0

Team Meetup #GDS Going Design Studio

ได้มีโอกาสแวะไปเยี่ยมเยียนทีมทำ Website และ Graphic Design น้องใหม่ #GoingDesignStudio หนึ่งในทีมที่เข้าร่วมกับเราทุกคอร์สการอบรม เพื่อติดตามผลและแนะนำเพิ่มเติมในการนำความรู้ไปปรับใช้ในองค์กรและพร้อมถือโอกาสแบ่งปันเพิ่มเติมด้วย Workshop “Creative Web Strategic Idea Proposal” และ “Direction Year Plan 2018 Brainstorming” เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าในกระบวนการคิดและวางแผนออกแบบงานเว็บไซต์ยุคใหม่ในลักษณะของ Web Strategic Planning ให้กับทีมน้องๆ ทั้งหมดอีกครั้ง รวมถึงการสร้างให้เกิดการสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมกันในการวางแผนขององค์กรร่วมกัน เป็นการสร้างบรรยากาศการทำงานและการยอมรับความคิดเห็นระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิด Team Work ที่ดีในองค์กร.ถือโอกาสแชร์เป็นแนวทางการวางแนวทาง Direction Framework สำหรับทีมที่กำลังอยู่ระหว่างการทำแผนงานในปีหน้าในการออกแบบแนวนโยบายขององค์กร ว่าควรคำนึงถึงมิติอะไรบ้างในการวางแผนงานโดยรวม โดยพื้นฐานประกอบด้วยหลักแนวทาง ดังนี้.#Marketingในยุคที่ธุรกิจต้องแข่งขัน คงเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นในมิติของการตลาด เพียงแต่เราควรจะต้องมีกลยุทธและวิธีการในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากได้อย่างชัดเจน ว่าจริงๆ แล้วกลุ่มลูกค้าไหนที่จะเหมาะกับสินค้าและบริการของเรา.#Product & #Serviceแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าให้ได้อย่างชัดเจนและแตกต่าง ซึ่งควรจะมีความชัดเจนในระยะ 1-3 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการทีมที่เหมาะสม.#Team#HRM#HRDแนวทางและนโยบายทางด้านทีมหรือบุคคล ตั้งแต่การเตรียมทีม การคัดเลือก การพัฒนา การดูแล ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องภายใต้สภาวะการณ์ของการขาดแคลนบุคคลกรอย่างหนักของอุตสาหกรรมนี้.#Research & #Developementสำหรับทีมดิจิตอลในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่สำคัญคือต้องไม่หยุดเรียนรู้ วิเคราะห์วิจัย เพื่อหาสิ่งใหม่ๆ และก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง.#Clientsเนื่องด้วยเป็นธุรกิจทางด้านการให้บริการ การพัฒนานโยบายทางด้านการบริการลูกค้าที่จะสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ย่อมเป็นอีกหนึ่งกลยุทธที่จะผูกมัดใจให้กับลูกค้าอยู่กับเราในระยะยาว และสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับบริษัท.#Financialการทำธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญ คือ แนวนโยบายทางด้านการเงินที่จะต้องเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางอื่นๆ ของบริษัท แต่ยังคงต้องสร้างความมั่นคงและอุ่นใจให้กับทุกฝ่ายได้ด้วย.#Sustianable ในท้ายที่สุดของปลายทางเป้าหมายธุรกิจ เราควรจะมองความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้ออกว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อไหร เพื่อให้เราทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจได้ว่า ในแต่ละวันทีต้องทุ่มเทแรงกายและใจลงไปกับธุรกิจและองค์กร เพื่อเป้าหมายความสุขอย่างไร..ก็สนุกสนานและได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ทั้งในส่วนของลูกค้า การขาย การเสนอราคา การจัดทำสัญญา รวมถึงแนวทางไอเดียต่างๆ ให้กับทีมน้องใหม่ไฟแรงทีมนี้ และหวังว่าสิ่งที่จะได้รับจะทำให้ทีม Going Design Studio จะได้เติบโตจากปีที่ 1 ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและแตกต่าง เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมดิจิตอลต่อไป.ท่านใดสนใจร่วมงานทั้งเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่กำลังเติบโต หรือต้องการบริการทางด้านจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจองค์กร สามารถเข้าชมผลงานและติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย.www.goingdesign.co.#ขอขอบคุณทีมงานGDSมากๆครับสำหรับทุกสิ่ง..#รูปภาพสวยๆด้วยGalaxyNote8สวยใสแบบไม่ต้องแต่งอะไรเลย#เครื่องดื่มสีอำพันและอาหารเย็นแสนอร่อย#ความอบอุ่นน่ารักของมิตรภาพในออฟฟิสเล็กๆที่ชิคๆคูลๆ.#TeamMeetups#GoingDesignStudio#TheArtofWebStrategy#TeamBuildingandManagement#GreyscaleAcademy

Team Meetup #GDS Going Design Studio

ได้มีโอกาสแวะไปเยี่ยมเยียนทีมทำ Website และ Graphic Design น้องใหม่ #GoingDesignStudio หนึ่งในทีมที่เข้าร่วมกับเราทุกคอร์สการอบรม เพื่อติดตามผลและแนะนำเพิ่มเติมในการนำความรู้ไปปรับใช้ในองค์กรและพร้อมถือโอกาสแบ่งปันเพิ่มเติมด้วย Workshop “Creative Web Strategic Idea Proposal” และ “Direction Year Plan 2018 Brainstorming” เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าในกระบวนการคิดและวางแผนออกแบบงานเว็บไซต์ยุคใหม่ในลักษณะของ Web Strategic Planning ให้กับทีมน้องๆ ทั้งหมดอีกครั้ง รวมถึงการสร้างให้เกิดการสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมกันในการวางแผนขององค์กรร่วมกัน เป็นการสร้างบรรยากาศการทำงานและการยอมรับความคิดเห็นระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิด Team Work ที่ดีในองค์กร.ถือโอกาสแชร์เป็นแนวทางการวางแนวทาง Direction Framework สำหรับทีมที่กำลังอยู่ระหว่างการทำแผนงานในปีหน้าในการออกแบบแนวนโยบายขององค์กร ว่าควรคำนึงถึงมิติอะไรบ้างในการวางแผนงานโดยรวม โดยพื้นฐานประกอบด้วยหลักแนวทาง ดังนี้.#Marketingในยุคที่ธุรกิจต้องแข่งขัน คงเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นในมิติของการตลาด เพียงแต่เราควรจะต้องมีกลยุทธและวิธีการในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากได้อย่างชัดเจน ว่าจริงๆ แล้วกลุ่มลูกค้าไหนที่จะเหมาะกับสินค้าและบริการของเรา.#Product & #Serviceแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าให้ได้อย่างชัดเจนและแตกต่าง ซึ่งควรจะมีความชัดเจนในระยะ 1-3 ปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการทีมที่เหมาะสม.#Team#HRM#HRDแนวทางและนโยบายทางด้านทีมหรือบุคคล ตั้งแต่การเตรียมทีม การคัดเลือก การพัฒนา การดูแล ซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องภายใต้สภาวะการณ์ของการขาดแคลนบุคคลกรอย่างหนักของอุตสาหกรรมนี้.#Research & #Developementสำหรับทีมดิจิตอลในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่สำคัญคือต้องไม่หยุดเรียนรู้ วิเคราะห์วิจัย เพื่อหาสิ่งใหม่ๆ และก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง.#Clientsเนื่องด้วยเป็นธุรกิจทางด้านการให้บริการ การพัฒนานโยบายทางด้านการบริการลูกค้าที่จะสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ย่อมเป็นอีกหนึ่งกลยุทธที่จะผูกมัดใจให้กับลูกค้าอยู่กับเราในระยะยาว และสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับบริษัท.#Financialการทำธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญ คือ แนวนโยบายทางด้านการเงินที่จะต้องเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางอื่นๆ ของบริษัท แต่ยังคงต้องสร้างความมั่นคงและอุ่นใจให้กับทุกฝ่ายได้ด้วย.#Sustianable ในท้ายที่สุดของปลายทางเป้าหมายธุรกิจ เราควรจะมองความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้ออกว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อไหร เพื่อให้เราทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจได้ว่า ในแต่ละวันทีต้องทุ่มเทแรงกายและใจลงไปกับธุรกิจและองค์กร เพื่อเป้าหมายความสุขอย่างไร..ก็สนุกสนานและได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ทั้งในส่วนของลูกค้า การขาย การเสนอราคา การจัดทำสัญญา รวมถึงแนวทางไอเดียต่างๆ ให้กับทีมน้องใหม่ไฟแรงทีมนี้ และหวังว่าสิ่งที่จะได้รับจะทำให้ทีม Going Design Studio จะได้เติบโตจากปีที่ 1 ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและแตกต่าง เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมดิจิตอลต่อไป.ท่านใดสนใจร่วมงานทั้งเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่กำลังเติบโต หรือต้องการบริการทางด้านจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจองค์กร สามารถเข้าชมผลงานและติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย.www.goingdesign.co.#ขอขอบคุณทีมงานGDSมากๆครับสำหรับทุกสิ่ง..#รูปภาพสวยๆด้วยGalaxyNote8สวยใสแบบไม่ต้องแต่งอะไรเลย#เครื่องดื่มสีอำพันและอาหารเย็นแสนอร่อย#ความอบอุ่นน่ารักของมิตรภาพในออฟฟิสเล็กๆที่ชิคๆคูลๆ.#TeamMeetups#GoingDesignStudio#TheArtofWebStrategy#TeamBuildingandManagement#GreyscaleAcademy

Digital x Beyond

* สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

© 2017 – greyscale digital all rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

094 251 8843

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

fb

nobody perfect but everybody couldn’t stop in digital world, and every minute it’s opportunity to

Success.

Digital Strategy & Consultant

Provide your business transformation strategic plan to digital era.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

Digital X Beyond

Prepare new solutions for the future challenge.

Contact Us

สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ จัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทและการตลาดออนไลน์ หรือต้องการติดต่อสอบถามในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อผ่านทุกช่องทางได้ตลอดเวลา 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

ประชุมปรึกษาวางแผนดิจิตอล ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

ประชุมปรึกษา
วางแผนดิจิตอล ฟรี!
ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

Logo-svg14

digital managementsolutions

ที่อยู่

54/12 หมู่ 1 ถนนฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร

094 251 8843

อีเมลล์

[email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.