0

Positioning & Core Value @UECOF Brand Workshop

#Branding#NotJust#a#Logo

#การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การมีโลโก้.

ได้มีโอกาสเป็น Montor ร่วมใน Branding Workshop เพื่อค้นหา Brand Core Value, Brand Positioning Map ของสินค้า ยาน้ำ ยาเม็ด และ เม็ดอม UECOF กิจกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กร รวมถึงทีมการตลาดจากภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวตนของแบรนด์ของสินค้าของตนเองได้อย่างท่องแท้ทุกมิติ โดยการนำของ พี่เจียว แห่ง Wolf Co Working Space และ Reach Thailand ที่เป็น Branding Specialist ผู้คร่ำหวอดที่มีประสบการณ์จาก Agency ชั้นนำในเมืองไทยกว่า 20 ปี มาเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เรื่องของ Branding Framework ให้กับทุกคนในงานได้นำไปลองคิดและปฏิบัติการค้นหาแนวทางในใจ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ของแต่บะทีม.

การ Workshop จะแบ่งไปตามขั้นตอนกระบวนการจาก Session เริ่มต้นจนจบตกผลึกออกมาเป็นแกน Brand Core Value ที่ทรงคุณค่าพร้อมส่งมอบในลักษณะของ Brand Promise ที่ดีและหนักแน่นเพียงพอ สำหรับผู้บริโภคและสภาพการแข่งขั้นของตลาดนั้นๆ .

นอกเหนือจากนี้ก็ยังมี Mentor อื่นๆ เช่น อาจารย์อาร์ม ผู้เชี่ยวชาญด้าน Brand Communication คุณปอ Media Planner Specialist และทีม Greyscale ที่คอยช่วยเสริมในด้านของ User Behavior และ Customer Personas ที่อาจจะต้องคำนึงถึงมากยิ่งขึ้นในยุคของการสื่อสารผ่านโลกดิจิตอล.

สนุกสนานได้ความรู้ที่จับต้องและนำไปปฏิบัติได้จริง จากวิทยากรตัวจริงที่เคยผ่านงาน Branding กับสินค้าแบรนด์ยี่ห้อชั้นนำของประเทศไทยที่หลากหลายในโลก TVC ที่ทุกท่านต้องเคยผ่านตามาอย่างแน่นอน.

ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจรายได้ สนใจที่จะขอคำปรึกษาทางด้านการค้นหาและสร้าง Brand Personality และ Core Value ที่เหมาะสมกับตนเองและการแข่งขันตลาด สามารถติดต่อสอบถามมาได้ตลอดเวลา หรือมีปัญหาที่ยังสับสนและลังเลสงสัยเกี่ยวกับจุดยืนของแบรนด์ของตัวเอง ว่าพร้อมที่จะผลักดันหรือส่งต่อเพื่อแข่งขันกับตลาดได้จริงหรือไม่อย่างไร..

Positioning & Core Value @UECOF Brand Workshop

#Branding#NotJust#a#Logo

#การสร้างแบรนด์ไม่ใช่แค่การมีโลโก้.

ได้มีโอกาสเป็น Montor ร่วมใน Branding Workshop เพื่อค้นหา Brand Core Value, Brand Positioning Map ของสินค้า ยาน้ำ ยาเม็ด และ เม็ดอม UECOF กิจกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในองค์กร รวมถึงทีมการตลาดจากภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวตนของแบรนด์ของสินค้าของตนเองได้อย่างท่องแท้ทุกมิติ โดยการนำของ พี่เจียว แห่ง Wolf Co Working Space และ Reach Thailand ที่เป็น Branding Specialist ผู้คร่ำหวอดที่มีประสบการณ์จาก Agency ชั้นนำในเมืองไทยกว่า 20 ปี มาเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เรื่องของ Branding Framework ให้กับทุกคนในงานได้นำไปลองคิดและปฏิบัติการค้นหาแนวทางในใจ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนให้เกิดขึ้นกับแบรนด์ของแต่บะทีม.

การ Workshop จะแบ่งไปตามขั้นตอนกระบวนการจาก Session เริ่มต้นจนจบตกผลึกออกมาเป็นแกน Brand Core Value ที่ทรงคุณค่าพร้อมส่งมอบในลักษณะของ Brand Promise ที่ดีและหนักแน่นเพียงพอ สำหรับผู้บริโภคและสภาพการแข่งขั้นของตลาดนั้นๆ .

นอกเหนือจากนี้ก็ยังมี Mentor อื่นๆ เช่น อาจารย์อาร์ม ผู้เชี่ยวชาญด้าน Brand Communication คุณปอ Media Planner Specialist และทีม Greyscale ที่คอยช่วยเสริมในด้านของ User Behavior และ Customer Personas ที่อาจจะต้องคำนึงถึงมากยิ่งขึ้นในยุคของการสื่อสารผ่านโลกดิจิตอล.

สนุกสนานได้ความรู้ที่จับต้องและนำไปปฏิบัติได้จริง จากวิทยากรตัวจริงที่เคยผ่านงาน Branding กับสินค้าแบรนด์ยี่ห้อชั้นนำของประเทศไทยที่หลากหลายในโลก TVC ที่ทุกท่านต้องเคยผ่านตามาอย่างแน่นอน.

ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจรายได้ สนใจที่จะขอคำปรึกษาทางด้านการค้นหาและสร้าง Brand Personality และ Core Value ที่เหมาะสมกับตนเองและการแข่งขันตลาด สามารถติดต่อสอบถามมาได้ตลอดเวลา หรือมีปัญหาที่ยังสับสนและลังเลสงสัยเกี่ยวกับจุดยืนของแบรนด์ของตัวเอง ว่าพร้อมที่จะผลักดันหรือส่งต่อเพื่อแข่งขันกับตลาดได้จริงหรือไม่อย่างไร..

Digital x Beyond

* สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

© 2017 – greyscale digital all rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

094 251 8843

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

fb

nobody perfect but everybody couldn’t stop in digital world, and every minute it’s opportunity to

Success.

Digital Strategy & Consultant

Provide your business transformation strategic plan to digital era.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

Digital X Beyond

Prepare new solutions for the future challenge.

Contact Us

สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ จัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทและการตลาดออนไลน์ หรือต้องการติดต่อสอบถามในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อผ่านทุกช่องทางได้ตลอดเวลา 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

ประชุมปรึกษาวางแผนดิจิตอล ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

ประชุมปรึกษา
วางแผนดิจิตอล ฟรี!
ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

Logo-svg14

digital managementsolutions

ที่อยู่

54/12 หมู่ 1 ถนนฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร

094 251 8843

อีเมลล์

[email protected]1681-1516168.cloudwaysapps.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.