ถ้าคุณมีเว็บไซต์แล้วไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจ

ก็เท่ากับว่า..คุณไม่มีมันอยู่จริง

Web Strategic Marketing

S o l u t i o n s

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์เพื่อการตลาด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจ

ที่เพียบพร้อมรองรับทุกมิติของกลยุทธ์การตลาดออนไลน์

เราเจาะลึกวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและกลุ่มเป้าหมาย ก่อนเริ่มต้นวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ธุรกิจของคุณ ดูแลให้คำปรึกษาการใช้งานที่ครอบคลุมกว่ามีมาตรฐานและวัดผลได้จริง

ไม่ใช่แค่รับทำเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า

แต่บริการของเราคือ การวางแผนและดำเนินการการตลาดออนไลน์ธุรกิจของคุณด้วยกลยุทธ์เว็บไซต์และสื่อโฆษณาที่เชื่อมโยงกัน

จึงทำให้คุณได้เว็บไซต์ที่สอดคล้องกับแผนการตลาดออนไลน์อย่างแท้จริง ที่วัดผลความสำเร็จได้

6

ขั้นตอนการทำงานสู่มาตรฐานคุณภาพ

Web Strategy

& Digital Platform

AR

Brief

Requirement

รับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การตลาด ปัญหาและโจทย์ทางธุรกิจ กำหนดแนวทางของเป้าหมายของแผนการดำเนินการ

Research

& Analysis

เราวิเคราะห์และวิจัยเปรียบเทียบคู่แข่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้องอย่างแท้จริง

Strategic

Planning

กำหนดกลยุทธ์ วิธีการและรูปแบบของการสื่อสาร รวมถึงขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ได้เป้าหมายทางการตลาดตามที่ได้วางแผนไว้

Tactics

Executions

จัดทำแผนการดำเนินการที่ครอบคลุม และสอดคล้องกันของสื่อออนไลน์ทั้งหมดทุกประเภท

Implement

& Devlopment

พัฒนาเว็บไซต์และตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่ได้วางแผนไว้

Measurement

& Optimization

ติดตามวัดผล และประเมินผลการทำงาน นำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงแผนการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอคำปรึกษาทางด้านการวางกลยุทธ์เว็บไซต์การตลาดธุรกิจและแผนงานการตลาดออนไลน์ ภายใต้การกำหนดแนวทางโจทย์ที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้

Web Strategic Planning

วิเคราะห์และวางแผนเว็บไซต์

Web Development

การพัฒนาเว็บไซต์

Standard Services

มาตรฐานการบริการและการดูแล

Digital Marketing Plan

การวางแผนการตลาดออนไลน์

Other Ecosystem

การเชื่อมต่อกับแพลทฟอร์มอื่นๆ

Website Service Packages

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Single Page

Branding

The Magics of Digtal Marketing Strategy Website

Web Strategic

Branding

Sustainable Brand & Marketing Service Platform

E-Commerce

Platform

The Way to Growth Business with Digital Platform & E-cosystem

Customize Web

Platform

Create Your Own Idea New Startup Business Model

เว็บไซต์ Landing Page Scroll แบบเนื้อหาแบ่ง Section และจบในหน้าเดียว ด้วยการเลื่อนลงด้านล่าง เหมาะสำหรับธุรกิจที่ไม่มีเนื้อหามากนัก เช่น การบริการเฉพาะด้าน หรือเว็บไซต์บุคคลส่วนตัว สินค้าประเภทเดียวที่ไม่มีแบบให้เลือกมากนัก สามารถจัดทำได้เร็ว ใช้งานง่ายบนมือถือ เหมาะสำหรับทำการตลาดแบบยิงแอดโฆษณาออนไลน์ ที่ต้องการยอดขายแบบทันทีทันใด

เว็บไซต์สำหรับองค์กร บริษัทธุรกิจทั่วไป ที่จำเป็นจะต้องวางพื้นฐานทางด้านแบรนด์ให้มีความน่าเชื่อถืออย่างชัดเจน ข้อมูลบริษัท สินค้าหรือบริการที่เป็นจุดเด่นเหนือคู่แข่ง และยังมีเนื้อหาส่วนอื่นๆสาระความรู้ ประกอบเพื่อความจำเป็นในการตัดสินใจซื้อหรือเลือกบริการ เว็บไซต์จึงเน้นที่ความสวยงาม ความสมบูรณ์ของข้อมูล และง่ายต่อการใช้งานเป็นหลัก

แพลทฟอร์ม สำหรับขายสินค้าทั้งแบบ B2C B2B พื้นฐานคือเรื่องของ Function การใช้งานที่ง่ายและรวดเร็ว การสามารถจัดโปรโมชั่น หรือแพคเกจการตลาดที่หลากหลาย ให้สามารถกระตุ้นยอดขายได้ตลอดเวลา การเก็บข้อมูลของพฤติกรรมลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อยอดในการพัฒนาแพลทฟอร์มทั้งหมดในระยะยาว

การพัฒนาแพลทฟอร์มเว็บไซต์ แบบจำเพาะเจาะจง สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความชัดเจนของ Function และแผนกำหนดในการแบ่งขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่มี Scope ที่ใหญ่เกินไปจนทำได้แล้วเสร็จยากมากเกินไป และมีความชัดเจนของรายละเอียด Function Spec ที่ดี เพื่อให้สามารถพัฒนาได้ง่าย ควรเริ่มต้นด้วยกระบวนการออกแบบ UX Design และการวางแผนที่เหมาะสม ก่อน Develop จริง

Web Strategic Planning

 • วิเคราะห์ธุรกิจ คู่แข่งออนไลน์ วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • Benchmarking หาตัวอย่างเว็บไซต์เทียบเคียง ในแต่ละส่วนหลักๆ ทั้ง Functional และ UIUX
 • ออกแบบร่าง Wireframe และ UI/UX Design ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ พร้อมกำหนด Timeframe

Web Strategic Planning

 • วิเคราะห์ธุรกิจ คู่แข่งออนไลน์ วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • Benchmarking หาตัวอย่างเว็บไซต์เทียบเคียง ในแต่ละส่วนหลักๆ ทั้ง Functional และ UIUX
 • ออกแบบร่าง Wireframe และ UI/UX Design ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ พร้อมกำหนด Timeframe

Web Strategic Planning

 • วิเคราะห์ธุรกิจ คู่แข่งออนไลน์ วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • Benchmarking หาตัวอย่างเว็บไซต์เทียบเคียง ในแต่ละส่วนหลักๆ ทั้ง Functional และ UIUX
 • ออกแบบร่าง Wireframe และ UI/UX Design ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ พร้อมกำหนด Timeframe

Web Strategic Planning

 • วิเคราะห์ธุรกิจ คู่แข่งออนไลน์ วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • Benchmarking หาตัวอย่างเว็บไซต์เทียบเคียง ในแต่ละส่วนหลักๆ ทั้ง Functional และ UIUX
 • ออกแบบร่าง Wireframe และ UI/UX Design ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ พร้อมกำหนด Timeframe

Web Development

 • Word Press Single Page Customize Design Layout
 • เว็บไซต์หน้าเดี๋ยวแบ่งเป็น Section Scroll ไม่เกิน 7 Section พร้อมแบบฟอร์มติดต่อกับเรา
 • Mobile Responsive / Adaptive เข้ารูปภาพตามขนาดหน้าจอ รองรับการใช้งานในทุกอุปกรณ์
 • โครงสร้างเว็บไซต์และระบบรองรับการทำ SEO เพิ่มอันดับในการค้นหา
 • มีระบบหลังบ้าน สามารถจัดการเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง
 • มีคู่มือการใช้งานและสอนการใช้งานให้ หลังจากออนไลน์

Web Development

 • Word Press Customize Design Layout
 • เว็บไซต์ไม่เกิน 10 หน้า Design Layout อิสระ ไม่มีข้อจำกัดในการดีไซน์
 • Mobile Responsive / Adaptive เข้ารูปภาพตามขนาดหน้าจอ รองรับการใช้งานในทุกอุปกรณ์
 • โครงสร้างเว็บไซต์และระบบรองรับการทำ SEO เพิ่มอันดับในการค้นหา
 • มีระบบหลังบ้าน สามารถจัดการเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง
 • มีคู่มือการใช้งานและสอนการใช้งานให้ หลังจากออนไลน์

Web Development

 • Word Press Customize Design
 • เว็บไซต์ไม่เกิน 10 หน้า Design
 • Mobile Responsive รองรับการใช้งานในทุกอุปกรณ์
 • โครงสร้างเว็บไซต์และระบบรองรับการทำ SEO เพิ่มอันดับในการค้นหา
 • มีระบบหลังบ้าน สามารถจัดการเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง
 • มีคู่มือการใช้งานและสอนการใช้งานให้ หลังจากออนไลน์

Digital Marketing

 • วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายและวางแผนการตลาดในทุกสื่อโฆษณาออนไลน์
 • วางแผน Conversion และ Sale Funnel Design ในการวัดผลการตลาดออนไลน์ที่ถูกวิธี
 • ติดตั้งเครื่องมือวัดผลสถิติ Google Tag Manager / Google Analytics
 • เชื่อมต่อ Line OA, Web Chat, Facebook Messenger
 • วางแผนและดูแลการซื้อโฆษณาออนไลน์ Facebook Ad และ Google Adword 1 เดือน
 • สรุปผลรายงานการตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ 1 ครั้ง (หลังจากออนไลน์แล้ว 1 เดือน) พร้อมคำแนะนำในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเพิ่มเติมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น

Digital Marketing

 • วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายและวางแผนการตลาดให้
 • ติดตั้งเครื่องมือวัดผลสถิติ Google Tag Manager / Google Analytics
 • วางแผน Conversion และ Sale Funnel Design ในการวัดผลการตลาดออนไลน์ที่ถูกวิธี
 • เชื่อมต่อ Line OA, Web Chat, Facebook Messenger
 • วางแผนและดูแลการซื้อโฆษณาออนไลน์ Facebook Ad และ Google Adword 1 เดือน
 • สรุปผลรายงานการตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ 1 ครั้ง (หลังจากออนไลน์แล้ว 1 เดือน) พร้อมคำแนะนำในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเพิ่มเติมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น

Digital Marketing

 • วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายและวางแผนการตลาดให้
 • ติดตั้งเครื่องมือวัดผลสถิติ Google Tag Manager / Google Analytics
 • วางแผน Conversion และ Sale Funnel Design ในการวัดผลการตลาดออนไลน์ที่ถูกวิธี
 • เชื่อมต่อ Line OA, Web Chat, Facebook Messenger
 • วางแผนและดูแลการซื้อโฆษณาออนไลน์ Facebook Ad และ Google Adword 1 เดือน
 • สรุปผลรายงานการตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ 1 ครั้ง (หลังจากออนไลน์แล้ว 1 เดือน) พร้อมคำแนะนำในการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดเพิ่มเติมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น

Other Services

 • ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านการตลาดออนไลน์และเว็บไซต์ตลอดอายุสัญญา
 • รับประกันการใช้งานตลอดอายุสัญญา 3 เดือน
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ Sale Funnel

Other Services

 • ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านการตลาดออนไลน์และเว็บไซต์ตลอดอายุสัญญา
 • รับประกันการใช้งานตลอดอายุสัญญา 12 เดือน
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ Sale Funnel

Other Services

 • ให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านการตลาดออนไลน์และเว็บไซต์ตลอดอายุสัญญา
 • รับประกันการใช้งานตลอดอายุสัญญา 12 เดือน
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ Sale Funnel

ราคาเริ่มต้นเพียง

49,000.-

ราคาเริ่มต้นเพียง

89,000.-

ราคาเริ่มต้นเพียง

145,000-

ราคาเริ่มต้นเพียง

350,000-

เพิ่มยอดขาย.... สร้างตลาดใหม่ ใช้จ่ายค่าโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

คอร์สเดียว ที่จะสอนคุณวางแผนกลยุทธ์สำหรับเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดของคุณ ได้อย่างมีหลักการเหตุผลและช่วยสร้างการเติบโตได้อย่างแท้จริง

ถึงเวลาแล้วยังที่ธุรกิจของคุณจะต้องมีเว็บไซต์

หลายท่านอาจจะกำลังนึกสงสัย หรือลังเลอยู่ในใจว่า ธุรกิจของเรานั้นจำเป็นต้องมีเว็บไซต์แล้วยัง ในเมื่อปกติ ก็มีหน้าร้านที่ลูกค้าเดินเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการและอยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้ว

6 ปัญหาพื้นฐานในการจัดทำเว็บไซต์

ถ้าลงทุนทำเว็บไซต์มาแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่เวิร์ค ลองดูว่าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาของปัญหาของคุณหรือเปล่าและอะไรจะเป็นแนวคิดและทางแก้ไขได้บ้าง…

12 ประโยชน์จากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง

เว็บไซต์หนึ่งในเครื่องมือออนไลน์ที่ทรงพลังที่สุดตั้งแต่ยุคแรกของ Internet และยังคงสร้างและส่งเสริมมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างทรงประสิทธิภาพ เรามาดูกันว่าเบื้องต้นแล้วเว็บไซต์สามารถมีส่วนช่วยในมิติอะไรได้บ้างที่เป็นพื้นฐาน

สิ่งที่จะต้องเตรียมรายละเอียดให้พร้อมก่อนเริ่มทำเว็บไซต์

เพื่อให้แผนงานของเรามีรายละเอียดที่ชัดเจนพอ ที่จะทำไปเข้าสู่กระบวนการ Web Development และไม่สร้างปัญหาระหว่างทีมทำงาน เราจึงควรเตรียมรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ลองเปิดใจเรียนรู้บริการของเรา

Web Strategic Marketing

Solutions

ที่จะเปลี่ยนนิยามของการทำเว็บไซต์ของคุณตลอดไป

ถ้าคุณมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ตอบโจทย์ธุรกิจ ก็เท่ากับว่า..คุณไม่มีมันอยู่จริง

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับได้ว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการตลาดออนไลน์ ที่ครบวงจร

 • คิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์
 • ออกแบบจัดทำ - ปรับแต่งแก้ไข - ทดสอบ
 • ยิงแอด ซื้อโฆษณาและวัดผลพร้อมรายงานการตลาด

ราคาเริ่มต้นเพียงหลักหมื่นเท่านั้น....จำนวนจำกัดต่อเดือน ตัดสินใจจองทันที

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส Private ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

094 262 6066