0

Google Analytics เครื่องมือเก็บค่าสถิติเว็บไซต์ ติดแล้ว เราดูยังไง อ่านค่ายังไง เคยสงสัยไหม?

Google Analytics คือ เครื่องมือในการเก็บค่าสถิติต่างๆ ของเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเราสามารถติดตั้งได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตัวเลขที่ได้จากการอ่านค่า ทำให้เราเห็นภาพรวมหรือแม้แต่ในรายละเอียดย่อยๆ
ต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้งานและสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา และเราสามารถนำมาวิเคราะห์
หาข้อสรุปนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป ทีนี้เรามาดูกันว่า โดยส่วนใหญ่พื้นฐานแล้วเราจะต้องดูค่าสถิติของเว็บไซต์ในเรื่องอะไรกันบ้าง

1.)

Audience

ผู้ใช้

ในส่วนนี้จะเป็นการเก็บค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด เราจะเลือกมาเฉพาะส่วนหลักๆ พื้นฐานที่แนะนำอยากให้ทำความเข้าใจและ Focus Monitor ประกอบด้วย
Users  

ผู้ใช้

จำนวนผู้เข้าใช้งานเป็นรายบุคคล ในแต่ละช่วงเวลา – ส่วนนี้เพื่อให้เห็นภาพรวมของ Traffic
ที่วิ่งเข้ามาที่เว็บไซต์มีปริมาณมากหรือน้อย มีการใช้งานมากในช่วงวันไหน หรือเวลาใด
รวมถึงการมองภาพรวมของการเติบโตขึ้นของเว็บไซต์อีกด้วย

New Visitor

ผู้ใช้ใหม่

หมายถึง ผู้ใช้งานที่เพิ่งเคยเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราเป็นครั้งแรก

Returning Visitor

ผู้ใช้งานที่กลับมา

หมายถึง ผู้ใช้งานที่กลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราซ้ำอีกครั้ง จากครั้งเดิม ซึ่งอัตราส่วนของ Returning Visitor ยิ่งสูง นั่นก็ย่อมแสดงออกว่าเว็บไซต์ของเราเป็นที่ชื่นชอบและจดจำได้
และผู้ใช้งานยังยินดีที่จะเข้ามาเพื่อหาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม เพราะเหตุผลนี้เราจึงควรทำการอัพเดทเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของเราให้สม่ำเสมอ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานคอยติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา และกลับมายังเว็บไซต์เราอยู่เรื่อยๆ ต่อไป

Sessions

คือ จำนวนครั้งของการเรียกเปิดเว็บไซต์ของเราขึ้นมา ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ตามมาตรฐานที่ Google Analytics ได้กำหนดไว้ที่ 30 นาที หมายความว่า ถ้าเรายังใช้งานเว็บไซต์ต่อเนื่องแต่ไม่เกิน 30 นาทีก็จะมีค่าเท่ากับ 1 Session หรือเราใช้งานครั้งแรกในวันนั้นๆ 10 นาทีเท่ากับ 1 Session จากนั้น เราเข้ามาอีกครั้งหลังจาก 30 นาทีไปแล้ว ก็จะนับเป็นอีก 1 Session รวมวันนั้นเท่ากับมี 1 User แต่มี 2 Session ดังนั้นค่าของ Session จะมากกว่า User เสมอ ถ้า Session มากก็แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้งานนั้นมีความสนใจในเว็บไซต์ของเรา และกลับเข้ามาดูใหม่ จากเดิมที่ดูค้างไว้ ค่า Session มากก็ยิ่งดี

Number of Sessions per User

จำนวนเซสชั่นต่อผู้ใช้

ต่อเนื่องจาก Session คืออัตราส่วนของ Session ต่อผู้ใช้งาน ทำให้เราเห็นว่าเมื่อเทียบค่าเฉลี่ย 1 User นั้นมีการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์กี่ครั้ง ดังนั้น ค่าเฉลี่ยส่วนนี้ยิ่งสูงก็ยิ่งดี

Page/Session

หน้า/เซสชั่น

คล้ายคลึงกันกับอัตราส่วน Session ต่อผู้ใช้งาน เพียงแต่ตัวเลขนี้จะแสดงให้เห็นว่า ต่อ 1 Session มีการเปิดหน้าเว็บไซต์เป็นจำนวนอัตราเท่าไหร ซึ่งค่าตัวเลขตัวนี้ยิ่งมากก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจในเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรานั่นเอง

Avg. Session Duration

ระยะเวลาเซสชั่นเฉลี่ย

หมายถึงระยะเวลา ที่ Session นั้นๆ ของผู้ใช้งาน ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งหากเราพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ดี มีความน่าสนใจ ตอบโจทย์และตรงกับสิ่งที่เค้ามองหา ผู้ใช้งานก็จะใช้เวลาในการอ่านเนื้อหาต่างๆ ของเรามากยิ่งขึ้น และช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ต่อแบรนด์เรามากยิ่งขึ้น ค่าตัวเลขส่วนนี้ ถ้ามีค่ายิ่งสูงก็ยิ่งเป็นผลดีกับเรา

Demographics

ข้อมูลประชากร

คือ ข้อมูลสถิติในรายละเอียดของผู้ใช้งานเช่น ช่วงอายุ 25-34 / 35-44 และเพศ เพื่อให้เราได้เห็นภาพของอัตราส่วนผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราว่า กลุ่มหรือช่วงอายุใดมีปริมาณมากกว่ากัน ก็จะได้ปรับปรุงหรือนำเสนอเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม

Bounce Rate

อัตราการตีกลับ

หมายถึง จำนวนสัดส่วนของผู้ใช้งานที่เข้ามายังเว็บไซต์แล้วเปิดดูเพียงหน้าเดียว ไม่ได้กดดูอย่างอื่นหรือไปหน้าอื่นต่อเลย เช่นมีคนเข้ามายังเว็บไซต์ 100 คน เมื่ออ่านเนื้อหาแล้ว 60 คน ไม่กดดูหน้าอื่นต่อแล้วออกไป ค่าอัตราการตีกลับหรือ Bounce Rate จะเท่ากับ 60% ซึ่งโดยพื้นฐานส่วนใหญ่แล้ว ถ้าอัตราส่วนนี้มีค่าสูงขึ้นเช่น 80-90% นั่นหมายถึงว่า ผู้ใช้งานเข้ามาแล้วไม่เจอกับเนื้อหาที่ต้องการ หรือไม่ประทับใจในเว็บไซต์ของเรานั่นเอง ค่าตัวเลขตรงนี้เราจึงควรนำมาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ และพัฒนาเว็บไซต์ของเราให้มีค่า อัตราการตีกลับที่อยู่ในระดับต่ำ ค่าเฉลี่ยสำหรับเว็บไซต์แบรนด์ทั่วไป อาจจะอยู่ที่ช่วง 50% กว่าๆ หากลดลงต่ำในระดับ 40% ลงไปได้ ก็จะถือว่าเว็บไซต์นั้นค่อนข้างตอบโจทย์ได้ดีทีเดียว

Mobile & Devices

มือถือและอุปกรณ์

หมายถึง ค่าตัวเลขอัตราส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์ของเราผ่านอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ โดยหลักๆ แล้วจะมี Desktop / Mobile / Tablet ถ้าเป็นเว็บไซต์ในปัจจุบัน อัตราส่วนของมือถือจะค่อนข้างสูง อาจจะตั้งแต่ 50% ++ ไปจนถึง 80-90% ก็เป็นไปได้ ทำให้การ Focus ในการออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์ของเราเหมาะสมตามอัตราส่วนนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเว็บไซต์ประเภทธุรกิจ B2B อัตราส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์ หลายๆ เว็บไซต์อาจจะยังคงยืนหลักอยู่ที่ Desktop เป็นหลัก ซึ่งเกิดจากการใช้งานในขณะทำงานในสำนักงานในรูปแบบทั่วไป ดังนั้นในส่วนนี้ ให้ค่าตัวเลขเป็นตัวบ่งบอกจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดกว่าการตัดสินใจด้วยความรู้สึกเอง

Browser & OS

เทคโนโลยีบราวเซอร์และระบบปฏิบัติการ

หมายถึง ประเภทของบราวเซอร์หรือระบบปฏิบัติการ ที่อุปกรณ์นั้นเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งโดยส่วนใหญ่หลักๆ ปัจจุบันก็น่าจะเป็น Chrome ของ Google ที่เป็นบราวเซอร์ยอดนิยม และ Safari สำหรับเครื่อง Mac Book ต่างๆ เป็นหลัก หากเราเห็นภาพของบราวเซอร์หลัก บราวเซอร์รองเหล่านี้แล้ว เราก็สามารถที่จะทำการตรวจสอบการแสดงผลในขั้นตอนการ Test ได้ตรงตามกับที่กลุ่มผู้ใช้งานของเราได้อย่างสมบูรณ์ไม่ผิดเพี๊ยนเช่นกัน

2.)

Acquisition

การกระทำ
หมายถึง ค่าสถิติต่างๆ เพื่อบอกช่องทางหรือประเภทของที่มาที่นำผู้ใช้งานมายังเว็บไซต์ของเรา ทำให้เราสามารถนำค่าเหล่านี้ไปวิเคราะห์ช่องทางหรือการใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเติมได้ รวมถึงการวิเคราะห์ในมิติของการรับรู้แบรนด์ของเราจากการเข้าในแบบ Direct ที่อัตราเพิ่มสูงขึ้นก็สามารถเห็นภาพได้จากส่วนนี้
Channel

แชแนล

หมายถึง ช่องทางในการนำผู้เข้าใจงานเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา ซึ่งประกอบด้วย

 • Direct – เข้าตรงๆ ด้วยการพิมพ์ URL ของเรา เกิดจากการที่ผู้ใช้งานรู้จักชื่อเว็บไซต์ของเราแล้ว และต้องการเข้ามายังเว็บไซต์ ก็พิมพ์ Domain Name เข้ามาได้เลย ซึ่งหากค่า Direct มีอัตราการเพิ่มที่สูงขึ้น เท่ากับว่าแบรนด์หรือเว็บไซต์ของเรามีคนรู้จักมากยิ่งขึ้น และจดจำจนสามารถเข้ามายังเว็บไซต์ของเราได้เอง
 • Organic Search – หมายถึง ผู้ใช้งานเว็บไซต์เข้ามายังเว็บไซต์ ด้วยการค้นหาคำค้นบางอย่าง แล้ว Google แสดงผลเว็บไซต์ของเราขึ้นมา เมื่อผู้ใช้งานสนใจและคลิ๊กเข้ามายังเว็บไซต์ ก็จะนับเป็น Visitor และนับค่าของ Traffic นี้ว่ามาจากช่องทาง Organic Search ซึ่งแน่นอนว่า Organic Search นั้น เป็น Free Traffic ที่เราไม่เสียค่าใช้จ่าย หากค่าของ Organic Search สูงขึ้น เท่ากับว่า เราได้ Traffic มากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเสียต้นทุนเลย และส่วนนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอันหนึ่งสำหรับงานเว็บไซต์ ที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์ให้ติดอันดับการค้นหาที่ดี ที่เราเรียกกันว่า SEO นั่นเอง
 • Social – หมายถึง ผู้ใช้งานเว็บไซต์เข้ามายังเว็บไซต์ ผ่านทางช่องทาง Social Network อาจจะเกิดขึ้นจากมีการแสดง URL เว็บไซต์ไว้ในเพจของเรา หรือจาก Post Promote ต่างๆ ค่าตัวเลขของ Traffic ที่เกิดขึ้นก็จะนับรวมไว้ในกลุ่มนี้
 • Paid Search – หมายถึง การทำโฆษณาในช่องทางการค้นหา หรือเรียกอีกอย่างว่า SEM (Seach Engine Marketing) ดังนั้น ผู้ใช้งานที่เข้าผ่านช่องทางนี้ จึงเป็นผู้ใช้งานที่เลือกคลิ๊กผ่านโฆษณาผลการค้นหาคำที่เราได้ทำการโฆษณาไว้ ที่รู้จักกันในนาม Google Adword นั่นเอง ตัวเลขตรงนี้หลักๆ แล้วเราก็จะดูเทียบเคียงกับต้นทุนที่เราเสียไปและประสิทธิภาพในการได้ Traffic มายังเว็บไซต์
 • Display – หมายถึง Traffic หรือผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ ผ่านสื่อโฆษณาประเภทแบนเนอร์ในระบบ Google Display Network [GDN] นั่นเอง ซึ่งก็เป็นการโฆษณาอีกประเภทหนึ่งด้วยเช่นกัน
 • Referral – หมายถึง การที่มีผู้ใช้งานเว็บไซต์ รู้จักและเข้ามายังเว็บไซต์จาก Link ที่ถูกแสดงไว้ในเว็บไซต์อื่นๆ นอกเว็บไซต์เรา เช่น เว็บข่าวสาร เว็บบอร์ดต่างๆ ที่อาจจะเกิดจากเราเองไปวางเนื้อหาเอาไว้ หรือมีบุคคลที่ 3 ทำการแชร์ Link เว็บไซต์ของเราให้เพื่อแนะนำ รวมถึงการที่เราเลือกใช้การทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่าน Influencer / Blogger / KOL ด้วยเช่นกัน1
Referrals

การอ้างอิง
ต่อเนื่องจากค่าตัวเลขในการนับจำนวน คือ การแสดง Tracking ให้เห็นที่มาของ Traffic ว่าเข้ามาจากเว็บไซต์ URL อะไร ปริมาณมากน้อยอย่างไร เข้ามาแล้วมีอัตราการตีกลับมากน้อยอย่างไร ในกรณีค่าสถิติส่วนนี้ ทำให้เรามองเห็นภาพของเว็บไซต์ที่ส่ง Traffic มาว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด และมีคุณภาพของกลุ่มเป้าหมายตรงกับเว็บไซต์เราหรือไม่ จากอัตราการตีกลับนั่นเอง

3.)

Behaviour

พฤติกรรม
Site Content

เนื้อหาไซต์รายงานในส่วนนี้

จะแสดงให้เห็นถึงค่าตัวเลขยอดนิยมของหน้าที่ถูกเปิดในเว็บไซต์ของเรา ทำให้เรามองเห็นภาพว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ส่วนใหญ่แล้ว มองหาหรือสนใจเนื้อหาทางด้านใด ตามลำดับ ซึ่งจะทำให้เราสามารถ Focus ในการพัฒนาเนื้อหานั้นๆ เพิ่มเติมหรือปรับปรุงหน้าเว็บนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกด้วย

ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นเพียงความสามารถในระดับพื้นฐานของ Google Analytics ที่ค่าสถิติต่างๆ
เหล่านี้ จะแสดงผลให้เราทันทีที่เราได้ทำการติดตั้งเครื่องมือสมบูรณ์ แต่นอกเหนือจากค่าดังกล่างแล้ว
เรายังสามารถทำการ Setup เพิ่มเติมเพื่อทำการ Tracking สถิติอื่นๆ ตามที่เราต้องการได้อีกมากมายหลายอย่าง เช่น ค่าเหตุการณ์ (Event Tracking), เป้าหมาย (Goal Conversion) เป็นต้น หรือเชื่อมโยงระหว่างเครื่องมือของ Google เอง เช่น เชื่อมโยงกับ Google Search Console เป็นต้น
ซึ่งจะได้นำมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมในบทความอื่นๆ

โดยสรุปแล้ว นอกเหนือการพยายามพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว
หากเราไม่สามารถวัดผลของการใช้งานและสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ในรูปแบบของค่าตัวเลขที่แน่ชัดแล้ว ก็ย่อมเป็นเรื่องยากที่เราจะสามารถวิเคราะห์ จุดเด่น จุดอ่อนของเว็บไซต์เพิ่มเติม
เพื่อนำไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น บรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ การติดตั้งเครื่องมือ Google Analytics ไม่ใช่เรื่องยาก หากแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถเข้าใจค่าสถิติต่างๆ เหล่านี้และมีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์สรุปวัดผล มันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดเลย

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

บริการแพคเกจ รับทำเว็บไซต์ธุรกิจ และการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและรับทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

© 2017 – greyscale digital all rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

094 251 8843

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

* สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุดตลอด 24 ชม. ยินดีบริการรับงานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วประเทศ

BKK Office

CNX Office

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

nobody perfect but everybody couldn’t stop in digital world, and every minute it’s opportunity to

Success.

Digital Strategy & Consultant

Provide your business transformation strategic plan to digital era.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

Digital X Beyond

Prepare new solutions for the future challenge.

BKK Office​

CNX Office

Contact Us

สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ จัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทและการตลาดออนไลน์ หรือต้องการติดต่อสอบถามในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อผ่านทุกช่องทางได้ตลอดเวลา 24 ชม.

ยินดีบริการรับงานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัดทั่วประเทศ

สำเร็จแล้ว!

เราได้รับข้อความของคุณแล้ว
เราจะรีบตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์

สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

จากจุดเริ่มต้นของความสนใจการเข้ามาของกระแส Internet ก่อนยุคปี 2000 หรือ Y2K ต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ จาก Graphic Designer มาสู่ Web Designer ไปสู่การหัดเขียน Code บ้างแบบมั่วๆ จนมาเป็นคนออกแบบและรับทำเว็บไซต์ในยุคนั้น และเปิดบริษัทรับทำเว็บไซต์ในยุคต้นๆ ต้องผ่านอะไรมาบ้าง อยากแชร์ประสบการณ์เท่าที่จะพอนึกได้

Play Video

Experience

ตอนที่เริ่มต้นก็คงไม่มีใครคาดคิดว่าจะต้องเจออะไรบ้างและลงเอยยังไง

 • นำเสนอแผนงานขายเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์อื่นๆ มากกว่า 2000++ รายทั้งเล็ก กลางใหญ่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน SME และรายบุคคล
 • เข้าร่วมทำงานเว็บไซต์ กับแบรนด์หรือหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศมามากมาย ทั้งในฐานะคู่สัญญาหลัก และ Out Source สนับสนุน เช่น Oishi, Ichitan, พฤกษา, Santiburi Group ในเครือ บุญรอด, Siamsamsung Life Insurerance, อาคเนย์ประกันภัย, ปูนต์อินทรีย์, Sabrina, ปตท, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, อายิโนะโมโต๊ะ, มหาวิทยาลัยหอการค้า, ช.การช่าง อื่นๆ มีมากมาย
 • ร่วมงานกับทีมทำเว็บไซต์และการตลาดดิจิตอลอื่นๆ ทั้งในส่วนของทีมงานประจำและ Outsource มากกว่า 500 คน
 • ก่อตั้ง จัดหาและบริหารทีมงานเว็บไซต์และดิจิตอลทั้งหมด 8 ทีม
 • สร้าง Digital Platform ที่สนันสนุนยอดขายออนไลน์ในระดับ Scale ใหญ่ๆ มาพอสมควร
 • เริ่มเปิด Greyscale Digital Academy สอนและให้การอบรมไปแล้วมากกว่า 20 คอร์สเรียน
 • เป็นที่ปรึกษาวางกลยุทธ์ดิจิตอลแพลทฟอร์ม อิสระ ให้กับบริษัทธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการ Transform สู่โลกดิจิตอล อย่างเต็มตัว

กว่า 2 ปี ที่ได้เริ่มต้นในการแชร์ประสบการณ์ ผ่านคอร์สอบรมต่างๆ ทั้ง Public Private หน่วยงานมหาวิทยาลัย และทีมภายในบริษัท ยิ่งได้สอนมากตัวเราเองก็ได้เรียนรู้กลับไปมากยิ่งขึ้นด้วย มันจึงเป็นความสุขเล็กๆ ทุกครั้งของกิจกรรมการสอน การอบรม หรือการได้แบ่งปันประสบการณ์

NID_STORY-2
NID_STORY-3
NID_STORY-4

เมื่อโลกยังไม่หยุดหมุน เราก็ไม่อาจ
จะหยุดเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้

Thinking

บ่อยครั้งที่ความคิดดีๆ มักมาจนเราเกือบจะสาย

หลังจากการเกิดขึ้นของยุคบูมอย่าง Social Network และ Facebook ในบ้านเรา เมื่อเกือบสิบปีที่ผ่านมา การเป็นแค่เพียงคนรับทำเว็บไซต์ทำให้เรากำลังจะกลายเป็นคนตกยุคอย่างรวดเร็ว และแทบจะทันที ที่อาจจะยังมีคุณค่าต่อตลาดภาพรวม แต่ก็น้อยลงหรือยังไม่ใช่สิ่งที่ตลาดต้องการเป็นอันดับต้นๆ และนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์และโอกาสใหม่ๆ

ได้มีโอกาสอีกครั้งกับการเข้าร่วมงานกับ Digital Agency ในยุคเริ่มต้น เมื่อปี 2012 ที่ค่อนข้างเติบโตอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันก้าวขึ้นสู่บริษัททางการตลาดชั้นนำของเมืองไทย ทำให้มุมมองด้านธุรกิจ และการตลาดของเราเองเปิดกว้างขึ้น เริ่มศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ และเป็นที่มาของการศึกษาลงในรายละเอียดของ Web Strategy Principles ที่เป็น Framework ที่มีองค์ความรู้อย่างชัดเจนในต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2011 แต่เราไม่เคยได้รู้ตรงนี้มาก่อน เท่ากับว่า ทำเว็บไซต์มา 10 กว่าปี กับรู้ไม่ได้ลึกจริงๆ อย่างที่มันควรเป็น

รู้อะไรไม่สู้...รู้ว่าเรา..ไม่รู้อะไร

นั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากของการเปลี่ยนมุมมองของความไม่รู้ ไม่ใช่เรื่องว่าวันนี้เราเก่งหรือมีความสามารถแค่ไหน แต่เป็นคำถามว่า..เรายังไม่รู้อะไรบ้างที่เราจำเป็นจะต้องรู้ และจะต้องย้ำเตือนตัวเองเสมอในยุคนี้ ที่จะไม่หยุดเรียนรู้และพยายามจะตั้งคำถามกับตัวเองในทุกๆ วันว่า ถ้าเราต้องการก้าวไปข้างหน้าไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่เราได้ตั้งไว้ เรายังจำเป็นจะต้องเรียนรู้ และลงมือปฎิบัติในเรื่องอะไรบ้าง อย่างจริงจัง

Change & Chance

การเปลี่ยนแปลงมักสร้างโอกาสใหม่ๆ เสมอ

แนวคิดนี้เรียบง่าย แต่กลับไม่ง่ายนักในเชิงปฏิบัติจริงสำหรับคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่กลางคน ที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไร ความคิดเรื่องการเปิดสอนมีมานานเป็นปี กว่าจะได้เริ่มต้นทำจริงๆ การตัดสินใจและลงมือทำทันที เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งยวด สิ่งนี้เองที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ขึ้นมา ในช่วงต้นปี 2017 หลังจากตัดสินใจแล้วว่าจะลงมือทำทันที ใช้เวลาเพียงครึ่งวันสำหรับการร่าง Outline Course ‘The Fundamental of Creative Web Design Business’ คอร์สอบรมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเว็บไซต์ทั้งที่เป็นคนทำงานและผู้ที่สนใจทั่วไป และเปิดขายผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเปิดอีก 4 หลักสูตรและสอนกว่า 20 รอบคอร์สเรียน มากกว่า 300 คนผู้อบรม ตลอดเวลา 2 ปีกว่า จนถึงปัจจุบัน

เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรได้ จนกว่าจะเริ่มลงมือทำมันจริงๆ

Painpoint & Solutions

ปัญหาอุปสรรคและโอกาสทีดีสำหรับทุกคนที่เปิดใจให้กับมัน

แม้การเข้ามาและกระแสการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความจำเป็นจะต้องพึ่งพาศาสตร์และองค์ความรู้ เทคนิคกลยุทธ์ทางด้านดิจิตอลออนไลน์ นั้นเกิดการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง แบบไม่อาจจะปฏิเสธได้ ในทางปฏิบัติจริงเรากลับพบปัญหามากมายที่ยังคงเป็นช่องว่าง ช่องโหว่ รอการเติมเต็มหรือแก้ไข ตั้งแต่ แนวคิดต่อโลกยุคใหม่ในปัจจุบันต่อภาคธุรกิจที่จำเป็นต้องปรับตัวเองให้ทัน และยังคงความแข็งแกร่ง สามารถเดินหน้าต่อไปในตลาดหรืออุตสาหกรรมของตัวเอง รวมถึงปัญหาของศักยภาพในการผลิตบุคคลกรแบบพร้อมใช้งานในปัจจุบันที่เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย จึงเกิดสภาวะไม่สมดุลย์อย่างรุนแรง และไม่นำมาซึ่งความชัดเจนของทิศทางอย่างแท้จริง โดยส่วนตัวผมแอบนึกในใจว่าเป็นยุคแห่ง “ดิจิตอลคลุกฝุ่น” ก็ว่าได้ มันดูคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ไม่รู้อะไรจริงหรือไม่จริง เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตัวเองในการนำมาใช้งาน

แทบจะต้องบอกว่าไม่สูตรสำเร็จเลยในนาทีนี้ นอกเหนือจากการเรียนรู้มากๆๆ นำไปทดสอบด้วยการลงมือปฏิบัติจริง วัดผลอย่างละเอียด วิเคราะห์ผลที่ได้แล้วนำไปปรับปรุงเพิ่มเติม จนกว่าจะได้สภาพของผลลัพธ์ในแบบที่ตัวเองต้องการ อย่าเชื่ออะไรมากเกินไป แต่ก็ไม่ควรต่อต้านแบบปิดใจไม่เปิดรับ เรามีเรื่องที่ต้องเรียนรู้เสียมากจนไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนอะไรหลัง ความยากของยุคนี้อาจจะคือเรื่องนี้นี่เอง…เราไม่รู้ว่าเราควรเรียนรู้อะไร ลงทุนทั้งเงินทองและเวลากับอะไรจริงๆ..ที่เหมาะกับเรา แต่นั่นก็เป็นช่องว่างที่ได้กล่าวไว้ว่า คนอื่น ผู้อื่น หรือคู่แข่งของคุณก็เช่นกัน ถ้าใครหาแบบฉบับความชัดเจนของแนวคิดในการเดินหน้าพัฒนาตัวเองหรือธุรกิจได้แล้ว เริ่มลงมือก่อน ทดลองก่อน โอกาสความสำเร็จก็ยังนับว่ามีอยู่มาก

สิ่งที่สำคัญสำหรับวันนี้ อาจจะไม่ใช่การตั้งคำถามว่า มันจะผิดพลาดล้มเหลวไหม แต่อาจจะเป็นคำถามว่า เราจะลงมือทำเท่าที่ทำได้อย่างเร็วที่สุดได้เมื่อไหร่... ก็เป็นได้

Greyscale Digital – ก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันระหว่างกันเพื่อพัฒนาการไปสู่ความสำเร็จสำหรับทุกท่านและตัวพวกเราเองด้วยเช่นกัน

โลกหมุนเร็วขึ้น เวลาก็จะสั้นลง อย่ารออะไร
เน้นลงมือทำสำคัญที่สุด