0

5 สิ่งสำคัญที่ต้องคิดในงาน UX Website

อยากสร้างเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ได้ดี ต้องมีหลัก UX (UserExperience)

แนวโน้มหลักของเว็บไซต์ยุคใหม่ในปัจจุบัน จะต้องมีพื้นฐานของ User Experience (UX) หรือประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในอันดับต้นๆ เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี วันนี้เรามาดูกันว่า สำหรับเว็บไซต์แล้วควรมีวิธีคิดในมิติของ User Experience อย่างไรบ้าง ก่อนจะเริ่มวางแผนและออกแบบดีไซน์

You are not your user, Who are your user ?

1.)

คุณไม่ใช่ผู้ใช้งานแล้วใครละที่เป็นผู้ใช้งานจริงๆ ?

สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนเริ่มวางแผนงานเว็บไซต์ คือ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง หรือที่เรียกว่า Target Audience ซึ่งจำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ลงลึกเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากที่สุด ซึ่งในกระบวนการนี้ มักจะทำกันโดยเรียกว่าการกำหนด User Personas เพื่อให้ได้ซึ่งรายละเอียดที่เราจะเห็นภาพในแง่ของพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งาน ก่อนนำไปวางแผนการออกแบบเว็บไซต์นั้นๆ

Deliver Solutions not Functions

2.)

ไม่สำคัญว่าคุณทำฟังชั่นอะไร สำคัญแต่ว่ามันแก้ปัญหาอะไรให้กับ ผู้ใช้งาน ?

เมื่อเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานได้แล้ว สิ่งที่สำคัญคือ เรียนรู้จากพฤติกรรมของผู้ใช้งาน วิเคราะห์และมองให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงของผู้ใช้งาน จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายของการบรรลุสู่เป้าหมาย หรือที่เรียกกันว่า User Journey นั้น ยังมีปัญหาอะไรที่เราสามารถสร้างกระบวนการภายในเว็บไซต์เพื่อไปแก้ไขปรับปรุงให้ตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจและการจดจำในแบรนด์ของเรา ต่อยอดไปสู่การสร้าง Returning Visitor ได้อีกด้วย มันจึงไม่ใช่แค่เราอยากให้เค้าใช้ฟังก์ชั่นอะไร แต่ต้องคิดว่าเราเตรียมแนวทางในการแก้ไขปัญหาอะไรให้กับผู้ใช้งาน หรือที่เรียกว่า UX Strategy

Why your web ?

3.)

ทำไม ผู้ใช้งาน ถึงต้องสนใจใช้งานเว็บไซต์คุณ ?

ไม่ว่าจะเป็น Digital Tactics อะไรในปัจจุบันต่างอยู่ในสภาพการแข่งขันที่สูง เว็บไซต์ของเราคงไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน มันจึงมีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้งานในการเลือกใช้ อะไรจะเป็นจุดสำคัญในการดึงดูด ให้ผู้ใช้งานเดินหน้าใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อหรือออกจากเว็บไซต์ทันที เมื่อเปิดมาที่หน้าแรก เป็นสิ่งที่คนออกแบบเว็บไซต์ จะต้องวางแผนกลยุทธให้สอดคล้องกับผู้ใช้งาน และกำหนดเส้นทางการใช้งานที่ชัดเจนให้เกิดขึ้น ในส่วนนี้เราอาจจะเรียกว่า เป็นการสื่อสารที่ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้งานมองหา ซึ่งอาจจะมีกลยุทธในด้านของ Communication Design และการกำหนดเส้นทางการใช้งาน คือ เรื่องของ User Flow Strategic เป็นต้น

What's does its make scenes and easy ?

4.)

เพราะอะไรมันจึงใช้งานได้ง่าย ?

อย่างแรกที่เป็นพื้นฐานของการออกแบบ เพื่อการใช้งานที่ง่าย คงเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจ User Centric Design (UCD) หรือการออกแบบที่ให้ผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง รวมถึงการวางหลักเกณฑ์ต่างๆ ในด้าน User Interface ทั้งความชัดเจน ความสอดคล้อง และความยืดหยุ่นต่อการปรับปรุงแก้ไขหลังจากได้ทำการวัดผลแล้ว อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในแบบฉบับที่เหมาะสมจริงๆ แบบที่เราไม่ต้องคิดไปเอง

How to Communicate and build Customer or User Experience ?

5.)

ผู้ใช้งาน จะประทับใจและจดจำความแตกต่างของเราจากคู่แข่งได้จากจุดใดบ้าง ?

การสร้างความประทับใจ จะเริ่มต้นจากการตอบสนองในสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการก่อน เป็นพื้นฐานแรก แต่นอกจากนั้นแล้ว เรายังสามารถที่จะเพิ่มเติมให้เหนือกว่าความคาดหมาย ด้วยกระบวนการในการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ ในรูปแบบต่างๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้เกิดความแตกต่าง จะช่วยเพิ่มการจดจำได้เป็นอย่างดี

แชร์แนะนำให้ผู้อื่นที่คิดว่าบทความนี้น่าจะมีประโยชน์

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Narongrit Uppaklin

Narongrit Uppaklin

Executive Director & Founder

20 ปีของเส้นทางคนรับทำเว็บไซต์สู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของโลกดิจิตอลและธุรกิจออนไลน์

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

Knowledge & Our Experience

All about business strategy and digital tactic solutions

บริการแพคเกจ รับทำเว็บไซต์ธุรกิจ และการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

บริการแพคเกจเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดออนไลน์

Website Service Packages

เพิ่มยอดขาย..สร้างตลาดใหม่ ใช้งบโฆษณาได้อย่างคุ้มค่า วัดผลได้จริง

Web Strategic

Marketing Solutions

นิยามใหม่ของการทำเว็บไซต์

เพื่อการตลาดออนไลน์และธุรกิจของคุณ

ทำเว็บไซต์ทั้งทีทำให้ได้ดีแล้วจะใช้งานได้นาน ทำแล้วตอบโจทย์ได้จึงนับว่าคุ้มค่าการลงทุนจริง ๆ

บริการวางแผนกลยุทธ์เว็บไซต์ ออกแบบและรับทำเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ การตลาดออนไลน์ที่ครบวงจร ที่วัดผลได้จริง

Flash Sale Package

ราคาเริ่มต้นเพียง 29,000.

จากราคาเต็ม 49,000.

ราคาพิเศษจำกัดสิทธิ์ในแต่ละรอบเดือน และต้องอยู่ในกรอบตามเงื่อนไขที่กำหนด

* สามารถติดต่อสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติม ได้ทุกวันตลอดเวลา ไม่มีวันหยุด

Digital x Beyond

* สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

© 2017 – greyscale digital all rights reserved.

ติดต่อสอบถาม

094 251 8843

บริษัท เกรสเกล ดิจิตอล จำกัด

ขอคำปรึกษาทางด้านเว็บไซต์ทุกประเภทธุรกิจ และการวางแผนการตลาดดิจิตอลออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อสอบถามการอบรมคอร์สสด และคอร์ส PRIVATE ส่วนตัวหรือส่วนบริษัท หรือหน่วยงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการศึกษาต่างๆ ได้ตลอดเวลา

ติดต่อสอบถาม

fb

nobody perfect but everybody couldn’t stop in digital world, and every minute it’s opportunity to

Success.

Digital Strategy & Consultant

Provide your business transformation strategic plan to digital era.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

Digital X Beyond

Prepare new solutions for the future challenge.

Contact Us

สนใจขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ จัดทำเว็บไซต์ทุกประเภทและการตลาดออนไลน์ หรือต้องการติดต่อสอบถามในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อผ่านทุกช่องทางได้ตลอดเวลา 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

ประชุมปรึกษาวางแผนดิจิตอล ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

ประชุมปรึกษา
วางแผนดิจิตอล ฟรี!
ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยทีมที่มีประสบการณ์จริง..

Business Analysis & Unigue Selling Point  l  Key Word Search Analysis  l  Digital Strategic Planning
Web Strategic Marketing  l  E-Commerce Solutions  l Digital Media Planning  l Content Marketing

 • ต้องการจะเริ่มทำการตลาดออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
 • มีเว็บไซต์อยู่แล้วอยากปรับปรุงใหม่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ สร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้
 • อยากสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดดเด่น ถูกใจลูกค้าผู้ใช้งานสำหรับธุรกิจของตัวเอง
  ที่แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง
 • อยากลงทุนด้าน E-Commerce หรือ Online Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่ม
  ขั้นตอนที่สะดวกและเพิ่มช่องทางใหม่ๆ
 • สนใจลงทุนทางด้านดิจิตอล แต่ยังขาดที่ปรึกษาแนะนำ

094 251 8843

FREE Meeting Consult

Narongrit Uppaklin (Nidd)

Executive Director & Founder

Logo-svg14

digital managementsolutions

ที่อยู่

54/12 หมู่ 1 ถนนฟ้าฮ่าม ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

เบอร์โทร

094 251 8843

อีเมลล์

[email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

* สามารถติดต่อได้ช่องทางตลอดเวลาทุกวัน 24 ชม.

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Management Solutions

Execute & driven your digital strategic plan to absolute results.

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.

สร้างเว็บไซต์ให้ได้ผลลัพธ์

Digital Academy & Bootcamp

Sharing our experiences and practice to young entreprenour.