม่อาจจะบรรลุเป้าหมายทางการตลาดและธุรกิจอย่างแท้จริง

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

6 ปัญหาพื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์

ถ้าลงทุนทำเว็บไซต์มาแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ค ลองดูว่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของปัญหาของคุณหรือเปล่าและอะไรจะเป็นแนวคิดและทางแก้ไขได้บ้าง…

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

หลายท่านอาจจะกำลังนึกสงสัย หรือลังเลอยู่ในใจว่า ธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วยัง ในเมื่อปกติ ก็มีหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการและอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ Web Development และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ธุรกิจ

มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ค่อยตรงนักในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับใช้ในการทำการตลาดออนไลน์หรือตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ที่พบเห็นบ่อยหลักๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสม

เพิ่มยอดขาย.... สร้างตลาดใหม่ ใช้จ่ายค่าโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

คอร์สเดียว ที่จะสอนคุณวางแผนกลยุทธ์สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดของคุณ ได้อย่างมีหลักการเหตุผลและช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างแท้จริง

ลองเปิดใจเรียนรู้บริการของเรา

Web Strategic Marketing

Solutions

ที่จะเปลี่ยนนิยามของการทำเว็บไซต์ของคุณตลอดไป

ถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจ ก็เท่ากับว่า..คุณไม่มีมันอยู่จริง

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับได้ว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ที่ครบวงจร

 • คิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • ออกแบบจัดทำ - ปรับแต่งแก้ไข - ทดสอบ
 • ยิงแอด ซื้อโฆษณาและวัดผลพร้อมรายงานการตลาด

ราคาเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้น....จำนวนจำกัดต่อเดือน ตัดสินใจจองทันที

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส Private ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

094 262 6066

30 Jul 2019
+

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ Web Development และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

หลายครั้งที่เราจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วมีปัญหาไม่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริง พออยากที่จะปรับแก้ไข ก็อาจจะกลายเป็นข้อขัดแย้งระหว่างกันในการทำงานร่วมระหว่างเจ้าของโครงการและทีมผู้พัฒนา ในเรื่องของความชัดเจนในด้านกรอบและความรับผิดชอบของงาน เรามาดูกันว่าก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือ Execute หรือออกแบบดีไซน์เว็บไซต์ในขั้นตอนแรกนั้น ควรผ่านกระบวนการขั้นตอน หรือสร้างความชัดเจนในเรื่องอะไรกันมาก่อนหน้านั้นบ้าง เพื่อช่วยลดปัญหา Requirement ไม่ชัดเจนนั่นเอง..

Planning ให้ชัดก่อนเริ่ม Design Website
กับ 8 สิ่งที่ควรมีก่อนที่ Web Designer จะเริ่มลงมือออกแบบดีไซน์

✅   Creative Brief
สรุปข้อมูลของธุรกิจและการตลาด รวมถึงการวิเคราะห์คู่แข่งในแง่มุมต่างๆ

อันนี้ในแวดวงโฆษณาน่าจะรู้จักกันดี คือ สรุปภาพรวมของธุรกิจ จุดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งหรือตลาด กลุ่มเป้าหมายและความต้องการ วัตถุประสงค์หลักๆ ของแผนงานและอาจจะมีในเรื่องของการสื่อสารของแบรนด์หรือการตลาดอีกด้วย

✅   Web Strategic Plan
ข้อกำหนดทางกลยุทธแนวทางของเว็บไซต์และสิ่งที่เว็บไซต์ควรจะมี

คือ การกำหนดกลยุทธ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักๆ ให้กับเว็บไซต์ว่าจะทำออกมาในสไตล์ รูปแบบ หรือเทคนิคอย่างไร เพื่อตอบโจทย์นั้นๆ ถ้ามองง่ายๆ อาจจะเป็นในแง่ของ Goal และ Creative Idea ก็ได้

✅   Site Map
โครงสร้างของเว็บไซต์ เพื่อให้เห็นเนื้อหาแต่ละส่วนและการเชื่อมโยง

คือ การกำหนดและออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์และหมวดหมู่ของข้อมูล รวมถึงเส้นทางของการเข้าถึงเนื้อหาในแต่ละส่วน ความเชื่อมโยงกัน และจุดสำคัญๆ ตามกลยุทธที่กำหนดไว้ ที่จะต้องถูกนำมาเป็น Core Strenght ของเว็บนั้นๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์

✅   Wireframe
รูปแบบคร่าวๆ ของเว็บไซต์ อาจจะทำด้วยการสเก็ตมือหรือใช้เครื่องมืออื่นๆ ก็ได้

เพื่อเป็นการทดสอบแนวความคิด และการตัดสินทางเลือก เราควรมีขั้นตอนในการออกแบบร่างของเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบดูความเป็นไปได้ จุดบกพร่องหรือช่องโหว่ที่อาจจะยังมีอยู่ ก่อนเริ่มต้นขึ้นงานออกแบบดีไซน์จริงๆ อาจจะสำในลักษณะของการสเก็ตมือเพื่อความรวดเร็ว หรือใช้เครื่องมือในการออกแบบ Wireframe ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดของทีมทำงาน

✅   Benchmark
ตัวอย่างเทียบเคียง เพื่อให้ทีมทำงานทั้งหมดเห็นภาพเดียวกัน

เพื่อให้มองภาพเห็นชัดและเป็นการวางหลักเกณฑ์การวัดผล การตั้งตัวอย่างเทียบเคียงในแต่ละจุด จากเว็บไซต์ที่ได้ทำการ Research มานั้น ช่วยให้ทีมทำงานทั้งหมดรวมถึงเจ้าของโครงการ ได้เห็นภาพจริงก่อนเริ่มลงมือออกแบบ ช่วยให้เกิดการเลือก ปรับแก้ไข หรือตัดสินใจได้ดี ก่อนเริ่มลงมือออกแบบดีไซน์งานจริงๆ

✅   Scope of Work
กรอบกำหนดของงานทั้งหมด แบบภาพใหญ่

กรอบของโครงการเว็บไซต์ทั้งหมด รวบรวมจากแผนงานด้านบน ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่แนวคิด หลักการณ์ ไอเดีย โครงสร้างอื่นๆ ที่จะเพิ่มเติมในจุดนี้จะเป็นเรื่องรายละเอียดของ Functional และ Technical ที่จะใช้ในการพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์นั้นๆ เข้าร่วมด้วย ให้เกิดเป็นรายละเอียดที่ชัดเจน

✅   Functional Spec
รายละเอียดต่างๆ ของชุดโปรแกรมแต่ละชุด เพื่อให้การทำงานโปรแกรมเมอร์เป็นไปด้วยความแม่นยำตรงจุด ลดข้อผิดพลาด

เป็นการลงรายละเอียดเชิง Programming หรือ Development ในจุดต่างๆ ของการทำงานของระบบของเว็บไซต์ ในรายละเอียด เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนการออกแบบ User Interface และเป็นหลักพื้นฐานสำหรับการออกแบบระบบ Programming ทั้งหมดภายในเว็บไซต์

✅   Budget Plan
กรอบของงบประมาณที่เหมาะสม ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบและลักษณะของเว็บไซต์ ในแต่ละช่วงของการพัฒนา

และในท้ายที่สุด ก็ควรมีการวางกรอบงบประมาณที่เหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้ทีมทำงานทั้งหมด ได้วิเคราะห์วิจัยและจัดหาแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ ในกรณีที่อาจจะต้องการมีการ Optimize เพิ่มเติม ควรวางงบประมาณเผื่อไว้แยกออกจากกัน เพื่อให้เห็นภาพของส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มเติมหลังส่งมอบ หรืองานตามแผนงานเดิมแล้วเสร็จ

และทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้รวมเรียกได้ว่า Website Planning ที่ชัดเจน และเป็นหน้าที่ที่ทุกฝ่ายควรร่วมกันทำให้เกิดขึ้น เพื่อลดปัญหาและสร้างผลสำเร็จให้เกิดขึ้นร่วมกันในลักษณะ Win Win และดีกับทุกฝ่าย

 

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ธุรกิจ

มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ค่อยตรงนักในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับใช้ในการทำการตลาดออนไลน์หรือตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ที่พบเห็นบ่อยหลักๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสม

12 ประโยชน์จากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

เว็บไซต์หนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ที่ทรงพลังที่สุดตั้งแต่ยุคแรกของ Internet และยังคงสร้างและส่งเสริมมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างทรงประสิทธิภาพ เรามาดูกันว่าเบื้องต้นแล้วเว็บไซต์สามารถมีส่วนช่วยในมิติอะไรได้บ้างที่เป็นพื้นฐาน

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ Web Development และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

หลายท่านอาจจะกำลังนึกสงสัย หรือลังเลอยู่ในใจว่า ธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วยัง ในเมื่อปกติ ก็มีหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการและอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว

เพิ่มยอดขาย.... สร้างตลาดใหม่ ใช้จ่ายค่าโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

คอร์สเดียว ที่จะสอนคุณวางแผนกลยุทธ์สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดของคุณ ได้อย่างมีหลักการเหตุผลและช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างแท้จริง

ลองเปิดใจเรียนรู้บริการของเรา

Web Strategic Marketing

Solutions

ที่จะเปลี่ยนนิยามของการทำเว็บไซต์ของคุณตลอดไป

ถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจ ก็เท่ากับว่า..คุณไม่มีมันอยู่จริง

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับได้ว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ที่ครบวงจร

 • คิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • ออกแบบจัดทำ - ปรับแต่งแก้ไข - ทดสอบ
 • ยิงแอด ซื้อโฆษณาและวัดผลพร้อมรายงานการตลาด

ราคาเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้น....จำนวนจำกัดต่อเดือน ตัดสินใจจองทันที

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส Private ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

094 262 6066

30 Jul 2019
+

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

หลายท่านอาจจะกำลังนึกสงสัย หรือลังเลอยู่ในใจว่า ธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วยัง ในเมื่อปกติ ก็มีหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการและอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว

อาจจะเริ่มทำ FACEBOOK และการตลาดออนไลน์อื่นๆ ไปบ้างแล้ว ก็มีผลลัพธ์และยอดขาย วันนี้อยากแชร์หลักคิดของการตลาดออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์ในบางมุมว่าเมื่อไหรที่ธุรกิจถึงเวลาที่ควรจะต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนั้น ถ้าคุณเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และมันจะยิ่งจำเป็นมากๆๆ ที่คุณจะต้องทำเว็บไซต์ให้ได้ดี ถ้าธุรกิจของคุณเข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมด​

1.) เมื่อสินค้าและบริการของคุณเป็นที่ต้องการของตลาด และผู้คนมีการค้นหาผ่าน Search Engine หรือ Google

ในกรณีนี้ถ้าหากคุณยังไม่มีเว็บไซต์ ที่เป็นแบรนด์ของคุณเอง ก็จะพลาดโอกาสทางการขายในกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้โดยทันทีอย่างน่าเสียดาย

2.) เมื่อคู่แข่งโดยตรง หรืออาจจะโดยอ้อม มีเว็บไซต์ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองที่ชัดเจน

ในกรณีนี้ อย่างที่ได้ยกไว้ในข้อแรก คุณกำลังสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่ง อย่างน้อยในโอกาสของการซื้อครั้งแรก ทดลองใช้สินค้าหรือบริการ หากคู่แข่งสร้างความประทับใจที่ดี ก็จะทำให้คุณเสียลูกค้ากลุ่มนี้ไปในระยะยาว

3.) สินค้าหรือบริการของคุณ โดยหลักเป็นการขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ หรือ B2B นั่นเอง

หากสินค้าหรือบริการนั้นมุ่งใช้การตัดสินใจในแบบบุคคลเป็นหลัก ไม่ว่าสินค้าจะมีราคาถูกหรือแพง เช่น บ้าน รถ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ยังมีโอกาสที่เราจะใช้การตลาดออนไลน์โดยผ่านช่องทาง Social อย่าง Facebook อย่างเดียวได้ เพราะผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อได้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อไรก็ตามที่สินค้าและบริการของคุณเป็นการซื้อขายระหว่างธุรกิจ เช่น วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม สินค้าตั้งต้นสำหรับนำไปประกอบเป็นสินค้าหรือบริการใหม่ เหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องมีเว็บไซต์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งสิ้น เพราะกระบวนการในการพิจารณาตัดสินใจนั้น มีหลายขั้นตอน และหนึ่งในขั้นตอนนั้น คือ การดูรายละเอียดของบริษัท รวมถึงความน่าเชื่อถือผ่านเว็บไซต์

4.) เมื่อคุณต้องการสร้างธุรกิจให้เติบโตบนออนไลน์อย่างยั่งยืน

แทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย ในกรณีที่คุณต้องการทำการตลาดออนไลน์ในแบบระยะยาว โดยไม่มีเว็บไซต์ เพราะนั่นหมายถึงการตลาดของคุณจำเป็นจะต้อพึ่งพากลยุทธ์และปัจจัยภายนอกมากเกินไป ถึงแม้ทำได้แต่ในการรักษาศักยภาพในระยะยาว ก็เป็นเรื่องที่จะต้องคอยดูแลอย่างสม่าเสมอมากเกินไป เมื่อเทียบกับการลงทุนพัฒนาเว็บไซต์ ที่ค่อนข้างจะนิ่งกว่า และไม่ต้องการการมอนิเตอร์มากนัก
ในท้ายที่สุดแล้วเว็บไซต์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนหลักของธุรกิจของคุณ เท่าที่คุณอยากให้มันเป็น และเป็นการลงทุนอยู่บนพื้นฐานที่เราเป็นเจ้าของที่มีกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ จึงเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากในมิติของการลงทุนเว็บไซต์ที่เทียบเท่ากับสินทรัพย์หรือ Asset อย่างหนึ่งในยุคปัจจุบัน

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

12 ประโยชน์จากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

เว็บไซต์หนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ที่ทรงพลังที่สุดตั้งแต่ยุคแรกของ Internet และยังคงสร้างและส่งเสริมมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างทรงประสิทธิภาพ เรามาดูกันว่าเบื้องต้นแล้วเว็บไซต์สามารถมีส่วนช่วยในมิติอะไรได้บ้างที่เป็นพื้นฐาน

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

หลายท่านอาจจะกำลังนึกสงสัย หรือลังเลอยู่ในใจว่า ธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วยัง ในเมื่อปกติ ก็มีหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการและอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว

6 ปัญหาพื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์

ถ้าลงทุนทำเว็บไซต์มาแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ค ลองดูว่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของปัญหาของคุณหรือเปล่าและอะไรจะเป็นแนวคิดและทางแก้ไขได้บ้าง…

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ Web Development และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

เพิ่มยอดขาย.... สร้างตลาดใหม่ ใช้จ่ายค่าโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

คอร์สเดียว ที่จะสอนคุณวางแผนกลยุทธ์สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดของคุณ ได้อย่างมีหลักการเหตุผลและช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างแท้จริง

ลองเปิดใจเรียนรู้บริการของเรา

Web Strategic Marketing

Solutions

ที่จะเปลี่ยนนิยามของการทำเว็บไซต์ของคุณตลอดไป

ถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจ ก็เท่ากับว่า..คุณไม่มีมันอยู่จริง

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับได้ว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ที่ครบวงจร

 • คิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • ออกแบบจัดทำ - ปรับแต่งแก้ไข - ทดสอบ
 • ยิงแอด ซื้อโฆษณาและวัดผลพร้อมรายงานการตลาด

ราคาเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้น....จำนวนจำกัดต่อเดือน ตัดสินใจจองทันที

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส Private ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

094 262 6066

30 Jul 2019
+

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ธุรกิจ

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ธุรกิจ

มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ค่อยตรงนักในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับใช้ในการทำการตลาดออนไลน์หรือตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ที่พบเห็นบ่อยหลักๆ อยากนำมาแชร์กันดังนี้

1. มีเว็บไซต์แล้วจะมียอดขาย

เว็บไซต์เปรียบเสมือนหน้าร้านของธุรกิจ เมื่อคุณทำเว็บไซต์เสร็จแล้ว ไม่ว่าจะทำได้ดีขนาดไหน เว็บสวย ข้อมูลแน่น ใช้งานง่ายในทุกสภาวการณ์ อีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากและอาจจะต้องเป็นเรื่องแรกที่ต้องคิดและวางแผนไว้ก่อนเลยด้วยซ้ำ คือ ทำอย่างไรจะให้กลุ่มเป้าหมายจริงๆ เข้ามายังเว็บไซต์ของเรา ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว ก็จะมีตั้งแต่การเข้าตรง [Direct], เข้าผ่านการค้นหาแล้วเจอเว็บไซต์ของเรา [Organic Search], หรือผ่านการซื้อโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น Google Adword, Facebook Ad เพื่อนำ Traffic มายังเว็บไซต์ของเรา ในกรณีที่เราได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับสินค้าและบริการ ก็จะนำไปสู่โอกาสในการขายในลำดับต่อไปได้ 

ดังนั้น การมีเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่ไม่สามารถหากลุ่มเป้าหมายเข้ามายังเว็บไซต์ได้ ก็ไม่ต่างจากร้านค้าร้าง ที่ไม่เคยมีคนมาแวะเวียนเยี่ยมชม ย่อมไม่ส่งผลต่อการตลาดออนไลน์ที่ตั้งใจไว้แต่อย่างใด ในกรณีนี้สิ่งที่ควรคิดตั้งแต่ต้น ก็คือ กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ทำไมเค้าถึงต้องมองหาสินค้าและบริการ และเค้าจะเจอกับแบรนด์ของเราผ่านเว็บไซต์ได้อย่างไร ด้วยวิธีอะไรก่อนเป็นเบื้องต้นก่อนเริ่มจัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์เสมอ

2. เว็บไซต์ที่ดีคือเว็บไซต์ที่สวย

ถ้าคุณสามารถลงทุนจัดทำเว็บไซต์ได้สวยแล้ว ก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานที่ดี ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อาจจะให้ความรู้สึกประทับใจกับความสวยงาม เป็นเรื่องธรรมชาติที่ปกติ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ ที่เค้าค้นเจอเทียบเคียงกัน ก็นับว่าเรามีภาษีกว่าในแง่ความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมและกลุ่มเป้าหมาย คงไม่ได้มีใครตั้งใจเสียเวลามาเพลิดเพลินกับเว็บไซต์สวยๆ ความต้องการจริงๆ ของเค้า คือ มองหาบางอย่าง ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของเค้า ตรงจุดนี้ให้มั่นใจได้ว่า ในเว็บไซต์ของคุณมีข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนในทุกมิติตามที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ มีการเข้าถึงที่ง่าย สะดวกในการเข้าหาเนื้อหาเหล่านั้น ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ทันทีหรือมีบริการฝากข้อความเพื่อตอบกลับโดยเร็ว เรื่องเหล่านี้กลับสิ่งที่สำคัญกว่าความสวยงามของเว็บไซต์เสียอีก ในหลายๆ เคสของเว็บไซต์ที่ทำการตลาดประสบความสำเร็จมากนั้น กลับพบว่าเป็นเพียงเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ออกแบบค่อนข้างธรรมดา แต่อัดแน่นด้วยเนื้อหาข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงประเด็นและตอบโจทย์การตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมายได้ นั้นประสบความสำเร็จได้ดีกว่าเว็บไซต์ที่เพียงแค่สวยงามแต่กลับลงทุนไปสูงมากนัก

เว็บไซต์ที่สวยก็นับว่าดี แต่เว็บไซต์ที่ดี คือ เว็บไซต์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริงต่างหาก ที่จะนำความสำเร็จทางด้านการตลาดออนไลน์มาสู่ธุรกิจของคุณ

3. คนเข้าเว็บไซต์เยอะๆ จึงจะดีและประสบความสำเร็จ

การพาคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ในปริมาณที่เราต้องการนับว่ามีหลากหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่ทำได้ง่ายและเร็วที่สุด คือ การโฆษณา หลายๆ เคสกลับพบว่า มีการซื้อโฆษณาเพื่อสร้าง Traffic เป็นปริมาณมากเข้ามายังเว็บไซต์ แต่กลับพบว่าเว็บไซต์นั้นค่อนข้างเก่า ไม่สมบูรณ์ทั้งในมิติการออกแบบที่เหมาะสมในปัจจุบัน เช่น ไม่รองรับการใช้งานบนมือถือและอุปกรณ์, เนื้อหา Content ที่ไม่น่าสนใจ เป็นเพียง Text อธิบายโดยไม่มีการสื่อสารสรุป ขาดภาพประกอบ เหล่านี้เป็นต้น จึงเป็นไปได้ยาก ที่จะเกิดผลลัพธ์ในมิติของการขาย เพื่อกลุ่มเป้าหมายต้องเทียบเคียงกับคู่แข่งอื่นๆ ด้วยเช่นกัน แม้จะนำพา Traffic เข้ามายังเว็บไซต์ในปริมาณที่มากขึ้น กลับยิ่งเป็นการตอกย้ำข้อเสียของแบรนด์และไม่ส่งผลดีทั้งมิติของค่าใช้จ่ายที่เสียไป และการจดจำภาพของแบรนด์ที่ไม่สมบูรณ์

ก่อนที่เราจะเริ่มต้นลงมือในการดำเนินการโปรโมทพากลุ่มเป้าหมายมายังเว็บไซต์ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม ขอให้เรามั่นใจก่อนว่าเว็บไซต์เราพร้อมรองรับและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง เมื่อเทียบเคียงกับคู่แข่ง มิฉะนั้นก็เท่ากับเรากำลังลงมือทำร้ายแบรนด์ของเราเองด้วยซ้ำไป

4. อยากขายของออนไลน์ได้ต้องทำเว็บไซต์ E-Commerce

หลายคนที่กำลังต้องการสร้างช่องทางการขายผ่านออนไลน์ มักจะนึกถึงว่าเราต้องมีเว็บไซต์ E-Commerce ที่มีระบบตะกร้า ชำระเงิน และจัดส่งสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มเป้าหมายเป็นเรื่องแรกๆ ที่เกิดขึ้นมาในภาพจำของแนวความคิด แต่สิ่งสำคัญ 2-3 ประเด็น ที่อยากให้ทุกครั้งที่นึกถึงเว็บไซต์ E-Commerce ก่อนที่จะเริ่มลงมือพัฒนาก็คือ ประเด็นแรกสินค้าหรือบริการนั้น เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยัง กลุ่มเป้าหมายมีการค้นหาและพร้อมในการที่จะตัดสินใจซื้อทันที ที่เจอสินค้านั้นในร้านค้าออนไลน์หรือไม่อย่างไร และอย่างที่สอง คือ คุณจะทำอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณแทนที่จะเป็นของคู่แข่ง

สองประเด็นนี้ แทบจะเป็นประเด็นเริ่มต้นของการวางแผนงานเว็บไซต์ โดยยังไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงระบบ Platform ที่ยุ่งยากหรือสลับซับซ้อน หากเราสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้จริงๆ แม้เพียงมีเว็บไซต์ธรรมดา ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อแล้วย่อมที่จะพยายามติดต่อกลับมาหาเรา ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าแบบฟอร์มอีเมล์ [email protected] หรือโทรติดต่อตรงเข้ามาเพื่อสั่งซื้ออยู่ดี โดยไม่ได้มีประเด็นของระบบตะกร้า การชำระเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องมือในการสนับสนุนในกรณีที่เกิดการตัดสินใจซื้อแล้ว สามารถทำให้การสั่งซื้อทำได้ง่าย แต่ก่อนจะถึงขั้นตอนนั้นจะเป็นเรื่องของเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นมากกว่า จึงเป็นที่มาของหลักเกณฑ์ที่ว่า “เรามีเว็บไซต์ที่อาจจะง่ายต่อการสั่งซื้อ แต่มันง่ายพอสำหรับการตัดสินใจที่จะซื้อหรือเปล่า” อันนี้สำคัญกว่า

5. เว็บไซต์ทำได้ง่ายๆ

เมื่อเทียบกับการใช้งาน Platform อื่นๆ ที่เจ้าของ Platform เตรียมเครื่องมือไว้ให้ผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน เช่น Facebook แล้ว การทำเว็บไซต์จะเป็นเรื่องที่ยากกว่าค่อนข้างเยอะ แม้จะใช้การจัดทำโดยเว็บสำเร็จรูปที่มีเครื่องมือในการจัดเตรียมไว้แล้วก็ตาม เนื่องด้วยสภาพของโครงสร้างของแต่ละธุรกิจอาจจะมีขนาดของข้อมูลเนื้อหาที่แตกต่างกัน รูปแบบของการนำเสนอและการเข้าถึงในหลากหลายอุปกรณ์ ไม่นับรวมการทำเว็บไซต์ด้วยการพัฒนาขึ้นใหม่เอง ที่จะต้องมีความรู้ทางด้าน IT หรือ Coding เข้ามาเกี่ยวข้อง ถึงแม้เราจะจ้างทีมนักพัฒนาก็ตาม เหล่านี้ ทำให้การทำเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องง่ายนักในทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและการตลาดธุรกิจ

แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการทำเว็บไซต์ คือ การลงทุนในระยะยาว ไม่ว่าอะไรที่เราได้เริ่มพัฒนาไปแล้ว สิ่งนั้นจะเป็นสิทธิ์ของเราเองที่เราเป็นเจ้าของอย่างไม่เปลี่ยนแปลง การลงทุนพัฒนาไปทีละขั้นตอน จะช่วยให้เมื่อถึงจุดนึงเว็บไซต์จะสมบูรณ์แบบและทำหน้าที่ทางการตลาดหรือตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ จึงควรมีการวางแผนงานที่ดี อย่างมีลำดับขึ้นตอนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เว็บไซต์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นและนำไปทดสอบตลาดทีละส่วน นำผลที่ได้กลับมาปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆ จนสมบูรณ์

6. ทำเว็บไซต์เสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีก

เมื่อเทียบกับการใช้งาน Platform อื่นๆ ที่เจ้าของ Platform เตรียมเครื่องมือไว้ให้ผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน เช่น Facebook แล้ว การทำเว็บไซต์จะเป็นเรื่องที่ยากกว่าค่อนข้างเยอะ แม้จะใช้การจัดทำโดยเว็บสำเร็จรูปที่มีเครื่องมือในการจัดเตรียมไว้แล้วก็ตาม เนื่องด้วยสภาพของโครงสร้างของแต่ละธุรกิจอาจจะมีขนาดของข้อมูลเนื้อหาที่แตกต่างกัน รูปแบบของการนำเสนอและการเข้าถึงในหลากหลายอุปกรณ์ ไม่นับรวมการทำเว็บไซต์ด้วยการพัฒนาขึ้นใหม่เอง ที่จะต้องมีความรู้ทางด้าน IT หรือ Coding เข้ามาเกี่ยวข้อง ถึงแม้เราจะจ้างทีมนักพัฒนาก็ตาม เหล่านี้ ทำให้การทำเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องง่ายนักในทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและการตลาดธุรกิจ

แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการทำเว็บไซต์ คือ การลงทุนในระยะยาว ไม่ว่าอะไรที่เราได้เริ่มพัฒนาไปแล้ว สิ่งนั้นจะเป็นสิทธิ์ของเราเองที่เราเป็นเจ้าของอย่างไม่เปลี่ยนแปลง การลงทุนพัฒนาไปทีละขั้นตอน จะช่วยให้เมื่อถึงจุดนึงเว็บไซต์จะสมบูรณ์แบบและทำหน้าที่ทางการตลาดหรือตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ จึงควรมีการวางแผนงานที่ดี อย่างมีลำดับขึ้นตอนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เว็บไซต์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นและนำไปทดสอบตลาดทีละส่วน นำผลที่ได้กลับมาปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆ จนสมบูรณ์

ดังที่กล่าวมาข้างต้น กับแนวคิดที่ไม่ตรงนักกับความจริงของบทบาทและบริบทของเว็บไซต์ที่แท้จริง อาจจะทำให้คุณวางแผนงานต่างๆ ผิดพลาดไปและไม่อาจจะบรรลุเป้าหมายทางการตลาดและธุรกิจอย่างแท้จริง

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

12 ประโยชน์จากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

เว็บไซต์หนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ที่ทรงพลังที่สุดตั้งแต่ยุคแรกของ Internet และยังคงสร้างและส่งเสริมมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างทรงประสิทธิภาพ เรามาดูกันว่าเบื้องต้นแล้วเว็บไซต์สามารถมีส่วนช่วยในมิติอะไรได้บ้างที่เป็นพื้นฐาน

6 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ธุรกิจ

มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ค่อยตรงนักในการจัดทำเว็บไซต์สำหรับใช้ในการทำการตลาดออนไลน์หรือตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ ที่พบเห็นบ่อยหลักๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนที่ถูกต้องเหมาะสม

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ Web Development และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

6 ปัญหาพื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์

ถ้าลงทุนทำเว็บไซต์มาแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ค ลองดูว่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของปัญหาของคุณหรือเปล่าและอะไรจะเป็นแนวคิดและทางแก้ไขได้บ้าง…

เพิ่มยอดขาย.... สร้างตลาดใหม่ ใช้จ่ายค่าโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

คอร์สเดียว ที่จะสอนคุณวางแผนกลยุทธ์สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดของคุณ ได้อย่างมีหลักการเหตุผลและช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างแท้จริง

ลองเปิดใจเรียนรู้บริการของเรา

Web Strategic Marketing

Solutions

ที่จะเปลี่ยนนิยามของการทำเว็บไซต์ของคุณตลอดไป

ถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจ ก็เท่ากับว่า..คุณไม่มีมันอยู่จริง

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับได้ว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ที่ครบวงจร

 • คิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • ออกแบบจัดทำ - ปรับแต่งแก้ไข - ทดสอบ
 • ยิงแอด ซื้อโฆษณาและวัดผลพร้อมรายงานการตลาด

ราคาเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้น....จำนวนจำกัดต่อเดือน ตัดสินใจจองทันที

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส Private ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

094 262 6066